Gjenåpner PSI-klinikken

Gjenåpner PSI-klinikken

Universitetsledelsen har fattet beslutningen om at den mye omtalte klinikken åpner neste mandag.

–⁠ Vi har jobbet hardt og målrettet for å løse denne situasjonen. I dag kan Psykologisk institutt være stolte over å ha kommet gjennom noen svært krevende uker, sier Universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe i en pressemelding publisert på UiO sine nettsider.

Den siste måneden har striden om praktikumklinikken på PSI rast. Da klinikken tidligere denne måneden ble stengt med umiddelbar virkning etter mistanke om lovbrudd, kokte det over for studentene, som teipet munnen i protest mot ledelsen ved instituttet.

Åpner på mandag

Forrige uke fikk imidlertid pipen en annen lyd. Gunn-Elin Bjørneboe sa til Universitas at universitetet tar sikte på å gjenoppta pasientbehandling og studentpraksis på den mye omtalte i klinikken.

–⁠ Mange av avvikene er allerede lukket, og det arbeides fortsatt iherdig for å sikre forsvarlig drift, sa hun.

Nå er avgjørelsen klar: Klinikken gjenåpnes 6. november.

–⁠ Vi er svært glade for at klinikkdriften nå kan gjenopptas. Det er mulig først og fremst på grunn av den imponerende innsatsen som er lagt ned fra ansatte og studenter ved klinikkene på Psykologisk institutt, med god støtte fra ledelsen og administrasjon på PSI, og fra dedikerte ressurspersoner fra SV-fakultetet og fra administrasjonen sentralt, sier Bjørneboe i pressemeldingen.

–⁠ Knallbra!

Også leder av Studentparlamentet ved UiO, Jens Lægreid, er fornøyd med at klinikken nå åpnes.

–⁠ Det er knallbra! Gjenåpningen er et veldig viktig skritt i riktig retning, sier han.

Videre forteller Lægreid at saken enda ikke er over, men at man nå er på god vei, og at «studentene har ropt høyt nok til at ledelsen måtte høre».

–⁠ Det skal ikke være nødvendig og slik jeg tolker situasjonen kommer det heller ikke til å være det fremover.