Ønsker forhandlingsmakt: Gunn-Elin Bjørneboe ønsker å gå videre med å flytte klinikken til Lovisenberg diakonale sykehus.
Ønsker forhandlingsmakt: Gunn-Elin Bjørneboe ønsker å gå videre med å flytte klinikken til Lovisenberg diakonale sykehus.

Univer­si­tets­di­rek­tøren vil forhandle om psyko­lo­gi­kli­nik­kens fremtid på egenhånd

Gunn-Elin Bjørnboe vil være den eneste som har hånden på rattet når hun ønsker å fortsette forhandlingene med Lovisenberg diakonale sykehus om å flytte praktikumklinikken fra PSI.

Det kommer frem av saksdokumentetene universitetsdirektøren selv sendte til universitetsstyret i går.

«Universitetsdirektøren gis fullmakt til å fortsette forhandlingene med Lovisenberg Diakonale Sykehus AS for å finne fram til modeller for fremtidig organisering», står det i forslaget som skal vurderes i universitetsstyret neste tirsdag.

Brevet kommer i kjølvannet av en svært opphetet debatt om å flytte undervisningsklinikken fra Psykologisk institutt (PSI) som har foregått i høst.

Første demonstrasjon: Studenter går demonstrasjonstog mot ledelsen

Føler seg overkjørt

Det er ingen hemmelighet at universitetsledelsen og fakultetsledelsen på Det samfunnsvitenskaplige fakultet (SV) ønsker å flytte klinikken som i dag ligger på Psykologisk institutt (PSI). I et brev signert Nils Henrik von der Fehr, dekan på SV, fra 3. oktober oppfordrer han PSI å flytte klinikken til Lovisenberg diakonale sykehus.

Se bildene fra andre demonstrasjon: Studenter teipet munnen i protest

Instituttstyret på PSI fikk imidlertid aldri behandlet saken. Universitetsledelsen hadde allerede besluttet at klinikken skulle flyttes, og bare noen dager senere kom beskjeden om at klinikken stenges med umiddelbar virkning.

Studenter og representanter ved instituttstyret på PSI følte seg overkjørt. Ledelsen ved universitetet pekte på at klinikken kunne være drevet ulovlig og krevde en juridisk vurdering fra advokatfirmaet Kluge.

Rapporten fra Kluge kom på tirsdag, og avdekket en rekke avvik. Bare noen få dager senere vil universitetsdirektøren ta saken i egne hender og fortsette forhandlingene med Lovisenberg diakonale sykehus.

Ønsker ikke uttale seg

Universitas har sendt følgende spørsmål til Bjørneboe:

Hvorfor vil du gi deg selv fullmakt?

Instituttstyret følte seg overkjørt forrige gang universitetsledelsen tok avgjørelsen over hodet deres, hva tror du de føler nå?

Føler du instituttstyret ikke er kompetente nok til å ta avgjørelsen?

I brevet du har sendt til universitetsstyre står det at du ønsker å innvolvere både studenter og ansatte. På hvilken måte gjenspeiler ønsket om å gi seg selv en fullmakt dette?

Kunne ikke avvikene som ble funnet i rapporten vært rettet opp i og klinikken fortsatt på PSI?

700 hundre studenter har undertegnet et opprop som krever at klinikken blir på PSI. Leder for Studentparlamentet melder at demokratiet på UiO er dødt. Synes du prosessen frem mot denne avgjørelsen har vært god?

Bjørneboe ønsker imidlertid ikke å kommentere noen spørsmål før saken er behandlet i universitetsstyret.

Stor reportasje fra PSI: Derfor er de så sinte

Teipet munnen: Protestene fra studentene har vært kraftfulle. Foto: Lucas Leonardi Ibanez-Fæhn
Teipet munnen: Protestene fra studentene har vært kraftfulle. Foto: Lucas Leonardi Ibanez-Fæhn

–⁠ Ikke fornøyd

Dødt demokrati: Dette er annonsen som ble lagt ut på Studentparlamentets facebook på tirsdag. Foto: Skjermdump.
Dødt demokrati: Dette er annonsen som ble lagt ut på Studentparlamentets facebook på tirsdag. Foto: Skjermdump.

For at universitetsdirektøren skal få fullmakt til å forhandle må universitetsstyret stemme for forlaget på tirsdag.

–⁠ Altså, det har jo fra A til Å vært en udemokratisk prosess, noe til og med dekanen innrømmer. Nå har vi endelig fått det på styrenivå, men dette vedtaksforslaget gir meg en følelse av at de bare drar inn det demokratiske for å legitimere prosessen. Det kan vi ikke være fornøyd med, sier leder for programutvalget for profesjonsstudentene på psykologi, Felix Koppe.

Han sikter til at flere, blant annet leder for Studentparlamentet ved UiO Jens Lægreid, har uroet seg for at beslutninger har blitt tatt utenfor demokratiske rom ved flere anledninger.

PSI striden til Stortinget: Representant stiller kunnskapsministeren til veggs

Koppe mener at Bjørneboe, med dette forslaget, egentlig tar to avgjørelser på en gang.

–⁠ Den ene om å flytte klinikken ut av PSI, og den andre om å flytte klinikken til Lovisenberg. Jeg føler at ledelsen med dette forslaget hopper bukk over den første delen, sier han.

Hvorfor ønsker ikke universitetsledelsen at beslutningen tas på instituttnivå?

–⁠ Jeg regner med at det er fordi det er så kort tidshorisont, og at det hadde tatt for lang tid å behandle det i alle styrer. Til syvende og sist hadde det endt opp på universitetsstyrets bord uansett. Men jeg mener likevel at kompetansen til å ta denne avgjørelsen er bedre i instituttstyret.

Studentene på PSI har lenge vært klare på at de ønsker klinikken på instituttet. Koppe innser at det blir vanskelig å få til, men mener det alltid er håp.

–⁠ Vi er allerede i dialog med styrerepresentanter i universitetsstyret der vi er veldig klare på at vi ønsker klinikken på instituttet.

Klinikkpasient om stenging av klinikken: –Jeg føler meg uttrygg