Høyborgen: Langt oppe i kommunikasjonstårnet står det en tom stol. UiO ansatte ingen ny kommunikajonsdirektør på tross av en lang og kostbar prosess.
Høyborgen: Langt oppe i kommunikasjonstårnet står det en tom stol. UiO ansatte ingen ny kommunikajonsdirektør på tross av en lang og kostbar prosess.

Univer­si­tetet i Oslo ga villedende infor­ma­sjon om rekrut­te­rings­ut­gifter

I tillegg til utgifter til konsulenter, betalte universitetet store summer for annonsering da de skulle ansette en ny kommunikasjonsdirektør.

I forrige uke skrev Universitas at Universitetet i Oslo har brukt 153.000 kroner på hodejegerne i rekrutteringsbyrået Amrop Delphi.

De totale kostnadene til ansettelsesprosessen skulle imidlertid vise seg å være langt høyere. 100.880 kroner, eks. mva, til annonsering av utlysningen kommer i tillegg, opplyser universitetet etter publiseringen av saken. Totalt har universitetet dermed punget ut en kvart million på utlysningen.

Bakgrunn: UiO brukte 153 000 kroner på hodejegere uten å ansette noen

Konsulentene i Amrop Delphi har hjulpet til med å utarbeide «stillingsprofil, kandidatsøk, evalueringer og referanseintervjuer», forklarer kommunikasjonsavdelingen i en e-post.

Stølens forklaring

Rektor Stølen forteller på e-post at den nye ledelsen ønsker at kommunikasjonsdirektøren skal ha et noe annerledes ansvarsområde enn det stillingen har i dag.

–⁠ Det viktigste for oss nå er å få rett person med riktig ansvarsområde på plass. Vi er nå i en prosess for å se på et slikt utvidet ansvarsområde for en ny kommunikasjonsdirektør.

–⁠ Hvem bestemte, eller foreslo, å stoppe prosessen?

–⁠ Dette har ledelsen besluttet i fellesskap, sier han.

Stølen bekrefter at stillingen vil bli lyst ut på nytt, men at det ikke er besluttet når.

Har du lest? Studenter på kommunikasjonsskole anbefalt å ikke kommunisere

Kritisk til pengebruken

BI-professor Peggy Simcic Brønn og førstelektor Karl-Fredrik Tangen ved Høyskolen Kristiania fortalte til Universitas i forrige uke at de er kritiske til universitetets håndtering av rekrutteringen.

–⁠ De visste jo i forkant at det ville komme ny rektor og kunne derfor utsatt ansettelsesprosessen. At de plutselig kommer på det, viser en kommunikasjonsavdeling med for løs tilknytning til helheten. Ansettelse er noe universitetet må kunne, og når de ansetter personen som skal styre universitetets formidling, kan de ikke sette det bort til eksterne konsulenter, sa førstelektor Tangen.

Reportasje fra kommunikasjonsavdelingen på UiO: Universitetets tåkefyrster