SAIH-STØTTE: De fleste i Studentparlamentet ved UiO ville beholde SAIH-tierne, tross kritikken organisasjonen har fått i avkoloniseringdebatten som raste i 2018.
SAIH-STØTTE: De fleste i Studentparlamentet ved UiO ville beholde SAIH-tierne, tross kritikken organisasjonen har fått i avkoloniseringdebatten som raste i 2018.

UiO beholder de omstridte SAIH-tierne

Torsdag kveld vedtok Studentparlamentet (SP) ved Universitetet i Oslo (UiO) at studenter fortsatt skal kunne bidra til SAIHs arbeid via semesteravgiftfakturaen.

Av representantene som var til stede under avstemningen var det kun tre som stemte for å avvikle ordningen i sin helhet. Resten av representantene stemte for å la ordningen være slik den er.

Den såkalte SAIH-tieren er en valgfri donasjon på 40 kroner til Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH), som per i dag er en del av semesteravgiften. Pengene SAIH får inn fra studentene går til studentbasert hjelpearbeid i hele verden.

–⁠ Jeg synes det er veldig fint at parlamentet tar dette opp i et demokratisk forum, og at vi får fokus på det arbeidet vi driver med, sa Sunniva Folgen Høiskar, nestleder i SAIH, i sitt åpningsinnlegg.

Bakgrunnen for avstemningen var at administrasjonen ved UiO ønsket å få avklart om SP fortsatt ønsket samme ordning. Det er SP som bestemmer om det skal være mulig å gi penger til en organisasjon via semesteravgiften og hvilken organisasjon dette eventuelt skal være.

Steile fronter på avkoloniseringsmøte: –⁠ Som å diskutere guds eksistens på et katolsk seminar

–⁠ Dette er sosial kontroll

Det siste året har debatten om avkolonisering av akademia skapt splid mellom SAIH og andre avkoloniseringstilhengere på den ene siden, og en rekke personer, blant dem professorene Jens Saugstad og Kristian Gundersen.

Snorre Andvord Sandberg fra Liberal liste var en av de få som stemte for å avvikle ordningen helt. I sitt innlegg mente han at dersom det virkelig er en frivillig sum, kan man gå inn på SAIH sine nettsider og donere der.

–⁠ Vi vil fjerne dette. Det er en grunn til at de 40 kronene står på semesteravgiften, og jeg vil gå så langt i si at det er en form for sosial kontroll. Det bør ikke stå der, sa Sandberg i sitt innlegg.

Et stort flertall av representantene var likevel enige i at ordningen fungerer slik den er. Dette ble også reflektert gjennom stemmegivningen. Likevel ble det tatt til orde for å gjøre det enda tydeligere at de 40 kronene er valgfrie.

–⁠ Det burde komme en endring fra UiO sin side hvor det er mulig å huke av, istedenfor å bare la være å betale de ekstra 40 kronene, sa Eirik Kjevik fra Realistlista.

Også Karl Henrik Storhaig Reinås fra A-lista var enig i at det må komme tydeligere frem at det er valgfritt å betale SAIH-tieren.

–⁠ Alle må få ta sitt eget valg om de vil gi de pengene, og det må bli tydeliggjort enda mer i semesteravgiften, sa han.

Kristian Gundersen om SAIH: –⁠ De kan ikke mene noe så ekstremt og samtidig være et nøytralt hjelpefond

SAIH-leder svarer: – Å kalle oss ekstreme faller på sin egen urime­lighet

–⁠ Vi vil selvfølgelig fortsette med dette

Det kom også tydelig frem i representantenes innlegg at flertallet ikke synes at SAIH-tieren er problematisk. Kristine Berg Heggelund fra A-lista mente at avkoloniseringsdebatten har hjulpet med å sette SAIH på kartet.

–⁠ Det har vært mye fokus på SAIH i etterkant av avkoloniseringsdebatten, men jeg synes det er kult, fordi det gjør at flere vet hva SAIH er. Vi skal selvfølgelig fortsette med å gi de 40 kronene, og det håper jeg SP er enig i.

Hashem Jafari fra Grønn liste påpekte dessuten at han mener det kommer tydelig frem at beløpet er valgfritt, og at det er verdifullt med studentorganisasjoner som jobber på tvers av landegrenser.

–⁠ SAIH gjør en kjempejobb. Hvis vi en gang får en organisasjon som kan gjøre den samme jobben like bra, så kan vi diskutere å endre ordningen. Slik det er nå mener jeg derimot at den bør være som den er, sa han.

Husker du? I 2016 donerte studenter 10,5 millioner til SAIH via semes­ter­av­giften