I retten: Markus Knutsen kalte kravene til DNS for «absurde». Nå må han betale erstatning. Arkivfoto: Hanna Hjardar
I retten: Markus Knutsen kalte kravene til DNS for «absurde». Nå må han betale erstatning. Arkivfoto: Hanna Hjardar

Markus Knutsen dømt i retten – partene deler saks­kost­na­dene

Markus Knutsen dømmes til å betale Det Norske Studentersamfund erstatning på 34.695 kroner, men må kun betale egne saksomkostninger.

Tre uker etter at tidligere formann i Det Norske Studentersamfund, Markus Knutsen, møtte nåværende formann Trygve Haaland i retten, har dommen kommet:

Markus Knutsen må betale erstatning på nesten 35.000 kroner til sin tidligere arbeidsgiver.

Oslo tingrett har imidlertid bestemt at saksomkostningene deles mellom partene. Den tidligere formannen hadde advokatutgifter på 202 500 kroner, mens DNS brukte rundt 90.000 kroner på å vinne i retten.

Ingrid Ekeberg kommenterer: Når de voksne rydder opp

Lavere enn kravet

Pengene Studentersamfundet krevde fra Knutsen dreide seg om utgifter til taxi, mat og drikke, styrehonorar utover det budsjetterte, og flere mindre utgifter.

Markus Knutsen mente selv at dette var utgifter han hadde rett på som formann i organisasjonen. Dette bestridte DNS.

Da partene møttes i retten var DNS' krav på 38.130 kroner. Erstatningen Knutsen ble dømt til å betale var altså rundt 3000 kroner lavere, og over halvparten så lite av det opprinnelige kravet.

Han er dømt til betale summen innen to uker.

Bakgrunn:Fem ting du må vite om rettsaken

Retten kaller DNS «uryddige»

Saksomkostningene er imidlertid langt høyere. Ifølge retten måtte DNS få medhold «i det vesentlige» for at Knutsen skulle betale hele beløpet.

Tingretten mener at dette ikke er tilfelle i denne saken. I forliksrådet krevde DNS 70.000 kroner av Markus Knutsen. Altså dobbelt så høyt som det Knutsen må betale.

At DNS i løpet av prosessen har halvert kravet, gjorde at tingretten besluttet at sakskostnadene skulle deles.

–⁠ Når retten likevel er kommet til at partene må bære sine egne sakskostnader er det med bakgrunn i at saksøkte har opptrådt noe uryddig i saksforberedelsen.

Markus Knutsen ble i en såkalt fraværsdom dømt til å betale 70.000 kroner til DNS i forliksrådet. Han gikk derfor til sak mot organisasjonen for å bestride kravet.

Slik var rettsaken:Åtte absurde timer

–⁠ Endelig over

DNS-leder Trygve Haaland forteller at det er deilig å få lagt saken bak seg.

–⁠ Retten har sagt sitt, og vi er først og fremst glad for at det endelig er over.

Hva tenker dere om at dere må dele saksomkostningene?

–⁠ Vi tar våre egne saksomkostninger, og det har vi hele tiden hatt en plan for. Nå er vi glade for at dette er over slik at vi kan fokusere på viktigere ting, altså studentene.

Uenig i dommen

Advokatfullmektig Linn Moastuen fra Dalan førte saken for Markus Knutsen. Hun forteller at Knutsen er fornøyd med deler av dommen.

–⁠ Knutsen er veldig glad for å ha vunnet i det vesentlige, og er uenig i de punktene han ikke fikk gjennomslag for, sier hun

Hva skjer videre?

–⁠ Vi har lest dommen, og skal sette og ned å finne ut om vi eventuelt anke saken. Det har vi ikke tatt stilling til nå.

Kravet i forliksrådet:Krevder 70 000 av avgått formann

Universitas har uten hell prøvd å få en kommentar fra Markus Knutsen