Frustrert: Kathinka H. Wang var 20 minutter for sent ute med å levere tilbake nøklene. Det kostet henne 300 kroner.
Frustrert: Kathinka H. Wang var 20 minutter for sent ute med å levere tilbake nøklene. Det kostet henne 300 kroner.

Kathinka havnet i SiO-trøbbel: –⁠ Jeg føler at jeg har blitt dårlig behandlet

Leietakere har fem uker på å klage på depositumsgebyr, ifølge loven. SiO gir bare åtte dagers frist.

Flere studenter har kontaktet Universitas og følt seg urettferdig behandlet etter at penger har blitt trukket fra depositumskontoen når de har flyttet ut av SiOs studentboliger. Ifølge Husleieloven skal man få fem ukers varsel på å svare for seg hvis utleier vil trekke deg for penger, men Universitas har snakket med flere som har fått langt kortere betalingsfrist.

En av dem er Kathinka H. Wang. I august i fjor flyttet hun til en studentbolig på Ullevål fordi hun mente standarden i studentboligen på Bjølsen var for dårlig.

Ved utflytting fra SiOs boliger er fristen for å levere nøkler satt til klokken 12.00. For Wang ble dette et problem siden foreldrene som skulle hjelpe til med flyttingen ikke kunne komme før litt utpå formiddagen.

–⁠ Jeg ringte til SiO og spurte om det var greit å levere nøklene halv ett, og forklarte dem hvorfor.

Studentsamskipnaden informerte likevel om at hun ville bli trukket for sen innlevering av nøkler. Wang kom til SiO-kontoret på Blindern 20 minutter for sent. Der var det ingen tilstede.

Hun leverte kortet inn i avlukket, og gikk fornøyd hjem.

Fikk krav

I begynnelsen av september, én måned etter at hun hadde flyttet ut fra Bjølsen, hadde ikke Wang sett noe til depositumet.

Etter å ha ringt SiO for å purre ble depositumet til slutt tilbakebetalt.

Beløpet Wang satt igjen med tilsvarte 900 kroner mindre enn hva hun i utgangspunktet hadde betalt. I en oppklarende e-post fra SiO fikk hun vite at det var trukket 300 kroner for «sen utflytting» og 600 kroner for en utgiftspost merket «diverse».

Universitas har vært i kontakt med flere studenter som har opplevd det samme, men som ikke vil stå frem med navn og bilde.

Kathinka H. Wang

Jeg føler at jeg har blitt dårlig behandlet

Lovstridig?

Tove Bergaard, ansvarlig advokat i Leieboerforeningen, understreker at Husleieloven sier at dersom utleier vil ha erstatning fra leietaker kan man fremsette krav om utbetaling av pengene fra banken.

–⁠ Utleier får ikke disse pengene før leietaker har fått beskjed om dette. Leietaker har da fem uker på å bestride denne avgjørelsen.

Wang fikk en faktura fra samskipnaden som opplyste om at de ville bli trukket et gebyr fra depositumet 18. august. Der sto det ingenting om klagemuligheter på kravet.

Først da hun fikk tilsendt sluttoppgjøret ble hun opplyst om at hun kunne klage på vedtaket. Men i motsetning til lovpålagte fem uker, fikk hun bare åtte dagers frist.

–⁠ Holder oss til loven

Ansvarlig direktør i SiO Bolig, Trond Bakke, understreker at samskipnaden følger en bestemt prosedyre når de skal kreve gebyr fra depositumet.

–⁠ Vi sender en faktura for det vi mener at leietaker skylder, leietaker kan etter det velge å betale fakturaen eller å få beløpet trukket fra depositum.

Bakke understreker at klagefristen løper fra fakturaen, og ender åtte dager etter at sluttavregningen kommer.

–⁠ Depositumsprosedyrene forholder seg til forskriften og paragrafen om studentsamskipnaders leieforhold, understreker Bakke.

–⁠ Dårlig behandlet

Til Universitas understreker Wang at hun forstår at hun hadde brutt reglene for tilbakelevering av nøklene, men at hun bestrider forholdene for hvordan hun ble gitt gebyr.

–⁠ Jeg føler at jeg har blitt dårlig behandlet. SiO kunne ikke vite at jeg var for sen med å levere nøklene dersom jeg ikke hadde sagt ifra.