KAN BLI FLYTTET: Flytteplanene er en del av et ønske om desentralisering av statlige organer. Akrivfoto: Skjalg Vold
KAN BLI FLYTTET: Flytteplanene er en del av et ønske om desentralisering av statlige organer. Akrivfoto: Skjalg Vold

Regje­ringen vurderer å flytte Politi­høg­skolen ut av Oslo

Regjeringspartiene har kommet til enighet med Venstre. Nå kan Politihøgskolen bli flyttet ut av Oslo.

Etter at regjeringspartiene kom til enighet med Venstre skal det vurderes om inntil 1200 arbeidsplasser og 600 studieplasser skal bli flyttet ut av hovedstaden.

–⁠ Utflytting av arbeidsplasser gir spennende karrieremuligheter og kan føre til at flere flytter hjem igjen etter studiene, sa kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) på en pressekonferanse torsdag morgen.

Sjokk-beskjed

Nyheten kom som et sjokk på Politihøgskolen. Rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen forteller til Universitas at dette vil enevende deres hverdag.

–⁠ Dette kom overraskende på oss, og skaper en helt ny situasjon. Vi er bekymret for det faglige og forskningsmessige miljøet om vi flytter ut av Oslo.

Rektoren legger vekt på det gode samarbeidet med Oslo politidistrikt og andre sentrale politienheter og frykter det vil bli borte hvis skolen flyttes.

–⁠ Politiutdanningen har blitt bygd opp over mange år, og vi er stolte over det vi har fått til. Det kan tenkes at kompetansen og utdanningene våre vil bli svekket om skolen flyttes ut av Oslo, sier hun.

Fikk du med deg? Studentene på Politihøgskolen er blant de mest fornøyde i landet

Saken utredes

Politihøgskolen i Oslo har i dag tilsammen 672 studieplasser. Det er Justis- og beredskapsdepartementet som får arbeidet å utrede om skolen burde flyttes.

–⁠ Vi har ikke konkludert med at Politihøgskolen skal flytte ut av Oslo. Saken skal utredes. Det er for tidlig å angi når utredningen vil foreligge, skriver seniorkommunikasjonsrådgiver Raheela Chaudhry i Justis- og beredskapsdepartementet i en e-post.

Bakgrunnen for vurderingene er et ønske om å desentralisere statlige oppgaver til hele landet.

Kommunalministeren understreker likevel at det neppe vil bli aktuelt å flytte alle arbeids- og studieplassene.

Politistudentene om arbeidsledigheten: Føler seg sviktet av politikerne