Venstreekstremist, jeg?: I kjelleren på U1 på Blindern samles Yngve Heiret (til høyre) og Peder Østing (midten) for å diskutere PST sin sikkerhetsvurdering.
Venstreekstremist, jeg? : I kjelleren på U1 på Blindern samles Yngve Heiret (til høyre) og Peder Østing (midten) for å diskutere PST sin sikkerhetsvurdering.

Trussel fra venstre?

Radikale studenter føler seg stemplet som venstreekstremister av PST.

PSTs siste trusselvurdering nevner venstreekstremisme som en trussel, men vurderer det «som svært lite sannsynlig at venstreekstreme aktører vil gjennomføre terrorhandlinger mot norske interesser i 2017». I 2016 trakk PST fram antikapitalisme, Palestina-konflikten og innvandringsspørsmål som saker som opptar venstreekstreme.

–⁠ Jeg mener det er ekstremt viktig å bekjempe kapitalisme, høyreekstremisme og regjeringens flyktning- og asylpolitikk. Dette anser PST for å være venstreekstremt, forteller samfunnsgeografistudent Yngve Heiret.

Bakgrunn: Dette er studentene PST frykter

–⁠ Jeg er radikal

Samtidig som PST holdt foredrag på Blindern om det norske trusselbildet, holdt venstreradikale Blindern-studenter mot-arrangementet «Hvordan kan vi venstreradikale bli en trussel igjen». En ironisk tittel, presiserer arrangørene.

–⁠ Vi håper jo at vi kan være farlige i den forstand at vi kan styrke og få fram våre radikale meninger, og på lang sikt velte om på etablerte samfunnsstrukturer. Vi vil ha en annen verden, og det synes PST er farlig, sier spanskstudenten Peder Østring.

–⁠ Utgjør dere noen trussel?

–⁠ Jeg er radikal, men definerer meg ikke som noen ekstremist. PST ekskluderer oss fra den politiske debatten ved å stemple våre meninger som ekstreme. Vi blir også aktivt motarbeidet når vi prøver å organisere demonstrasjoner mot høyreradikale, sier Heiret.

Frykter sammenstøt

Selv om venstreekstrem terrorisme omtales som svært usannsynlig, er det nettopp i møte med høyreekstremisme faren kan oppstå.

–⁠ Når høyreekstreme organiserer seg, kan dette bli en trigger for venstreekstreme i form av motdemonstrasjoner og sammenstøt mellom yttergruppene, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland under foredraget på Blindern.

Hun rister på hodet av påstanden om at PST anser venstreradikale Blindern-studenter som noen trussel.

–⁠ Vi har mer enn nok med å følge med på personer som virkelig kan utgjøre en fare for Norge, sier hun.

–⁠ Er venstreradikale studenter i deres søkelys?

–⁠ Nei, det vil jeg ikke tro de er. Det er lov å være høyre- eller venstreradikal i Norge, men hvis du vil bruke vold eller ta livet av noen for å forfekte ditt synspunkt, da slår vårt mandat inn, sier hun.