Reagerer: – Statssekretær Kvam sier at relevans er et tegn på kvalitet. Det er jeg litt usikker på om stemmer, sier Curt Rice, rektor ved HiOA
Reagerer: – Statssekretær Kvam sier at relevans er et tegn på kvalitet. Det er jeg litt usikker på om stemmer, sier Curt Rice, rektor ved HiOA

Rektorer til angrep på stats­sek­retær

HIOA-rektor Curt Rice og UiO-rektor Ole Petter Ottersen går til frontalangrep på statssekretær Christl Kvams innledning på Kontaktkonferansen.

Innlegget det reageres på handler om arbeidslivets forventinger til høyere utdanning, og ble presentert av statssekretær Kvam fra Arbeids- og sosialdepartementet.

–⁠ Det viktigste begrepet i arbeidslivet i dag er likevel relevans. På kort sikt for å skape relevans er det viktig at den enkelte fatter velinformerte valg i utdanning, sier blant annet Kvam.

Det er særlig bruken av ordet relevans knyttet til utdanningskvalitet de to rektorene reagerer på.

Steile fronter

–⁠ Statssekretær Kvam sier at relevans er et tegn på kvalitet. Det er jeg litt usikker på om stemmer. Det er mulig å være relevant og samtidig dårlig, sier Curt Rice, rektor ved Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Rice mener at relevans er viktig, men at det er noe annet enn kvalitet.

–⁠ I dag virket det nesten som om statssekretæren mener at det er arbeidslivet som skal diktere hva som skal underviseres i høyere utdanning. Jeg mener det skal være motsatt. Utdannelsen vi gir kan være relevant i fremtiden, selv om den ikke etterspørres i dag, sier den profilerte rektoren

–⁠ Skuffende unyansert

Også rektor ved Universitetet i Oslo (UiO), Ole Petter Ottersen, mener det svært uheldig at relevansbegrepet blir brukt slik det ble brukt på Kontaktkonferansen.

–⁠ Steve Jobs tok et kurs i kalligrafi – kunsten om skrift og det å skrive vakkert. Hvem kunne drømme om at dette var relevant for utvikling av MacIntosh som nå dominerer verden? Måten relevansbegrepet ble brukt i første del av Kontaktkonferansen i dag, var skuffende unyansert. I siste del av konferansen ble diskusjonen mer sofistikert, sier Ottersen.

Han mener at det trengs faglig bredde i fremtiden, og at relevans ofte ikke viser seg før i ettertid.

–⁠ Defineres relevans for snevert virker det konserverende, sier sjefen for Norges eldste universitet.