UHELDIG?: Det skal ha blitt så brukt mye vann at det rant ned en etasje og ødela en dyrebar maskin. Illustrasjonsfoto: Christian Breidlid
UHELDIG? : Det skal ha blitt så brukt mye vann at det rant ned en etasje og ødela en dyrebar maskin. Illustrasjonsfoto: Christian Breidlid

Renholder vasket med for mye vann – UiO krever halvannen million

En renholder brukte så mye vann at et svindyrt apparat ble ødelagt. Nå krever Universitetet i Oslo halvannen million kroner i erstatning.

I 2015 ble flere rom i Geologibygningen ved Universitetet i Oslo bonet og vasket av ISS. En renholder skal da ha brukt så mye vann at det ble en lekkasje til rommet under.

Det endte katastrofalt. Der sto nemlig et massespektrometer, et kjemisk analyseinstrument, koblet til en datamaskin, som begge fikk vannskader. Datamaskinen og kontrollenheten i massespektrometret kortsluttet. I tillegg ble systemet som overfører informasjon mellom maskinen og dataen ødelagt. Det kommer frem i dokumenter Universitas har fått innsyn i.

–⁠ Som følge av at instrumentet ikke lenger fungerte, fikk to forskere ikke gjort jobben sin, sier seniorrådgiver Einar Noreik i Eiendomsavdelingen til Universitas.

Fått med deg denne? –⁠ UiO svikter renholderne

Vanskelig dialog

I starten av desember sendte UiO et søksmålsvarsel, hvor de krever rundt halvannen millioner kroner i erstatning. 900 000 for kostnadene ved å bringe enheten tilbake i samme stand, 200 000 for midlertidig reparasjon og omtrent 400 000 i lønn til ansatte ved UiO som arbeidet med å fikse maskinen og var ute av stand til å forske.

I et brev skrevet av Kluge Advokatfirma til ISS står det at UiO i halvannet år har prøvd å få ISS til å erkjenne erstatningsansvar uten hell.

–⁠ Skadehåndteringsselskapet Crawford & Company har på vegne av ISS´ forsikringsselskap Zürich verken vist vilje til å imøtekomme UiOs krav eller til å føre en konstruktiv dialog som UiO finner det hensiktsmessig å videreføre, står det.

Nå er det opp til ISS hva som skjer videre.

–⁠ ISS har fått forlengelse ut uken med å svare på brevet og vi vet derfor ikke hvordan de ser på saken. Hva som skjer i saken fremover avhenger av hva ISS svarer, sier seniorrådgiver Noreik.

Hvem har skylden?

Hans John Øiestad, konsernsjef i ISS, sier at de hittil ikke har vurdert skyldspørsmålet.

–⁠ Vi har ikke tatt stilling til det. Vi har lagt dette på bordet til vårt forsikringsselskap, som er opptatt av å få fakta på bordet i likhet med oss. Status nå er at vi opplever en god dialog mellom partene for å finne en fornuftig løsning på kravene og problemet, sier han.

Øiestad sier det er feil at ISS har trenert saken.

–⁠ Vi har respondert umiddelbart på alle henvendelser, og når jeg ser på dokumentene, så er det de som har brukt 11 måneder på saksbehandling. Det kan dokumenteres, og det er helt feil at vi har utsatt dette, sier sjefen.

Han har fortsatt troen på at det hele vil løse seg.

–⁠ Vi er optimistiske om at sammen med universitetet og vårt forsikringsselskap, kan vi finne noe som begge parter opplever som en fornuftig løsning, sier han.