Arkivfoto: Håkon Benjaminsen
Arkivfoto: Håkon Benjaminsen

Eksper­tenes dom

Universitetet i Oslo setter penger i kull- bedrifter selv oljefondet har trukket seg ut av. Det får ekspertene til å reagere.

Dette er saken: UiO investerer i miljøverstinger

1. Hva synes du om Unifors investeringer i kullindustri?

2. Burde UiO ta grep slik at Unifor ikke er inne i selskaper som oljefondet har trukket seg ut av?

Julie Sørli Paus-Knudsen, Leder for Studentparlamentet ved UiO

Arkivfoto: Evelyn Pecori
Arkivfoto: Evelyn Pecori

1. Når det nå viser seg at Unifor fortsatt har aksjeinvesteringer i kullindustri mener Studentparlamentet dette er et løftebrudd. UiO må som den største investoren i Unifor tydelig markere at stiftelsen må deinvestere. Det er vanskelig å forstå hvordan en kunnskapsinstitusjon kan bidra til å ødelegge miljøet fordi det er nettopp kunnskap som gjør at oljefondet ikke lenger investerer i kullkraftverk.

2. Ja, helt klart. UiO må sammen med de andre institusjonene som er med i Unifor kreve at stiftelsen trekker seg fra fossile investeringer.

Bjørn Hallvard Samset, Forsker ved Cicero, senter for klimaforskning

Arkivfoto.
Arkivfoto.

1. Jeg er ikke så overrasket, gitt hvor stor og lønnsom kullsektoren fortsatt er internasjonalt. Verdens politikere har gjennom Paris-avtalen gitt et signal om at utslipp av drivhusgasser må ned. Reduksjon i kullforbruket er blant de første tiltakene som må gjøres. Universitetssektoren bør sende et slikt signal til industrien, så jeg er kanskje litt skuffet dersom UiO sine investeringer ikke alt er ute av kullsektoren.

2. Ja, det synes jeg absolutt, i hvert fall når det gjelder kullselskaper. Det er det riktige for å hjelpe verdenssamfunnet med den store og tunge omleggingen som vi står overfor.

Michael Olaf Hoel, Professor i miljøøkonomi ved UiO

Arkivfoto: Patrick da Silva Sæther
Arkivfoto: Patrick da Silva Sæther

1. Jeg har vanskelig for å se sterke innvendinger mot alle investeringer i kullselskaper. Utvalget som vurderte kullinvesteringer for oljefondet landet på samme konklusjon. Signalet er vel at Unifor mener forventet avkastning og risiko i disse selskapene er tilfredsstillende for å kunne investere i dem.

2. Stortinget gikk lengre enn utvalget som vurderte dette. En trygg strategi for Unifor ville være å følge oljefondet.

Dag O. Hessen, Professor ved Institutt for biovitenskap ved UiO

Arkivfoto: Odin Drønen
Arkivfoto: Odin Drønen

1. Jeg synes Unifor burde ligge i forkant av utviklingen og oljefondet, ikke i bakkant. Når nå oljefondet også har vedtatt uttrekk fra rene kullselskaper er det på tide at også Unifor følger etter. De gir et signal om at «det ikke er så farlig», og at Unifor ikke ønsker å være noen grønn spydspiss med hensyn til sin portefølje.

2. Ja, det burde være i tråd med ambisjonene om et grønt universitet.