Høyskolen milevis foran univer­si­tetet

HiOA skøyter inn mot tilnærmet kjønnslikhet blant professorer. Et stykke bak i løypa finner vi UiO med kladder under skia.

Det er store forskjeller i hvor langt lærestedene har kommet i kjønnslikestillingen blant professorer. I 2015 var halvparten av professorene ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) kvinner. Det er en økning på åtte prosentpoeng siden 2012. Ved Universitetet i Oslo (UiO) er under en tredjedel av professorene kvinner. Der har økningen i samme periode kun vært 2,7 prosentpoeng. Det viser tall fra Database for statistikk om høgre utdanning.

Vilkårlig og urettferdig

–⁠ Jeg opplever vurderingene som gjøres ved opprykk som vilkårlige og urettferdige, Karin Dokken er førsteamanuensis i statsvitenskap ved UiO.

Hun har selv søkt opprykk og har personlig erfaring med UiOs tiltak for å høyne kvinneandelen.

–⁠ Jeg har blant annet vært med på et opprykksseminar for kvinnelige førsteamanuensiser i regi av universitetet. Det syntes jeg hadde dårlig kvalitet. Vi var fem ressurssterke kvinner som satt og hørte på en coach med et innøvd vokabular, noe som ikke var særlig til hjelp, sier hun.

Likestilling skjer ikke av seg selv

Curt Rice, rektor ved HiOA

Fra ord til handling

Hun mener UiOs likestillingsarbeid ikke fungerer så godt i praksis.

–⁠ Intensjonene er nok gode, men jeg savner litt engasjement, forteller Dokken.

Hun etterlyser mer konkrete resultater fra arbeidsgiveren sin, noe HiOA kan skilte med noen steinkast lenger ned mot sentrum.

Rektor Curt Rice ved HiOA mener at kjønnsbalansen ved høyskolen er et resulat av hardt arbeid. Han er også leder av Komité for mangfold og kjønnsbalanse i forsking (Kif).

–⁠ Likestilling skjer ikke av seg selv, sier han.

Han mener det er mange grunner til å bry seg om kvinneandel ved utdanningsinstitusjonene

–⁠ Vi er som alle andre ute etter de gode hodene, så det ville vært uklokt å utelukke halvparten av befolkningen i en ansettelse eller utviklingsprosess. Kvinner er også flinke til å skape gode arbeidsmiljø, som igjen øker produktiviteten.

–⁠ Ikke kvinnenes ansvar

På veien fra doktorgrad til professorat må kvinner investere tid og krefter, men det er arbeidsgivers ansvar å gi kvinner gode rammer, mener Rice. Han forteller at hans beste hjelpemiddel er klar og tydelig retorikk.

–⁠ Våre ansatte må høre sin rektor kommunisere at institusjonen ønsker likestilling og flere kvinnelige professorer. Ikke bare fordi man har fått beskjed av regjeringen, men fordi det er en genuin verdi man har.

–⁠ Hva kan menn gjøre for å gi kvinner bedre vilkår?

–⁠ Jeg tror menn kan ta likestilling alvorlig også i hjemmene, og starte en holdningsendring der. Oppnår man likestilling i hjemmet får dette positive konsekvenser også i arbeidslivet.

At andelen kvinnelige professorer på UiO er helt nede på 30 prosent synes jeg ikke er godt nok

Hilde Gunn Avløyp, generalsekretær i Forskerforbundet

Ottersen for opptatt

Når Universitas kontakter UiO for en uttalelse fra nettopp «høyeste hold», er ikke rektor Ole Petter Ottersen tilgjengelig for å kommentere saken. Vi får imidlertid kontakt med nestkommanderende Ragnhild Hennum, som leder UiOs koordineringsgruppe for likestilling.

–⁠ Gjør UiO en god nok jobb med å heve kvinneandelen professorer?

–⁠ Jeg mener vi har mange gode tiltak, men vi har mål om å bli enda bedre. Vi er ikke fornøyd med tallene slik de er i dag.

Målet hun sikter til er tallet 40 prosent andel kvinner i faste vitenskapelige stillinger innen 2017. Dette inkluderer ikke bare professorer, men også blant annet assistenter.

Hun vil ikke kommentere kritikken til førsteamanuensis Dokken, men påpeker at det bare er Universitetet i Tromsø av breddeuniversitetene som har flere kvinnelige professorer enn UiO.

–⁠ Vi arbeider med en rekke tiltak for å bedre kjønnsbalansen. Opprykksseminarene er et slikt tiltak. Disse seminarene har fått gode tilbakemeldinger og mange av deltakerne har søkt om opprykk til professor og fått slikt opprykk.

Skuffet over UiO

–⁠ At andelen kvinnelige professorer på UiO er helt nede på 30 prosent synes jeg ikke er godt nok. Det er tydelig at universitetet har en vei å gå, sier generalsekretær i Forskerforbundet, Hilde Gunn Avløyp.

Hun påpeker at Norge ifølge UNESCO ligger under snittet i EU på kvinneandel blant professorer, og at det er universitetene som trekker ned snittet. Hun berømmer imidlertid Curt Rice og hans forgjengere for arbeidet de har lagt ned.

–⁠ Tallene fra HiOA er virkelig gledelige. Det et er godt eksempel på at ledelsen har forankret likestilling i handling, ikke bare på papiret.

Skal erte de andre

Forskerforbundet etterlyser mer handlekraft og mindre tomprat fra universitetene. Hvis HiOA får det som de vil og blir et universitet, vil de kunne sammenligne seg med Ottersen og co på like premisser. Da vil det 20 prosentpoeng store gapet mellom HiOA og UiO på kvinneandel bli vanskelig å bortforklare.

–⁠ Ja når vi blir universitet kommer vi til å slå de andre med god margin. Jeg gleder meg til å erte de andre litt på det punktet. Ja, det skal bli morro, smiler Rice.

mortensc@universitas.no