Ønsker respekt: Studenter og ansatte må forstå at klinisk ernæring og odontologi ikke er et lekestudium, mener Kristin Stenger Rosnes og medstudentene Cathinka Sandsdalen, Celine Høitomt, Julie Sørbø Helliesen og Insaf Zerouga.
Ønsker respekt: Studenter og ansatte må forstå at klinisk ernæring og odontologi ikke er et lekestudium, mener Kristin Stenger Rosnes og medstudentene Cathinka Sandsdalen, Celine Høitomt, Julie Sørbø Helliesen og Insaf Zerouga.

–⁠ Medi­sin­stu­denter utdannes til arroganse

Studenter på klinisk ernæring og odontologi fortviler over favoriseringen av medisinstudiet. –⁠ Et apartheidsystem, mener professor Pål Brodin.

De tre første semestrene av studieprogrammene medisin, odontologi og klinisk ernæring gjennomføres samlet. Studentene går i de samme forelesningene og tar samme eksamen. Likevel forteller flere studenter at forelesere skiller skarpt mellom medisinstudentene og de andre. Dette mener de går på bekostning av utdanningen sin.

Føler seg overkjørt

Ernæringsstudent Kristin Stenger Rosnes er ikke imponert over måten odontologi- og ernæringsstudenter tas imot på ved Det medisinske fakultet. Hun omtalte problemet først i en kronikk hos Aftenposten.

–⁠ Studentene ved odontologi og klinisk ernæring oversees i mange sammenhenger. Under en fellesforelesning vi hadde sammen med medisinerstudentene, henvendte foreleseren seg til oss ved å si «dere som skal bli leger forstår sikkert at…», forteller Rosnes.

Dena Helene Alavi studerer også klinisk ernæring. Hun forteller at foreleserne deres iblant ikke engang vet at studenter fra klinisk ernæring og odontologi er i salen.

–⁠ Vi blir overkjørt, og fremstår som mindre viktige. I tillegg kan denne behandlingen føre til at medisinerstudentene ikke forstår vår rolle i helsevesenet, sier Alavi.

Skal du jobbe som lege, må du opptre empatisk. Den nye studieplanen utdanner arrogante leger

Pål Brodin, odontologiprofessor ved UiO

Segregert undervisning

De tre semestrene studentene fra medisin, odontologi og klinisk ernæring tar sammen, har omfattende kurs- og seminarundervisning. Denne undervisningen ble tidligere gjennomført uten hensyn til hvilket studieprogram studentene gikk på. Sist høst ble derimot en ny studieplan innført. Den medfører at studentene i seminarene nå blir inndelt etter hvilket studieprogram de går på. Studentene på medisin, odontologi og klinisk ernæring er dermed skilt i flere av undervisningsformene.

–⁠ Arrogante mennesker møter du overalt i samfunnet, men det er helt tydelig at studentene innad ved Det medisinske fakultet er veldig splittet, sier Eugen Svendsen, som er medlem av Odontologisk studentutvalg.

Svendsen mener det er uheldig at studentene deles inn i programspesifikke undervisningsgrupper når alle jobber mot en felles eksamen.

Sosiale barrierer

–⁠ Vi utdanner oss til ulike yrker innenfor samme sektor, og vi skal samarbeide i arbeidslivet. Derfor bør fakultetet aktivt forsøke å bryte ned de sosiale barrierene som eksisterer mellom studieretningene i dag, mener Svendsen.

Også odontologistudent Bethina Valle etterspør mer felles undervisning i emnene der studieprogrammene har felles eksamen.

–⁠ Det er rart at vi deles inn etter studieprogram. Jeg merket ingen forskjell i faglig nivå da jeg tok et fag der både odontologi- og medisinerstudenter deltok sammen i seminarundervisningen.

Ikke bedre mennesker

Professor Pål Brodin ved Det odontologiske fakultet forteller at han har mottatt flere bekymringsmeldinger fra studenter ved fakultetet. Han stiller seg kritisk til den nye studieplanen.

–⁠ Det medisinske fakultet har innført et apartheidsystem ingen er tjent med, mener Brodin.

Han frykter at segregeringen kan bidra til å forsterke uønskede holdninger blant lærere og studenter ved fakultetet, og at den på sikt kan bidra til å utdanne arrogante leger.

–⁠ Skal du jobbe som lege må du være empatisk. Den nye inndelingen av studentene, og det faktum at mange forelesere bare henvender seg til medisinerstudentene, gjør det vanskelig å skape respekt for de ulike yrkesgruppene i helsesektoren. Du er ikke et bedre menneske fordi du studerer medisin, og medisinerstudentene skal heller ikke behandles som bedre studenter, sier Brodin.

Les også: Karakterpanel mener helseprofesjonsstudenter med karakteren «E» ikke bør få praktisere yrket sitt: Vil du at en lege med liten vurderingsevne og selvstendighet skal ta avgjørelser som står om liv og død? spør professor ved Institutt for klinisk medisin.

Ikke et reelt problem

Dekan ved Det medisinske fakultet, Frode Vartdal, stiller seg tvilende til påstandene om en ukultur ved medisinsk fakultet.

–⁠ Vi har ikke fått slike tilbakemeldinger på snart tyve år. Hvis dette hadde vært et reelt problem, hadde vi fått vite om det før, sier han.

–⁠ Men nå melder studenter ved fakultetet om arroganse og stigmatisering fra lærere og medisinerstudenter. Kan ikke et problem ha oppstått?

–⁠ Jeg kan ikke benekte at enkeltepisoder har oppstått, men tviler på at disse er beskrivende for studiemiljøet som helhet, sier Vartdal,

Vartdal mener videre at det er en nødvendighet at studentene inndeles etter studieprogram.

–⁠ Mesteparten av undervisningen de tre første semestrene er felles, men noen deler må med rimelighet være ulik. Utdanningen må ta høyde for at yrkesutøvelsen er forskjellig. At eksempelvis bare medisinerstudentene får disseksjonskurs, ser jeg på som rimelig. Odontologistudentene skal tross alt ikke jobbe noe særlig med kroppen under hodet, sier Vartdal.

Svakt argument

Er det ikke beklagelig at studentene isoleres fra hverandre og dermed ikke får anledning til å danne nettverk på tvers av programmene?

– Å kreve mer fellesundervisning fordi man senere skal samarbeide i yrkeslivet, er et svakt argument for mer fellesundervisning. Leger samarbeider for eksempel mye mer med sykepleiere enn med odontologer, sier Vartdal

–⁠ Hva med ernæringsstudentene – jobber ikke de tett med leger i yrkeslivet?

–⁠ UiO er det lærestedet som i størst grad har gjort et løft for ernæringsstudiet, i kraft av å etablere et eget masterstudie for denne fagretningen, sier Vartdal.

Les mer om Det medisinske fakultet:

UiO mener studenter ved helseutdanningene har så dårlige norskferdigheter at det kan gå utover pasientsikkerheten.

Internrevisjonen og studentombudet ved Universitetet i Oslo refser fakultetets behandling av en medisinstudent i hver sin rapport