Grønn skuffelse: (t.h.) Kaja de Ru (Samfunnsviterlista) og Amanda Schei (Liberal liste) mener at Grønn liste blokkerte Samfunnsviterlistas ønske om å komme inn i Arbeidsutvalget, og at forhandlingene derfor brøt sammen. De håper nå at Studentparlamentet inner en bedre måte å velge AU, og leder på. Foto: Silje Kleven
Grønn skuffelse: (t.h.) Kaja de Ru (Samfunnsviterlista) og Amanda Schei (Liberal liste) mener at Grønn liste blokkerte Samfunnsviterlistas ønske om å komme inn i Arbeidsutvalget, og at forhandlingene derfor brøt sammen. De håper nå at Studentparlamentet inner en bedre måte å velge AU, og leder på. Foto: Silje Kleven

Hard maktkamp splittet parla­mentet

Det ble full splid da studentparlamentslistene ved UiO skulle bli enige om nytt arbeidsutvalg før helgen. Flere mener nå forhandlingsmodellen må skrotes.

Torsdag valgte Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (SP UiO) ny leder og nye folk inn i Arbeidsutvalget (AU), parlamentets øverste organ. Tidligere i vinter formaliserte de retningslinjene for hvordan valget skal skje, og slo fast at listene skal forhandle om hvem som skal fylle hvilke posisjoner. Men årets forhandlinger kollapset, og det endte isteden med åpent valg om plassene.

Les også: Julie Paus-Knudsen blir ny leder for Studentparlamentet ved UiO

Listetopp og AU-kandidat i Samfunnsviterlista, Kaja Elisabeth de Ru, og Amanda Schei (Liberal liste) mener grunnen til at forhandlingene brøt sammen, var at Grønn liste fra starten slo fast at de ikke ville støtte noen AU-konstellasjoner hvor Samfunnsviterlistas AU-kandidat de Ru var representert.

Flere kilder i Studentparlamentet har bekreftet disse påstandene overfor Universitas.

Bærer ikke nag

–⁠ En ting hadde vært hvis Grønn liste hadde jobbet aktivt for min motkandidat og sagt at de liker henne mye bedre, en annen ting er å aktivt jobbe mot meg. Det er veldig synd, for det ødelegger for alle, sier de Ru.

Hun og Schei understreker at de ikke uttaler seg på vegne av sine respektive studentparlamentslister.

–⁠ Normalt er det sånn at det som skjer i forhandlingene blir bak lukkede dører, men de brøt jo sammen. Det er ikke slik at det skal være noe hemmelighetskremmeri rundt det som skjedde, sier Schei.

Les også: Rasar mot «House of Cards»-manøver

Selv om begge er misfornøyde med måten de mener Grønn liste ødela forhandlingene på, vil de likevel samarbeide med dem i SP.

–⁠ Jeg har fortalt dem at jeg ikke skal bære noe politisk nag. Kommer de med gode forslag, stemmer jeg ikke imot god politikk. Det blir for teit, sier de Ru.

Vil skrote forhandlingsmodell

Også i fjor ble det bråk da Sosialdemokratenes fikk en plass i AU som Venstrealliansen var blitt forespeilet. De Ru mener det nå er på tide å vrake hele forhandlingsmodellen, og heller prøve ut en ordning med valgkomité.

–⁠ Når det er et så tett miljø, blir det veldig personlig. De to siste årene har det blitt slik at man har blitt brukt som politiske spillebrikker og ikke blitt sett på som mennesker. Det går hardt utover alle og miljøet, sier de Ru.

Amanda Schei sier seg enig. Hun tror det vil bli en ny gjennomgang av valgsystemet.

–⁠ Det å ta en debatt om hvordan man driver et veldig viktig organ er helt nødvendig, og det er viktig at dette kommer ut. Vi har ikke noen personlig vendetta, sier hun.

Grønn kamp: Listetopp og forhandlingsleder for Grønn liste, Jonas Nilsen (i midten), benekter at de la ned veto mot Samfunnsviterlista, men forteller at de jobbet for et AU med grønne fingre. Foto: Henrik Evertsson
Grønn kamp: Listetopp og forhandlingsleder for Grønn liste, Jonas Nilsen (i midten), benekter at de la ned veto mot Samfunnsviterlista, men forteller at de jobbet for et AU med grønne fingre. Foto: Henrik Evertsson

Knapt nok ultimatum

Grønn listes forhandlingsleder og listetopp, Jonas Nilsen, mener derimot at de ikke har stilt noe ultimatum.

–⁠ Så konsekvent og bombastisk vil jeg ikke si at vi var. Underveis i forhandlingen kom det fram politiske uenigheter som gjorde at det rett og slett ikke ble mulig å komme fram til noen enighet, sier han.

Grønn liste, som før SP-valget debatterte kraftig med Samfunnsviterlista i Universitas om hvorvidt sistnevnte hadde en god nok miljøpolitikk eller ikke, gjorde en brakdebut i valget og endte med fire mandater i parlamentet.

Miljøpolitisk krangel

De Ru forteller at uenigheten om listenes miljøpolitikk skal ha vært grunnen til det hun mener var et ultimatum fra Grønn liste mot samfunnsviterne, og dermed henne som AU-kandidat.

I forhandlingsmodellen SP UiO følger, har forhandlingslederne fått i mandat av parlamentet å komme fram til et helhetlig AU, at de skal vurdere kandidatenes kompetanse og egnethet og at de skal etterstrebe å finne en gruppe mennesker som evner å samarbeide.

Les også: – Vi har truffet en nerve

Nilsen bedyrer også at det hele veien var deres mål. Grønn liste ble startet i vinter som en reaksjon på det de mener er for dårlig miljøarbeid av det sittende AU. Nilsen legger ikke skjul på at de prioriterte miljøkampen også i forhandlingene.

Vil ha grønt AU

–⁠ Hvis det er én spesiell sak man vil at AU skal ha fokus på, må man se etter kandidater med kompetanse innenfor den saken, sier Grønn liste-lederen.

Men AU skal gjennomføre den politikken SP vedtar, ikke jobbe for listenes politikk?

–⁠ Vi ønsker at AU skal jobbe med klima og miljøsaker, som ofte krever mye kunnskap og god kompetanse. Derfor ønsker vi kandidater med kunnskap og kompetanse på dette feltet.

Betyr det at dere mener at Samfunnsviterlista ikke har god nok kunnskap om miljøspørsmål?

–⁠ Vi har ikke vurdert kandidatene på bakgrunn av lister, vi har bare lett etter de beste kandidatene til AU.

Forenklet forklaring

Realistlista ble den klart største lista i årets valg, og endte med syv representanter i SP. Etter torsdagens møte ble det også klart at de får to personer inn i AU, deriblant lederen.

Deres forhandlingsleder, Henrik Sveinsson, deler heller ikke de Ru og Scheis bilde av hvordan forhandlingene forløp.

–⁠ Det er en litt enkel forklaring. Det var stor uenighet. Hadde det kun vært at Grønn liste stilte seg på bakbena, kunne de andre listene kommet fram til et resultat. Det var ikke et godt utgangspunkt når de gikk inn med den innstillingen, men det er ikke den eneste grunnen til at det gikk i stå, sier han.