Avhengighet: Addictologi akademiet fokuserer etter sigende på menneskelig utvikling og drivkreftene bak avhengighet.
Avhengighet: Addictologi akademiet fokuserer etter sigende på menneskelig utvikling og drivkreftene bak avhengighet.

«Akademi» tilbød falsk master

Addictologi Akademiet har tidligere reklamert for mastergrader uten å være godkjent av NOKUT. Nå krever Kunnskapsdepartementet at de rydder opp.

Må godkjennes: Avdelingsdirektør ved Universitets- og høyskoleavdelingen i KD, Anne Grønholt, sier at NOKUT-akkreditering er nødvendig for å kunne kalle seg et universitet. Foto: privat
Må godkjennes: Avdelingsdirektør ved Universitets- og høyskoleavdelingen i KD, Anne Grønholt, sier at NOKUT-akkreditering er nødvendig for å kunne kalle seg et universitet. Foto: privat

Kan man ta en mastergrad i addictologi? Spørsmålet er kjernen i striden mellom Kunnskapsdepartementet (KD) og Addictologi akademiet (AA). AA er en privat skole som tilbyr utdanning innen såkalt addictologi, som betyr læren om bindinger. Skolen fokuserer etter sigende på menneskelig utvikling og drivkreftene bak avhengighet.

–⁠ En addiktolog er en person som er godt kvalifisert til å jobbe med mennesker i alle sammenhenger, veilede og coache mennesker til å oppnå sine drømmer og mål, forklarer «addiktolog» Terje Müller Karlsen ved AA.

Omstridt skole

I 2013 ble akademiet kontaktet av KD for feilaktig bruk av begrepene «master» og «universitet», samtidig som de på egen nettside ga uttrykk for at de var en del av norsk høyere utdanning. Misvisende bruk av disse begrepene er i strid med Universitets- og høyskoleloven § 7-2 som regulerer adgangen til å benytte institusjonsnavn, og adgangen til å markedsføre seg som akkreditert institusjon. I tillegg er «master» en beskyttet tittel og kan kun benyttes hvis det ikke gis inntrykk av at studiet fører til en mastergrad. Det er heller ikke lov å kalle seg universitet eller høyskole uten å ha akkreditering fra NOKUT.

«Det er ulovlig å bruke disse uttrykkene på en måte som gir inntrykk av at utdannelsen fører til en mastergrad og at de er en del av norsk høyere utdanning.»

Anne Grøholt, avdelingsdirektør for Universitets- og høyskoleavdelingen i Kunnskapsdepartementet

–⁠ Det er ulovlig å bruke disse uttrykkene på en måte som gir inntrykk av at utdannelsen fører til en mastergrad og at de er en del av norsk høyere utdanning, sier avdelingsdirektør for Universitets- og høyskoleavdelingen i KD Anne Grøholt.

KD ga den gangen skolen en frist til 15. august 2013 til å endre fremstillingen av skolens studietilbud på egen nettside.

Kommunikasjonssvikt

I et brev KD sendte til skolen i mars 2015 heter det at «Addictologi akademiet mener at saksbehandler hos KD har gitt sin godkjenning til nettsiden slik den fremsto etter endringer». KD avviser i samme brev at en slik enighet har funnet sted, og sier det må ha skjedd en kommunikasjonssvikt. Også Müller Karlsen sier det har skjedd en misforståelse.

–⁠ Vi hadde kontakt med KD også i 2013, og ble over telefon enige om at vi hadde rettet seg til de retningslinjer vi fikk da. De må ha skjedd en misforståelse i løpet av denne telefonsamtalen, sier Müller Karlsen i dag.

Ba om utsatt frist

I februar 2015 tok KD igjen kontakt med skolen ettersom departementet mente at endringene som var utført på nettsidene ikke var tilstrekkelige. I tillegg ba KD Forbrukerombudet om å vurdere hvorvidt skolens bruk av mastertittelen er i strid med markedsføringsloven. Skolen mente derimot at de hadde rettet seg etter KDs bemerkninger og ba om utsatt frist.

–⁠ De fikk frist til 20. april til å endre nettsidene, og vi har også orientert Forbrukerombudet og bedt dem om å avvente å se på saken til fristen er utløpt, sier Grøholt.

Glipp hos de webansvarlige

AA hevder de har rettet seg etter innvendingen fra KD. Skolen betegner seg nå verken som en del av «høyere allmenn utdanning» eller som et « privat universitet». Addiktolog Müller Karlsen sier også at de har tatt KDs anmerkninger til etterretning og at de har fjernet begrepene KD har reagert på.

–⁠ Vi har vært i kontakt med KD og forsøkt så godt vi kan å rette oss etter de anmerkningene de har gitt oss, sier han.

Når Universitas konfronterer han med at det enkelte steder på nettsiden fortsatt ser ut som de tilbyr «master i addiktologi», sier Müller Karlsen at det må ha skjedd en glipp blant de webansvarlige, og at han vil fjerne det så fort som mulig.

Startet i Sverige

I tillegg til Addictologi akademiet bruker skolen også betegnelsen FUN Norge. FUN Norge er opprinnelig en forkortelse på Fria universitetet Norden som har eksistert i Sverige i drøye 25 år. Bruken av Fria Universitet Norden er også i strid med norsk lov ifølge KD.

–⁠ Med bakgrunn i den tradisjonen som ligger til grunn i Sverige benyttet vi navnet som har eksistert lovlig i Sverige i alle disse årene. Etter anmodning fra Kunnskapsdepartementet har vi nå gjort de endringer de etterspør. Vi bruker i dag kun FUN Norge i vår markedsføring, ikke Fria Universietet Norden, sier Müller Karlsen.

Grøholt i KD forteller at departementet i ytterste konsekvens kan politianmelde AA for brudd på Universitets- og høyskoleloven

–⁠ Men vi har ennå ikke vurdert om det er aktuelt i denne saken, sier Grøholt.