Cannabis blant UiO-studenter: 27,5 prosent av de spurte UiO-studentene i en ny studie svarte at de hadde brukt cannabis i løpet av de siste tolv månedene. Illustrasjonsfoto: Håkon Jamtli Kristiansen
Cannabis blant UiO-studenter: 27,5 prosent av de spurte UiO-studentene i en ny studie svarte at de hadde brukt cannabis i løpet av de siste tolv månedene. Illustrasjonsfoto: Håkon Jamtli Kristiansen

Hasj­hold­ninger overrasker forskerne

Studentene ved UiO mener nå at alkohol er farligere enn cannabis. Holdningsendringene betegnes som dramatiske og overraskende.

–⁠ Studentene ser nå på cannabis som mindre farlig enn alkohol. Dette er en dramatisk endring, sier Willy Pedersen, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo (UiO).

Ifølge rusforskerens ferske rapport mener studentene nå at alkohol oftere leder til skader og ulykker. For andre skadevirkninger rangeres cannabis og alkohol som omtrent like farlig, med unntak av mental helse hvor studentene mener cannabis er verst. Sammenlagt vurderes cannabis som litt mindre farlig enn alkohol.

Les også: Kunststudenter doper seg mest

Ny tendens

Willy Pedersen har forsket på rusmiddelbruk i mange år og står bak artikkelen funnene er hentet fra. Han betegner resultatene som overraskende og sier det er første gang i norsk historie at alkohol bedømmes som farligere enn cannabis.

–⁠ Gir holdningene grunn til å slå alarm?

–⁠ Tvert imot. Studentenes oppfatninger minner om hva forskere har sagt i mer enn tjue år. Alkohol er temmelig farlig, og det er gledelig at studentene omsider aksepterer det. Samtidig har det blitt drevet mye uvettig skremselspolitikk mot cannabis, som de nå forstår at hviler på sviktende grunnlag, svarer Pedersen.

Kan gå utover studiene

Generalsekretær Mina Gerhardsen i rusfeltets samarbeidsorgan Actis er bekymret over funnene og mener studenter er særlig sårbare for cannabisbrukens konsekvenser.

–⁠ Høyt cannabisforbruk kan være ødeleggende for evnen til å følge og gjennomføre studiene. Avhengighet kan påvirke personer resten av livet, sier hun og viser til at cannabis svekker hukommelse og læringsevne.

Les også: Sporet opp doplager på Blindern

–⁠ Påvirker ikke også alkoholmisbruk studentene negativt?

–⁠ Alkohol og cannabis er skadelige på hver sine måter. Men vi vet at cannabisen blir stadig sterkere, og det er grunn til å tro at dette vil øke skadepotensialet ved bruk, svarer Gerhardsen.

Ingen god studieteknikk: Cannabisrøyking og frafall i skolen henger sammen mener generalsekretær i Actis, Mina Gerhardsen. Foto: Håkon Jamtli Kristiansen
Ingen god studieteknikk: Cannabisrøyking og frafall i skolen henger sammen mener generalsekretær i Actis, Mina Gerhardsen. Foto: Håkon Jamtli Kristiansen

Hva er egentlig farligst?

Artikkelen som nå publiseres i Scandinavian Journal of Public Health viser at 27,5 prosent av de spurte studentene hadde brukt cannabis i løpet av de siste tolv månedene.

Gerhardsen mener vi hadde sett ulempene ved cannabis tydeligere om det var like vanlig som alkohol.

–⁠ Det er farlig å snakke ned skadepotensialet til cannabis. Noen snakker om at cannabis kan erstatte alkohol, men forskning viser at det ofte kommer i tillegg. Røyker du mye drikker du mer, sier Gerhardsen, og sier det er en klar sammenheng mellom frafall i skolen og cannabisbruk.

Pedersen mener skadevirkningene av cannabis kan reduseres om rusmiddelet legaliseres.

–⁠ Når det gjelder de medisinske skadevirkningene er alkohol farligere. Men hasj er knyttet til en illegal økonomi og en kraftfull subkultur. Derfor går det ofte dårligere med ungdommer som røyker mye hasj enn dem som bruker mye alkohol. Mitt råd er derfor: hold dere unna cannabisen, sier rusmiddelforskeren.

Filosofistudenten «Peder» (25) lar seg ikke overraske over studentenes holdninger. Gjennom deler av videregående og i løpet av studietida røyket han hasj flere ganger i uka. Nå har han trappet kraftig ned og bruker stoffet rundt en gang i måneden.

–⁠ Hvorfor trappet du ned?

–⁠ Du blir litt pasifisert og vant til aldri å kjede deg. Det er lett å røyke seg stein i stedet for å finne på prosjekter. Nå legger jeg mer innsats i å få langvarige gleder, sier han.

Åpen dialog: Willy Pedersen ønsker en fordomsfri diskusjon om cannabis i Norge. Foto: Nathalie Wik Lystad.
Åpen dialog: Willy Pedersen ønsker en fordomsfri diskusjon om cannabis i Norge. Foto: Nathalie Wik Lystad.

Generasjon måtehold

Peder er ikke den eneste som trapper ned rusbruken. Undersøkelser viser at yngre mennesker i Norge bruker mindre alkohol, hasj og tobakkssigaretter enn generasjonene før. Willy Pedersen sier han nå ser konturer av en generasjon som vet mer om ulike stoffer og deres skadenivå. Han bekymrer seg mest for alkoholkonsumet til studentenes foreldre og besteforeldre.

Gerhardsen frykter på sin side at cannabisforbruket skal øke med holdningsendringene. Hun oppfordrer nå studenthelsetjenesten til å ta affære.

SIO helse vil ikke kommentere artikkelen direkte ettersom den ennå ikke er publisert.

–⁠ Vi er opptatt av temaet rus og har jobbet mye med dette. Vi har etablert et rusnettverk for drøfting av tiltak, er i dialog med Helsedirektoratet og gir informasjon om rus til studentene, skriver leder i SIO helse Kari Jussie Lønning i en e-post, som vektlegger at hun uttaler seg på generelt grunnlag.

Politiske endringer

Pedersen mener vi i første omgang bør avkriminalisere bruken av cannabis og følge nøye med på hva som skjer i de amerikanske delstatene som har legalisert stoffet. Dersom erfaringene der er positive, må vi tørre å ha en fordomsfri diskusjon her, mener han.

–⁠ For det første bør vi opprettholde en streng regulering av alkohol. Når det gjelder narkotikapolitikken, har vi brukt rettsvesen og politi i altfor høy grad. Over hele verden ser vi endringer, og Norge kommer helt sikkert til å følge etter, sier han.

Pedersen får støtte av filosofistudenten.

–⁠ Jeg tror cannabisen blir svakere med færre skadelige virkninger hvis den dyrkes lovlig. Med legalisering kan man også innføre aldersgrense, og få bedre kontroll med selgere og kjøpere, sier Peder.