Enige: Malin Vangsnes og Anders Kvernmo Langset er begge enige om at både NSO og ONF bør ha faste representanter i NOKUT-styret.
Enige: Malin Vangsnes og Anders Kvernmo Langset er begge enige om at både NSO og ONF bør ha faste representanter i NOKUT-styret.

Dropper student­plass i styret

Etter at Kunnskapsdepartementet ba NSO om å foreslå to representanter til NOKUT-styret i oktober i fjor, ombestemte de seg uten forvarsel. Kun én av representantene ble tatt opp i styret.

I oktober i fjor fikk NSO beskjed om å foreslå to nye representanter til den vanlige utskiftningen i NOKUT-styret. I slutten av januar i år kom meldingen fra Kunnskapsdepartementet om at Norsk studentorganisasjons (NSO) vararepresentant blir erstattet av en representant fra Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF). NSO ble ikke tatt med i denne avgjørelsen.

Anders Kvernmo Langset, leder i NSO, reagerer kraftig på KDs valg om å fjerne vararepresentanten fra NSO. ONF representerer 16 000 studenter, mens NSO representerer 240 000, og Langset mener det er flere grunner til at NSO burde beholde sine to representanter i NOKUT-styret.

–⁠ Vi representerer klart forskjellige sektorer, og har forskjellige interesser, forklarer han.

Ble overrasket

Leder Malin Vangsnes i ONF understreker at de er glade for å ha fått inn en representant for fagskolene i NOKUT-styret, men mener prosessen har vært ganske uheldig, også for deres organisasjon.

–⁠ Vi skjønner at dette er dumt for NSO, og selv om vi er glade for denne plassen, skulle vi gjerne hatt en fast representant og ikke bare en vararepresentant som ikke kan stemme over avgjørelser i møtene, forteller Vangsnes.

Vangsnes er enig med Langset og NSO i at Kunnskapsdepartementets dårlige informasjon om endringen byr på problemer.

–⁠ Dette skjedde fort, vi ble veldig overrasket da vi fikk denne beskjeden. Det er jo kjempepositivt, men kunne ha blitt gjort på en litt smidigere måte, sier hun.

Ønsker faste representanter

NOKUT er et faglig uavhengig forvaltningsorgan, som skal bidra til at samfunnet har tillit til kvaliteten i norsk utdanning. Langset mener det største problemet med at NSO ikke lenger har en vararepresentant, er at store avgjørelser kan bli gjort uten at de 240 000 studentene ved universiteter og høyskoler rundt omkring i landet blir representert.

–⁠ Konsekvensen av denne endringen kan være at styret i NOKUT gjør et vedtak om å stryke kvalitetssikringssystemet ved en institusjon, uten at studentene i høyere utdanning er representert, sier han.

Etter at NSO mistet sin vararepresentant, er det kun én student som representerer organisasjonen i NOKUT-styret.

NSO har tatt kontakt med Kunnskapsdepartementet og presentert problemstillingen, men foreløpig har de ikke fått svar. Langset forteller at han, i mailen til departementet, også har foreslått at begge organisasjonene skal ha en fast representant og en vararepresentant i styret.

–⁠ Vi støtter at fagskolestudentene får plass i styret, men mener at den ene gruppa ikke kan overta for den andre, sier han.

Tidkrevende prosess

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Bjørn Haugstad (H), mener organisasjonene må samarbeide om å representere sine grupper. Hvis NSOs representant er borte under et møte, mener han at studentorganisasjonen må kunne samarbeide med ONF.

–⁠ Skal det skje en endring i sammensetningen av styret, så må det gjennom en proposisjon til Stortinget, noe som er en langvarig og tidkrevende prosess, sier Haugstad.

Han legger til at departementet synes det er viktig at også fagskolene er representert, selv om det kun er gjennom et varamedlem. For at begge gruppene skal bli representert, må derfor NSOs vararepresentant vike for at ONF skal inkluderes i styret.

–⁠ NSO har selve representanten, mens ONF må fremme sine interesser gjennom NSOs representant, fordi deres medlem ikke kan stemme over vedtakene. Jeg har mer forståelse for fagskolestudentenes misnøye med ikke å ha en fast representant, sier han.

Venter på svar

Langset reagerer på at studentorganisasjonen ikke er blitt inkludert i beslutningen til Kunnskapsdepartementet. Foreløpig har han bare fått bekreftet at mailen er mottatt hos KD.

«Hovedpoenget er at KD har rotet det til»

Anders Kvernmo Langset, leder i NSO

–⁠ Hovedpoenget er at KD har rotet det til, vi prøver bare å finne en løsning som er rettferdig for alle, sier han.

Bjørn Haugstad er uenig i at prosessen har vært rotete, og beklager hvis NSO har oppfattet samarbeidet som dårlig.

–⁠ Grunnen til at NSO ikke har fått svar på brevet sitt, er ikke noe annet enn vanlig saksbehandlingstid. Men når de ber om endring i styresammensetningen, er det ikke urimelig at de ikke har fått svar ennå, forklarer han og legger til at KD selvfølgelig tar brevet på alvor.