Lun Aarethun

En tidlig vårdag i april håper lærdøl, og NSO-lederkandidat Tommy Aarethun å overta Anders Kvernmo Langsets plass.

• HVEM: Tommy Aarethun

• AKTUELL MED: Kandidat til NSO-valg

*Hvor kommer du fra, Tommy?

–⁠ Jeg har studert sammenlignende politikk på Universitetet i Bergen. Deretter har jeg sittet som studenttillitsvalgt på fulltid på samme universitetet, og er nå inne i mitt andre år der. Jeg har også jobbet med partipolitikk og sittet i kommunestyret for Arbeiderpartiet i Lærdal i Sogn og Fjordane i inneværende periode.

*–⁠ Studentparlamentet på UiB er ikke akkurat kjent for å være positivt innstilt til NSO og vurderte i 2013 å melde seg ut av organisasjonen. Hva har skjedd siden?

–⁠ Forslaget ble bare stemt over to ganger. Etter den første gangen endret forholdet seg betraktelig. Vi forstod at vi ikke hadde vært nok tilstede i NSO. Etter at vi valgte å delta mer aktivt har vi fått et bedre inntrykk av organisasjonen.

*–⁠ Så du er ikke redd for å bli sett på som en slags trojansk hest med tanke på bakgrunnen din?

«Jeg tror nok ikke at jeg vil bli sett på som en trojansk hest»

–⁠ På ingen måte! Alle vet at jeg har bidratt konstruktivt i NSO. Jeg har sittet i NSOs landsstyre siden i fjor sommer, så jeg tror nok ikke at jeg vil bli sett på som en trojansk hest, nei.

*–⁠ Hva kommer til å skje i NSO dersom du blir valgt?

–⁠ NSO kommer til å satse mer på å forbedre studentenes læringsmiljø ved å sørge for at det etableres regulerende lover og regler for dette.

*–⁠ I et intervju med Bergen student-TV etterlyser du en økende synlighet fra studentparlamentets side, slik at valgoppslutningen økes. NSO sliter også med synlighet. Er dette noe du kommer til å jobbe med?

–⁠ Absolutt. Dette trakk jeg også frem i en kronikk i Universitas forrige uke. Det er viktig at NSO og studentene driver utdanningspolitikken frem og løfter debattene. NSOs bredde må synliggjøres ved å vise at vår politikk henger sammen med studentenes velferd. Det må stilles krav til at studenter må kunne studere på fulltid om det skal stilles tøffere krav til dem, for eksempel.

*–⁠ Norske universiteter og høgskoler sliter med høyt frafall. Hva tror du er løsningen og hvordan kan NSO bidra?

–⁠ Svaret er nok ganske sammensatt, men jeg tror at å etablere eller å styrke allerede eksisterende mentorordninger er en god løsning. Det vil sikre både faglig og sosial oppfølging av studentene – noe som tydelig etterlyses i studentbarometrene.

*–⁠ Universitas har tidligere skrevet om det mildt sagt kompliserte studentpolitikerspråket. Er du klar i din tale, eller får vi en tåkefyrste dersom du blir leder?

–⁠ Jeg er enig i kritikken. Det er viktig å snakke et språk som studentene forstår. Jeg tror nok at det skal gå veldig bra.