Håper på ny vår: Jonas Nilsen skal drive en knallhard grønn studentpolitikk om velgermassen gir ham tillit.
Håper på ny vår: Jonas Nilsen skal drive en knallhard grønn studentpolitikk om velgermassen gir ham tillit.

Grønn liste utfordrer etab­lis­se­mentet

Studentparlamentet ved UiOs nedprioritering av oljeforskning ble dråpen for en gruppe studenter. Nå stiller en grønn liste til valg.

–⁠ Saken i Universitas viser at Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (SP UiO) ikke tar klima og miljøproblemet på alvor. Nedprioriteringen er hårreisende og helt uforståelig, sier Jonas Nilsen, ny fraksjonsleder i Grønn liste

Les også: Nedprioriterer oljemotstand

Universitas skrev nylig om hvordan SP UiOs arbeidsutvalg har lagt bort arbeidet med å kutte båndene mellom Statoil og Universitetet i Oslo. Denne oppgaven ble først vedtatt i årets program, men i arbeidsutvalgets halvårsrapport blir det beskrevet som urealistisk å avslutte samarbeidet, samtidig som det skrives at SP UiO ikke bør legge seg opp i universitetets uavhengige forskning.

Realistisk

Nilsen er uenig.

–⁠ Det blir helt bak mål når man vet at forskningen blir påvirket av sterke krefter i oljenæringa. Ser man på hvordan oljeforskningen blir påvirket gir det ikke mening å snakke om autonomi, sier Grønn liste-lederen.

Han tror heller ikke det er urealistisk for studentene å påvirke universitetet.

–⁠ Jeg har tro på at studentene kan påvirke, spesielt gjennom studentparlamentet, studentenes øverste demokratiske organ, sier Nilsen.

Nasjonalt anliggende

Marianne Andenæs, leder av SP UiO, avviser at nedprioriteringen er en klimamessig falitterklæring.

–⁠ Det er ikke slik at vi har sluttet å jobbe med de grønne sakene. Ved neste landsstyremøtet i NSO kommer vi til å ta opp forskningsetikk. Hvis vi får denne saken opp på nasjonalt plan, er det et riktig og viktig dytt, sier Andenæs.

Hun er heller ikke enig i at det skorter på engasjementet i årets SP UiO.

–⁠ Jeg tror ikke vi mangler folk som brenner for de grønne sakene, men om vi blir flere som gjør det er det bare fint, sier Andenæs.

Studentparlamentslederen, som gikk til valg for Sosialdemokratene, er ikke redd for konkurranse. Hun tror større bredde og nye perspektiver er sunt for studentpolitikken.

–⁠ Så får vi se hva resultatet blir ved valget. Alt som kan bidra til å øke engasjementet blant studentene er uansett kjempebra. Det er ikke noen hemmelighet at det er lav valgdeltagelse blant studentene, og da er alt som får flere med positivt, sier Andenæs.

Rett kurs

Jonas Nilsen kaller punktet med å motvirke universitetets oljesamarbeid en god tanke, men er skuffet over nedprioriteringen.

–⁠ Det er ekstra ergerlig at de svikter miljøengasjementet når de i utgangspunktet startet så bra. Da kan Grønn liste bidra til å få studentparlamentet tilbake på rett kurs, sier han.