–⁠ Stopp diskri­mi­ne­ringen av iranske studenter!

Iranske studenter bør ha alle muligheter til å ta utdanning i Norge, mener professor Noam Chomsky.

*Se video i bunnen av saken

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har måttet tåle mye kritikk fordi iranske studenter og fagarbeidere nektes opphold i Norge. Interesseorganisasjonen Stop Education Discrimination Against Iranians har vært svært tydelige i sin motstand, og får nå støtte av professor Noam Chomsky. I en video langer han ut mot det han omtaler som diskriminering av iranske studenter.

Les også: Frykter studentspioner

Chomsky er kjent for å revolusjonert lingvistikken som fagfelt. Siden 60-tallet har MIT-professoren vært en markant stemme i det offentlige ordskiftet, og er blitt titulert som verdens viktigste offentlige intellektuelle person av New York Times.

Mener det er nødvendig

Trond Hugubakken i PST sa fredag til Morgenbladet at det er uheldig, men nødvendig at enkelte iranske studenter kastes ut.

–⁠ Du får ingen sterkere begrunnelse enn FN-resolusjonen som Norge har sluttet seg til. Vi forsøker å hindre iranske studenter i å tilegne seg kunnskap som kan misbrukes i fremstilling av masseødeleggelsesvåpen, sa Hugubakken.

Les også: Langer ut mot PST