Slår like­stil­lings­alarm

Kun 35 prosent av alle uteksaminerte studenter ved Universitetet i Oslo er menn. –⁠ En utvikling Universitetet ikke kan leve med, sier rektor Ole Petter Ottersen.

–⁠ Det er bekymringsfullt og et samfunnsmessig problem. Jeg tror det er slik at i mange situasjoner vil mannlige pasienter gjerne treffe mannlige leger, sier studiedekan Kristin Heggen ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO).

Les også: Bruker mest penger på kvinner

I 2013 utgjorde mannlige uteksaminerte ved Det medisinske fakultet (MED) rekordlave 24 prosent. Ved Det juridiske fakultetet (JUS) utgjorde de uteksaminerte mennene 27 prosent. Begge fakultetene har hatt en nedgang i mannlige nyutdannede på rundt 10 prosent siden 2010. Det viser nye tall fra Universitetet i Oslos likestillingsrapport for 2013.

Utfordrende ubalanse

Statsminister Erna Solberg mener den skjeve fordelingen mellom kjønnene er en utfordring.

–⁠ At kvinner erobrer høyere utdanning er bra, men det er klart at ubalanse mellom kjønnene er en utfordring, sier Solberg til Universitas.

–⁠ Når det gjelder medisin- og helsefag vil pasienter møte både mannlige og kvinnelige leger, tilføyer hun.

–⁠ Kan kjønnspoeng være en løsning?

–⁠ Høyre har tidligere åpnet for kjønnspoeng i yrker der det er begrunnelser for dette, for eksempel i lærer- og førskolelærerutdanningen der det er behov for mannlige forbilder, sier Solberg.

Da arbeiderpartileder Jens Stoltenberg tirsdag holdt foredrag på Aktualitetsuka ved Samfunnsvitenskapelig fakultet på UiO, trakk han blant annet fram kvinnenes inntog i norsk utdanning som en stor gevinst. Stoltenberg var selv statsminister i perioden den ferske likestillingsrapporten gjelder for. Han hadde følgende å si da Universitas etter foredraget ba om en kommentar på at bare 35 prosent av de uteksaminerte ved UiO er menn:

–⁠ Jøss! Jeg syns ikke vi skal henge oss opp i at fordelingen må være akkurat 50/50, men det hørtes voldsomt ut.

Vurderer kjønnspoeng

På Ullevål sykehus er det forelesning i klinisk ernæring, en studieretning tilhørende MED. De rundt femten studentene som har møtt opp er alle jenter. De kan opplyse om at det er én gutt på tredjeårskullet, men at han er ikke til stede i dag. Student Karoline Engmark sier at de hadde flere gutter i klassen det første året, men at de sluttet til fordel for andre studier.

–⁠ Klinisk ernæring fokuserer mye på mat, og det vil kanskje ikke tiltrekke så mange gutter, sier medstudent Irene Mork.

Studiedekan Kristin Heggen ved MED ved UiO mener det lave antallet uteksaminerte menn fra medisinske fag skyldes karakterkravet fra videregående skole, der flest jenter får toppkarakter.

Hun er bekymret for kjønnsfordelingen, og peker på resultatene i en undersøkelse som ble utarbeidet i fjor i regi av Senter for tverrfaglig kjønnsforskning. Her går det fram at kjønn i praksis betyr mye for læringsutbytte og studiemiljø, og at læringsutbyttet er størst i kjønnsblandete studentgrupper.

–⁠ Det viser helt klart behovet for kjønnsblandete grupper, som er noe vi jobber aktivt med når det gjelder for eksempel ernæringsfysiologi. Målsetningen vår er en at det skal være blandet, sier Heggen.

MED har diskutert om de skal benytte kjønnspoeng for mannlige søkere.

–⁠ Vi har allerede sett på om to ekstrapoeng ville medført at flere menn kom inn på studiene, men så langt har ikke det vært tilfellet. Dette er likevel noe vi vil diskutere videre, sier studiedekanen.

Forlot kjønnspoeng-diskusjonen

UiO-rektor Ole Petter Ottersen sier at likestillingsrapporten viser en utvikling som UiO «ikke kan leve med».

–⁠ Disse tallene er en kjempeutfordring, sier han til Universitas. UiO-rektoren vil likevel ikke åpne for kjønnspoeng.

–⁠ Vi har tidligere hatt en lang diskusjon på om det skal innføres kjønnspoeng, men den diskusjonen har vi forlatt. Nå må vi se på hvilke andre muligheter som finnes, sier Ottersen.

–⁠ Har du noen konkrete tanker om hva som bør gjøres?

–⁠ Nei, det har jeg ikke for øyeblikket.

Psykologisk problem

Ådne Hindenes er studentrepresentant i Universitetsstyret. Han mener at kvinnelig dominans er særlig negativt for psykologiutdanningen. Ved UiO er 8 av 10 studenter på profesjonsstudiet i psykologi kvinner.

–⁠ Dersom man nærmest kan ende uten mannlige leger og psykologer i fremtiden er det alvorlig. At menn som tar skrittet og søker psykologhjelp ikke kan velge en mannlig psykolog, vil kunne oppleves som vanskelig, sier Hindenes til Universitas.

–⁠ Uheldig på lang sikt

Ved Det juridiske fakultet (JUS) var kun 27 prosent nyutdannede jurister menn i 2013.

–⁠ Det er en økning i antall kvinner som begynner å studere ved juridisk fakultet, og dette er nok en følge av den generelle utviklingen der flere kvinner enn menn tar høyere utdanning, sier JUS-dekan Hans Petter Graver.

Han opplever ikke skjevfordelingen som et problem per dags dato, men mener det kan være uheldig på lang sikt.

–⁠ Det bør være kjønnsbalanse i de forskjellige juristyrkene, sier Graver.

Strategiske grep

Færrest uteksaminerte menn var det på Det odontologisk fakultet (OD). Til tross for en økning på fem prosent siden 2010, var det kun 20 prosent menn som ble uteksaminert fra OD i 2013.

–⁠ Vi har brukt mannlige studenter som rollemodeller for å rekruttere menn, for eksempel under åpen dag. Dette har vært strategisk grep fra vår side, forteller OD-dekan Pål Barkvoll.

Barkvoll sier at OD ønsker seg en jevn fordeling av kvinner og menn på fakultetet, men at de ikke har fått gjennomslag for å innføre kjønnspoeng til mannlige søkere.

–⁠ Vi fremmet et ønske om å innføre tilleggspoeng for mannlige søkere i 2011, men fikk ikke gjennomslag fra UiO sentralt, sier han.

–⁠ Gutter er velkomne!

På Ullevål sykehus gjør jentene på klinisk ernæring seg klare for å gå på tur med staver. De får grundige instruksjoner av ernæringsfysiolog Kirsti Bjerkan.

«Det kan fort bli litt krast og krevende med bare jenter. Gutter kan bidra til et mer avslappet miljø.»

Irene Mork, student ved klinisk ernæring

–⁠ Det kan fort bli litt krast og krevende med bare jenter. Gutter kan bidra til et mer avslappet miljø, sier student Irene Mork.

–⁠ Du må gjerne skrive at vi ønsker oss flere gutter, de er hjertelig velkomne! avslutter hun.