Satser på forskning: Bill Gates investerer mye penger i forskning for å løse verdens helseutfordringer. I bakgrunn: UiO-rektor Ole Petter Ottersen (t.v.) og helse- og omsorgsminister Bent Høie.
Satser på forskning: Bill Gates investerer mye penger i forskning for å løse verdens helseutfordringer. I bakgrunn: UiO-rektor Ole Petter Ottersen (t.v.) og helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Gates gjestet Univer­si­tetet

Microsoft-grunnlegger Bill Gates mener forskning vil bane vei for å løse verdens helseproblemer.

Godt besøk: Salen var fullpakket da Bill Gates besøkte Gamle festsal på Universitetsplassen i Oslo sentrum.
Godt besøk: Salen var fullpakket da Bill Gates besøkte Gamle festsal på Universitetsplassen i Oslo sentrum.

Fredag var Microsoft-grunnlegger Bill Gates gjest hos Universitetet i Oslo (UiO).

Gates utgjorde sammen med helseminister Bent Høie og rektor Ole Petter Ottersen et panel som skulle diskutere global helse og utvikling.

Verdens rikeste mann har nemlig støttet helsetiltak over hele verden i lengre tid, først og fremst gjennom stiftelsen Bill & Melinda Gates Foundation (B&MGF;).

Ifølge Uniforum har stiftelsen mottatt om lag 500 millioner kroner årlig fra Stoltenberg-regjeringen.

Datageniet ble mottatt med stor applaus da han ankom Gamle festsal på Universitetsplassen i Oslo sentrum.

–⁠ Vi må gi forskere høyrere prioritet

Bill Gates, Microsoft- og B&MGF-grunnlegger;

–⁠ Må gi forskere høyrere prioritet

Stiftelsen, som ifølge Wikipedia har et legat på 38 milliarder dollar (av 30. juni 2013), har større økonomiske muskler enn verdens helseorganisasjon, World Health Organization (WHO).

Gates sier at stiftelsen setter av mye ressurser til forskning, og tror at satsing på vitenskap kan bidra til å løse verdens helseproblemer.

–⁠ Vi må gi forskere høyrere prioritet. Et fokus på vitenskapelige målinger og forsøk på å finne de beste metodene å måle på, vil være med å bane vei for hvordan vi bør ta helse i betraktning og utvikle gode løsninger, sa Gates til en fullpakket sal.

Datageniet anerkjenner at det finnes flere måter å komme frem til gode helseløsninger på, og forstår at det også finnes skepsis til å kunne gjøre tilstrekkelige vitenskapelige målinger.

WHO finansierer eksempelvis ikke forskning på området.

–⁠ Forskning må på den ene siden vise oss hva vi allerede gjør bra, og på den annen side at vi kan innrømme våre feil, sa Gates videre.

Innovasjon som nøkkel

Gates sier at verdens fremgang er begrenset av verdens generøsitet, men at Norges bidrag er et eksempel til etterfølgelse. Videre forteller han at stiftelsen har mange mål, men at han personlig synes likhet for barn på globalt basis er viktigst.

–⁠ Når man løser dette problemet, vil det også løse mange andre. For eksempel – og ironisk nok – overbefolkning.

Rektor Ottersen mener det er viktig å forberede fremtidens ledere på verdens helseutfordringer.

–⁠ Innovasjon er nøkkelen til sykdom- og fattigdomsbekjempelse. Vi er nødt til å formidle disse enorme utfordringene for våre studenter, sa rektoren.

Fersk helse – og omsorgsminister, Bent Høie, forteller at utfordringer knyttet til helse er høyt prioritert av den nye regjeringen, og at flere i høyere grad må kombinere sine mål.

–⁠ Helse er en av de viktigste utfordringene å ta tak i. Det må skje mer utvikling globalt og lokalt. En god forståelse av hverandre og åpne for mer samarbeid vil gi oss gode løsninger, sa Høie.

Les mer i onsdagens Universitas.