BEKYMRET: -- Vi vet ikke om økningen i studenter tatt for vitnemålsjuks er en tilfeldighet eller ikke, sier Monica Bakken, studiedirektør ved UiO. Det er uvisst hvor mange studenter som faktisk blir tatt opp til studier med falske papirer.
BEKYMRET: – Vi vet ikke om økningen i studenter tatt for vitnemålsjuks er en tilfeldighet eller ikke, sier Monica Bakken, studiedirektør ved UiO. Det er uvisst hvor mange studenter som faktisk blir tatt opp til studier med falske papirer.

Stadig flere forfalsker vitnemålet

Hittil i år har det oppstått syv saker om vitnemålsjuks bare ved Universitetet i Oslo, men mørketallene kan være mye høyere enn statistikkene tilsier.

–⁠ Fristelsene er flere nå som teknologien har avansert og mulighetene blir flere. Når mulighetene er mange, prøver også mange seg, sier studiedirektør ved Universitetet i Oslo (UiO), Monica Bakken.

Vitnemålsjuks er et økende problem både for UiO og Handelshøyskolen BI, selv om forfalskning av vitnemål og andre utdanningsdokumenter kan føre til fengselsstraff på opptil to år.

Mørketall

–⁠ Det er en økning i antallet tilfeller av vitnemålsjuks, og generelt tror vi det er en del mørketall på dette området, sier utdanningsdirektør ved BI, Marianne Schei.

Hun kan ikke anslå hvor mange studenter som er tatt opp med falskt vitnemål, men er klar over at det er noen som slipper gjennom systemet.

–⁠ Det vil være naivt å tro at vi avdekker alle tilfeller av vitnemålsforfalskning, sier Schei.

UiO opplevde også en økning i antall juksesaker fra foregående år, der syv studenter har blitt anklaget hittil i 2011, mot én i 2010 og ingen saker i 2009.

–⁠ Det kan se ut som om det er tilfeldig at vi har tatt flere i år enn tidligere, sier Monica Bakken.

–⁠ Ingenting har endret seg hos oss fra i fjor, verken når det gjelder bemanning eller metode for å ta jukserne.

Bakken mener det er vanskelig å si om tallene representere virkeligheten, men medgir at det kan være flere studenter med falske vitnemål som har blitt tatt opp til studier i Oslo.

–⁠ Det er vanskelig å anslå hvor mange studenter som blir tatt opp med et falskt vitnemål, men vi kan ikke se bort ifra at det er studenter som har sluppet gjennom systemet med falske papirer, sier Bakken.

Dårlige fremtidsutsikter

Teknologiske fremskritt øker tilgjengeligheten for dokumentfalsknere. Kun ved hjelp av en skanner, printer og en PC kan nesten hvem som helst fabrikkere et vitnemål som er svært vanskelig å avsløre. Schei mener at dette kan gjøre fristelsen enda større.

–⁠ Siden de teknologiske fremskrittene bidrar til å øke profesjonaliteten på vitnemålsforfalskning, regner vi med at det vil være en økning i antall tilfeller fremover. Såkalte «Diploma mills» er big business for bakmennene, og hittil har det vært så lite fokus på det i Norge at sjansen for å bli avslørt er liten. Dette er i ferd med å snu, sier hun.

«Diploma mills», eller «vitnemålsfabrikker», er falske utdanningsinstitusjoner. For noen tusen kroner kan man få alt fra et vitnemål til en mastergrad og Ph.D fra falske universiteter verden over.

–⁠ Vitnemålsfabrikker er vanskelige å ta, selve institusjonen er ikke i bunn og grunn ulovlig, sier jusprofessor ved UiO, Jon Bing.

Vitnemålsforfalskning har ført til at flere samfunns-topper, både i Norge og utlandet, har kommet seg dit de er på falske premisser. Antakeligvis er det fortsatt mange som ikke er avslørt.

Vitnemål på tilbud

I 2007 ble den svenske arbeidsministeren Sven Otto Littorin avslørt for å ha falske akkrediteringer fra Fairfax University, som ikke er en godkjent utdanningsinstitusjon i USA.

Verken UiO eller BI har avslørt mange studenter som søker med bakgrunn fra slike vitnemålsfabrikker.

De studentene som oftest blir tatt, er de som jukser selvstendig. Senest i forrige uke skrev Universitas om en student som ble dømt til to ukers fengselsstraff for vitnemålsjuks, og hun hadde selv fabrikkert sine papirer.

–⁠ De studentene som er lettest å avsløre er de studentene med utdanningsbakgrunn som tillater oss å ringe for å dobbeltsjekke papirene hvis saksbehandlerne finner noe mistenkelig, sier Monica Bakken.

Problemet er at mange vitnemålsfabrikker kan nås på et telefonnummer der de bekrefter studentens karakterer om de blir oppringt. De er ofte grundige, og det er antakelig derfor BI og UiO tar så få av disse. Det er likevel uvisst hvor mange som søker med vitnemål fra falske utdanningsinstitusjoner.

Vanskelig å forbedre

På spørsmål om hva som kan forbedres, er det vanskelig å finne nye løsninger for å ta jukserne.

–⁠ Noe vi kunne gjort bedre for å bekjempe vitnemålsjuks er å ha fortsatt søkelys på juks, og bedre erfaringsdeling mellom institusjoner, sier Bakken.

Selv om vitnemålsfalskneri kan lede til fengselsstraff og svartelisting hos høyere utdanningsinstitusjoner, er det sannsynligvis langt flere studenter enn det tallene viser som allerede har blitt tatt opp, og som kommer til å bli tatt opp, til høyere utdanning med falskt grunnlag.