TRUET: Samiske språk er truet, og en styrking av samisk forskning og høyere utdanning vil være veien å gå for å sikre språkenes fremtid, mener rektor ved Samisk høgskole Steinar Pedersen.
TRUET: Samiske språk er truet, og en styrking av samisk forskning og høyere utdanning vil være veien å gå for å sikre språkenes fremtid, mener rektor ved Samisk høgskole Steinar Pedersen.

Utreder ny viten­ska­pelig høgskole for samisk språk og kultur

Samisk høgskole blir vitenskapelig.

I en bestrebelse for å bevare samisk kultur og språk, satser nå regjeringen på samisk forskning. I disse dager setter Kunnskapsdepartementet (KD) i gang utredningen om hvordan Samisk høgskole – landets eneste utdanningsinstitusjon med samisk som undervisningsspråk – skal bli vitenskapelig høgskole.

Dette innebærer at høgskolen kommer til å tilby undervisning på universitetsnivå innen samisk språk og kultur.

Nødvendig for samisk språk

–⁠ Det er helt nødvendig at utredningen kommer i gang, sier rektor ved Samisk Høgskole Steinar Pedersen.

Han mener en styrking av infrastrukturen i samisk høyere utdanning er vesentlig for at de samiske språkene skal overleve og utvikle seg i fremtiden.

–⁠ Det er ingen stor hemmelighet at samiske språk er truet, sier han.

I denne forbindelse har høyskolen planer om å innføre doktorgradsprogram i samisk språk. Rektoren håper på å få et slikt program inkludert i statsbudsjettet for 2011.

Vil styrke samisk forskning

Den samiske forskningsinstitusjonen Nordisk Samisk Institutt ble i 2005 slått sammen med Samisk Høgskole, og er lokalisert i Kautokeino. I regjeringens siste forskningsmelding til Stortinget er det en målsetning at den sammenslåtte institusjonen skal få status som vitenskapelig høyskole innen utgangen 2011.

Et spesialutnevnt utvalg skal ifølge et dokument fra KD frem mot juni neste år «Se på samisk forskning og høyere utdanning, samt utrede hvordan Samisk høgskole kan bli en vitenskapelig høyskole».

Regjeringen har lenge hatt som målsetning å styrke samisk forskning. I den siste forskningsmeldingen heter det følgende:

«Regjeringen har som mål å legge til rette for en trygg framtid for de samiske språkene i Norge, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.»

Arbeids- og inkluderingsdepartementet økte i 2009 bevilgningene til Forskningsrådets program for samisk forskning. Midlene skal gå til forskning på sør- og lulesamisk språk.