SKUFFET: Ifølge leder Eva Marie Mathiesen (bildet) i Studentmållaget i Oslo er ikke dette første gang
eksamen ikke har dukket opp på nynorskFOTO:
SKUFFET: Ifølge leder Eva Marie Mathiesen (bildet) i Studentmållaget i Oslo er ikke dette første gang eksamen ikke har dukket opp på nynorskFOTO:

Fikk ikke eksamen på nynorsk

Nynorskbruker Christopher Michael Schuff fikk ikke tatt arkeologi-eksamen på nynorsk. Da han møtte opp forelå bare bokmålsutgaven av eksamen.

Schuff hadde krysset av for nynorsk i studentweb ved semesterstart.

–⁠ Jeg spurte eksamensvakten, og de sa at de ikke hadde eksamen tilgjengelig på nynorsk, sier Schuff.

Han forlot lokalet uten å ha tatt eksamen.

–⁠ Man skal ha mulighet til å velge det målet man bruker, og det er ikke bra nok hvis man ikke får riktig mål til eksamen, sier studentparlamentsleder Eirik Nedrelid.

Skuffende

Ifølge leder i Studentmållaget i Oslo Eva Mare Mathiesen er ikke dette første gang eksamen ikke har dukket opp på nynorsk.

–⁠ I fjor var det bare to stykker som meldte fra at de ville avlegge eksamen i privatrett på nynorsk. Da sendte Universitet i Oslo (UiO) faktisk e-post til dem og spurte om de kunne ta eksamen på riksmål i stedet, sier Mathisen.

Marianne Treyfalt var en av de to som fikk en slik e-post. Ifølge Treyfalt spurte Universitetet i e-posten om Treyfalt var helt sikker på at hun skulle ha eksamen på nynorsk, da det bare var to stykker som var oppmeldt med nynorsk som preferanse, og at det tok mye tid å oversette.

–⁠ Jeg følte meg litt presset, og endte opp med å ta eksamen på bokmål, sier Treyfalt.

Det lyktes i går ikke Universitas å få tak i eksamensansvarlig på privatrett.

Uholdbart

Schuff fant seg ikke i situasjonen.

–⁠ Hvis jeg avlegger eksamen uten si i fra, så vil slike ting skje igjen, sier Schuff.

–⁠ Hvis jeg skal følge deres regler, så synes jeg de skal følge dem selv også, legger han til, og påpeker at han behersker begge målformer tilsvarende bra.

Han klager på hendelsen på prinsippmessig grunnlag.

–⁠ Etter å ha omtalt situasjonen på eksamenspapiret og svart på oppgave én, gikk jeg til eksamenskontoret for å klage, sier han, og forteller at eksamenskontoret ble overrasket over at han ikke hadde fått eksamen på sin målform.

Uhell

Bestyrer ved Institutt for arkeologi, kunsthistorie og konservering Rasmus Brandt beklager hendelsen.

–⁠ Det er et beklagelig uhell. Han skulle ha fått den på nynorsk, men grunnet omorganiseringen på HF nå er det et enormt press på instituttet. Vi kan bare sterkt beklage.

–⁠ Oppgaven er én side på rundt 200 ord, hvorfor er problematisk å oversette den?

–⁠ Det er ikke noe problem, men det har vært en glipp som vi sterkt beklager. Det tar vi ad-notam av til neste eksamen slik at det ikke skjer igjen.

–⁠ Schuff kommer til å kreve utsatt eksamen, hva vil skje i forhold til det?

–⁠ Dersom han skriftlig søker om utsatt eksamen, må vi se an prosedyrene for dette. Disse prosedyrene kjenner jeg ikke helt til, men det er ting som i alle fall må taes opp på instituttet. Vi må også se hva regelverket sier.

–⁠ Mange som er nynorskbrukere studerer ved UiB og der er eksamen både på nynorsk og bokmål. De som arbeider ved Universitetet, må være intellektuelt i stand til å lage eksamen på begge målformer. Pengekostnader bør ikke være noe problem. Eksamen på nynorsk er jo en grunnleggende rett, sier Endre Brunstad i Noregs Mållag.