Krever 150 millioner til forskning

Rektor Kaare Norum fronter nye krav om økt satsing på grunnforskning.

Fredag overleverte rektor Næringsdepartementet en plan for forskning på funksjonelle materialer (FUNMAT). Ifølge planen bør 150 millioner kroner bevilges til FUNMAT i løpet av en tiårsperiode.

For å få raskere regnemaskiner, elektrisitet fra fornybare energikilder og bedre bredbåndskommunikasjon mener Kaare Norum det er nødvendig å satse på materialvitenskapelig grunnforskning.

–⁠ Forskning på funksjonelle materialer er viktig for fremtidig næringsutvikling. En satsning på dette området er dessuten i tråd med de prioriteringene Stortinget og regjeringen har signalisert på forskningsfronten, sier Norum.

Planen for utvikling av funksjonelle materialer er et samarbeid mellom Universitetet, Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet i Trondheim, SINTEF og Institutt for energiteknikk på Kjeller.

Lover ingenting

Statssekretær i Næringsdepartementet Britt Annie Schultz og Statssekretær i Utdanningsdepartementet Randi Øverland som mottok planen, kan ikke love støtte til prosjektet.

–⁠ Vi må se dette i sammenheng med en helhetlig forskningspolitikk, sier Schultz. Schultz understreker dessuten at støtte til slike prosjekter skal kanaliseres gjennom Forskningsrådet.

–⁠ Det er nok sannsynlig at deler av dette vil være del av våre prioriteringer. Vårt mål om å nå OECD-nivå når det gjelder forskningsinnsats ligger fast, sier Øverland.

De to er positive til at flere institusjoner går sammen om felles forskningsinnsats.

–⁠ Manglende koordinering har vært et problem tidligere, sier de to statssekretærene.

Universitetet og NTNU vil etablere fullverdige og tverrfaglige utdanningstilbud i moderne materialvitenskap med grunnlag i naturvitenskapelige disipliner som fysikk og kjemi. Felles laboratorier foreslåes også etablert ved NTNU og ved Universitetet.