Annonse

Nyhet

Master­stu­denter med hard kritikk mot SV-fakultetet:

–⁠ Man får inntrykk av at univer­si­tetet ikke bryr seg om studentene

Nyhet

Ble innstilt som leder – tapte etter varsel fra Student­par­la­mentet

Nyhet

NSO frykter at studenter må avbryte studiene

Nyhet

Staten selger potensielt studenthus på det åpne markedet- SiO mener de ikke kan konkurrere