Misfornøyd: Raino Malnes, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, mener at tvangsmedlemskapet i NSO er en uting.
Misfornøyd: Raino Malnes, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, mener at tvangsmedlemskapet i NSO er en uting.

Støtter forslag om utmel­dings­rett

Forslaget om individuell utmeldingsrett fra NSO fikk ikke nok stemmer. Kan kalles illegitimt å uttale seg på vegne av tvangsinnmeldte, mener UiO-professor.

–⁠ Ufrivillig innmelding er én ting, men et varig tvangsmedlemskap er noe annet. Hvis noen virkelig vil melde seg ut, så bør de få lov til det.

Det sier Raino Malnes, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han mener at tvangsmedlemskapet i Norsk studentorganisasjon (NSO) er en uting.

Les også: Stemmer over utmeldingsrett

Forslaget om individuell utmeldingsrett ble debattert og stemt over på landsmøtet til NSO for to uker siden. 119 delegater, over halvparten, stemte for det kontroversielle forslaget, men det manglet 26 stemmer for å få det nødvendige flertallet på to tredjedeler.

Lav valgdeltagelse

Det er studentdemokratiene ved de ulike institusjonene som melder seg og sine studenter inn i NSO. Demokratiene, også kalt medlemslagene, er kjent for å ha lav valgdeltagelse. Blant landets åtte største institusjoner lå deltagelsen mellom 11 og 18 prosent i fjor. Unntaket er Høgskolen i Bergen som hadde en oppslutning på 31 prosent. Samlet står de for over halvparten av NSOs 220 000 medlemmer.

Det kan kalles illegitimt at en organisasjon uttaler seg på vegne av mennesker som er tvangsinnmeldt»

Raino Malnes, professor i statsvitenskap ved Universitet i Oslo

Professor Malnes sier at han ser behovet for en organisasjon som NSO, og påpeker at studentene står fritt til å påvirke sammensetningen av ledelsen.

–⁠ Man kan argumentere med at alle de som ikke deltar i parlamentsvalgene har gitt sitt stilltiende samtykke, men jeg innser at dette argumentet kan virke søkt, sier han.

Illegitimt tvangsmedlemskap

–⁠ Hva har den lave valgoppslutningen til medlemslagene å si for legitimiteten til NSO?

–⁠ Det kan kalles illegitimt at en organisasjon uttaler seg på vegne av mennesker som er tvangsinnmeldt, sier han.

Les også: Konservative studentledere krever utmeldingsrett fra NSO

Malnes mener dessuten at individuell utmeldingsrett vil gi et bedre inntrykk av hvor mange studenter som ønsker å bli representert av NSO.

Demokratisk legitimitet

Det var Marius Myhre, styremedlem i Den Konservative Studenterforening, som fremmet forslaget til landsmøtet. Han mener individuell utmeldingsrett er nødvendig for å sikre NSOs demokratiske legitimitet.

–⁠ Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at enkeltpersoner står fritt til å velge hvilke interesseorganisasjoner, hvis noen, som skal representere dem, sier han.

–⁠ Hva har den lave valgdeltagelsen til studentparlamentene å si for NSO?

–⁠ Det går jo helt imot legitimiteten til organisasjonen. Det er kun land vi ikke vil sammenligne oss med som aksepterer en så lav oppslutning, sier Myhre om valgdeltagelsen til landets største institusjoner.

Studenter er ikke medlemmer

Therese Eia Lerøen, fagpolitisk ansvarlig, og påtroppende leder i NSO, mener grunnen til at Myhres forslag ble nedstemt er at studenter ikke er medlemmer i NSO i dag. Dermed kan de heller ikke melde seg ut.

–⁠ Det er medlemslagene som er medlemmer av organisasjonen, ikke enkeltstudenter. Det er det øverste studentorganet ved hver institusjon som representerer sine studenter, og som tar avgjørelsen om studentorganet skal være medlem av NSO eller ikke, sier hun.

–⁠ Hvis studenter ikke er medlemmer, hva hadde da skjedd om forslaget hadde fått to tredjedelers flertall?

–⁠ Da måtte vi sett på konsekvensene av en slik bestemmelse. Kanskje måtte vi ført lister over enkeltstudenter som hadde bedt om slik reservasjon, sier hun.

Betalende medlemmer

Studenter betaler hvert semester en sum til NSO via sitt lokale studentdemokrati. Myhre mener derfor at studentene er indirekte, betalende medlemmer, og at det derfor burde være mulig å melde seg ut. Han avfeier Lerøens argumenter om at studenter egentlig ikke er medlemmer av NSO, og kaller det ordkløyveri.

–⁠ Det er i det minste svært demokratisk problematisk. NSO hevder å være en interesseorganisasjon for studentene, ikke medlemslagene, sier han.

Uten individuell utmeldingsrett mener Myhre at NSO ikke har rett til å si at de representerer 220 000 studenter.

–⁠ Da burde de heller slå i bordet med å representere 43 studentlag. Særlig når de går så tøft ut politisk som de gjorde i forbindelse med endringen av arbeidsmiljøloven i januar, sier han.

Tilfreds med status quo

Lerøen fastholder at enkeltstudenter ikke er medlem av NSO. Hun sier også at det er medlemslagene som har bestemt at en andel av semesteravgiften skal gå til NSO, ikke NSO selv.

–⁠ Våre medlemmer er 43 medlemslag, og til sammen representer de 220 000 studenter, sier hun.

I dag er alle studentdemokratiene ved statlige utdanningsinstitusjoner medlem i NSO, og mange private også. De siste som ble medlem er Misjonshøgskolen i Stavanger.

–⁠ Jeg er tilfreds med den modellen vi har i dag. Den er i henhold til studentsamskipnadslovens forskrift. Jeg synes det er en ryddig måte å gjøre det på, sier Lerøen.

Hun er likevel enig i at diskusjonen om hva NSO skal være for enkeltstudenten er viktig.

–⁠ Vi må være en attraktiv organisasjon for studentdemokratiene, slik at de har lyst til å være medlemmer hos oss, sier hun.

Flyktig gruppe

Professor Raino Malnes mener det er viktig at studenter har en interesseorganisasjon som NSO i ryggen, som tenker langsiktig.

–⁠ Det er et kjent problem at det er vanskelig å få til organisering, særlig for en så flyktig gruppe som studenter. Det er fort gjort for studenter, som snart skal videre i livet, å tenke bare på det som skjer her og nå.

Fire på plassen

 • 1. Hva vet du om Norges studentorganisasjon (NSO)?
 • 2. Stemte du ved årets studentparlamentsvalg?
 • 3. Hva synes du om at du er medlem av en interesseorganisasjon du ikke kan melde deg ut av?
 • Thea Gabrielsen (21), Universitetet i Oslo (UiO), jus

  Foto: Nathalie Wik Lystad
  Foto: Nathalie Wik Lystad

  1. Jeg vet at de nettopp valgte ny leder. En viss Therese fra høyskolen.

  2. Ja.

  3. Ingen synspunkter. Men jeg skjønner jo at interesseorganisasjoner er avhengig av medlemmer for å gjøre jobben sin.

  Irene Konttinen (26), UiO, kunsthistorie

  Foto: Nathalie Wik Lystad
  Foto: Nathalie Wik Lystad

  1. Nei.

  2. Nei.

  3. Jeg synes ikke det er rettferdig, siden jeg ikke meldte meg inn selv. Man burde kunne velge selv.

  Milos Rados (22), UiO, Nord-Amerika studier

  Foto: Nathalie Wik Lystad
  Foto: Nathalie Wik Lystad

  1. Før het de Norsk Studentunion, men har skiftet navn til NSO. Så har det vært en debatt om hvorvidt man skal kunne reservere seg fra medlemskap.

  2. Ja.

  3. Jeg synes det er greit så lenge NSO er demokratisk oppbygd. Da er det legit.

  Martin Berner Mathiesen (28), UiO, estetiske studier

  Foto: Nathalie Wik Lystad
  Foto: Nathalie Wik Lystad

  1. Veldig lite.

  2. Ja.

  3. Det visste jeg ikke var tilfellet. Det er ikke optimalt. Jeg synes individuell utmelding er en god idé, selv om det jo er viktig at studenter står samlet.