Misfornøyd: Bystyremedlem Abdullah Alsabeehg synes det er en altfor lav andel studenter som sykler og mener det sittende byrådet ikke har gjort jobben sin. Selv sykler han til og fra jobb.
Misfornøyd: Bystyremedlem Abdullah Alsabeehg synes det er en altfor lav andel studenter som sykler og mener det sittende byrådet ikke har gjort jobben sin. Selv sykler han til og fra jobb.

Krever sykkel-løft

Svært få studenter i Oslo bruker sykkel. –⁠ Skyldes dårlig tilrettelegging, mener bystyrerepresentant Abdullah Alsabeegh (AP).

I en reisevaneundersøkelse utført for Oslo kommune kommer det frem at kun fem prosent av studenters reiser er med sykkel. Til sammenligning gjennomføres åtte prosent med bil. Tilsvarende sykkelandel blant studenter er på 40 prosent i Uppsala og 60 prosent i København.

–⁠ Det skyldes dårlig tilrettelegging for sykkel generelt i Oslo. Det er for eksempel dårlig forbindelse mellom sentrum, studentboligene og utdanningsinstitusjonene, sier Abdullah Alsabeehg (Ap).

Han er medlem av Oslo bystyre og fraksjonsleder i Samferdsels- og miljøkomiteen. Han peker på at studenter i andre nordiske byer sykler mye mer, og mener tallet må bli høyere i Oslo.

For dårlig

Alsabeehg mener Venstres byråd for samferdsel ikke har gjort jobben sin, og ønsker selv i større grad å samarbeide med studentmiljøene for å øke andelen syklister.

–⁠ Vi i Arbeiderpartiet vil se på muligheten for å lage en holdningskampanje på Universitetet og Høgskolen hvor vi kan ha en spesifikk undersøkelse rettet mot studenter, sier han.

Tallenes tale er klar, og det haster å gjøre noe, mener Ap-politikeren.

–⁠ Det langsiktige målet er at andelen reisende studenter som sykler skal være et sted mellom 30 og 40 prosent. Man forventer at studenter ikke kjører bil med tanke på økonomi, men undersøkelsen viser jo noe annet, sier han.

Reiser kollektivt i stedet

Guri Melby (V) er byråd for miljø og samferdsel forklarer den lave sykkelbruken med det godt utbygde kollektivtilbudet.

–⁠ Månedskortet er rimelig og gjør det veldig attraktivt å reise kollektivt. Dessuten har Oslo fremdeles et stykke igjen før vi er en skikkelig sykkelby, men det er noe vi jobber med, sier hun.

Byrådet la frem en ny sykkelstrategi rett før jul hvor det viktigste tiltaket er å bygge et tettere og tryggere sykkelveinett. Melby mener studentenes sykkelbruk vil følge naturlig dersom tilbudet blir bedre.

Aldri mer

Byråd Melby mener også at Alsabeehgs utspill er urimelig, og at det aldri har blitt gjort mer for syklister enn i løpet av de tre årene Venstre har sittet i byråd.

–⁠ Jeg har fremdeles til gode å se forslag fra Arbeiderpartiet som vil bidra til å gjøre byen enda bedre som sykkelby, sier hun.

Men også Melby lar seg overaske over bilbruken.

–⁠ Jeg tror vi må bruke både pisk og gulrot for at studenter skal gå, sykle og reise kollektivt oftere. Vi vet at færre parkeringsplasser for bil er et effektivt virkemiddel, så det er noe studiestedene bør vurdere, sier hun.

Farlig og risikabelt

Leder i Velferdstinget i Oslo og Akershus Sigrid Mæhle Grimsrud synes det er leit at andelen studenttrafikk på sykkel er så lav. Hun er imidlertid ikke overrasket.

«Oslo er ikke en god sykkelby og det er farlig og risikabelt å sykle.»

Sigrid Mæhle Grimsrud, leder i Velferdstinget

–⁠ Oslo er ikke en god sykkelby. Det er farlig og risikabelt å sykle. Rutene fra studiestedene er ikke komplette og det er mye tyveri av sykler både utenfor studentboliger og institusjoner, sier Grimsrud.

Lederen i Velferdstinget mener det viktigste i denne saken er konkrete forslag som er gjennomførbare og ikke bare tomme ord.

–⁠ Et prøveprosjekt med bysykkelstativer ved Kringsjå studentby og Blindern er for eksempel et forslag til utvidelse av bysykkeltilbudet i Oslo, foreslår Grimsrud.

Tre om studentsykling

Annikka Rø studerer psykologi på Universitet og sykler fra Bislet og opp til Blindern til tross for dårlige sykkelveier.

–⁠ Det må lages tydeligere sykkkelveier for at folk skal gidde å sykle. Det kan jo være farlig

Stefan Lie går på lærerutdanningen ved Høgskolen og sykler fra Lambertseter til skolen omtrent to ganger i uken. Han er glad i å sykle, men synes det er risikabelt.

–⁠ Med en gang jeg kommer ned i sentrum blir det livsfarlig å sykle på grunn av trikkeskinnene. Jeg blir nervøs hver gang jeg kommer i sentrum.

Lyder Røed studerer ved Norges Musikkhøgskole og synes det går fortere å sykle enn å reise kollektivt. Noe av det første han fikk høre da han flyttet fra Bergen til Oslo var det høye antallet sykler som blir stjålet.

–⁠ Det er mange tyverier, og jeg tror det skremmer mange fra å sykle.