Miljøtiltak på konferanse: – VT ønsker å gjøre det enklere for studenter å velge miljøvennlige løsninger, og vi ønsker særlig å legge vekt på samferdsel som en viktig prioritering, sier VT-leder Sigrid Mæhle Grimsrud.
Miljøtiltak på konferanse: – VT ønsker å gjøre det enklere for studenter å velge miljøvennlige løsninger, og vi ønsker særlig å legge vekt på samferdsel som en viktig prioritering, sier VT-leder Sigrid Mæhle Grimsrud.

VT varsler grønn satsing

Velferdstinget har vedtatt et nytt arbeidsprogram for 2015. –⁠ Vi skal sette de viktige sakene på agendaen, sier leder Sigrid Mæhle Grimsrud.

Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) vedtok i helgen en ny grønn handlingsplan. Av konkrete miljøtiltak foreslår Velferdstinget blant annet et utvidet bysykkeltilbud, og et nattilbud for trikk og t-bane. Videre ønsker Velferdstinget et tettere samarbeid med Ruter for å bedre kollektivtilbudet mellom utdanningsinstitusjonene og studentbyene.

–⁠ VT ønsker å gjøre det enklere for studenter å velge miljøvennlige løsninger, og vi ønsker særlig å legge vekt på samferdsel som en viktig prioritering, sier VT-leder Sigrid Mæhle Grimsrud om den nye miljøsatsningen.

I tillegg skal VTs arbeidsutvalg revidere politikken sin når det kommer til studentboliger og kulturpolitikk. På seminaret ble det lagt stor vekt på at VT skal være mer synlige opp mot det kommende kommunevalget, samtidig som de skal jobbe aktivt for å sette studentenes velferdspolitikk på dagsorden.

Satser på psykisk helse

Et godt studentboligtilbud var som tidligere en av VTs hovedprioriteringer. Et nytt satsningsområde er imidlertid psykisk helse og forebygging av psykiske lidelser hos studenter.

–⁠ En måte å få til dette på er ved at Studentsamskipnaden kan arbeide på tvers av sine tjenesteområder, være synlig på institusjonene, og gjøre foreninger til en god sosial arena for studentene. Studenter må føle at de blir ivaretatt vare på flere måter, sier Grimsrud.

Studentøkonomi

Studentøkonomi er fortsatt en viktig sak for VT, men de skal nå jobbe for en innføring av 11 måneders studiestøtte, samt en binding av studiestøtten til 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp. I tillegg fremmet Velferdstinget et ønske om at stipendandelen fra Lånekassen økes til 50 prosent.

–⁠ Dette er ambisiøse mål og noe vi jobber mot hele tiden. Dette er selvfølgelig ikke noe vi kan få til med én gang, men som vi ønsker skal være et mål på lengre sikt, konkretiserer Grimsrud.

Satser på de små

Under Velferdsseminaret ble det også vedtatt at Velferdstinget i større grad enn tidligere skal følge opp de såkalt små og mellomstore utdanningsinstitusjonene i sitt arbeid. Westerdals, Norges Idrettshøgskole og Campus Kristiana er eksempler på de mindre institusjonene, men mellom seg representerer de tusenvis av studenter. Nyvalgt leder i studentunionen til Campus Kristiania, Munir Jaber, tok initiativ til forslaget.

–⁠ Hvor mye vi har samarbeidet med VT har vært avhengig av den som har vært leder. Disse skolene representerer veldig mange studenter så det er viktig at disse også blir hørt. Det er veldig bra at vi nå får formalisert tilgang til tettere oppfølging og inkludering i et av de viktigste studentpolitiske organene. Vi gleder oss masse til dette samarbeidet,

sier Jaber.