Må ha drahjelp: Runar Bjørkvik Mæland ved SP UiO understreker viktigheten av å få med fagmiljøene i arbeidet. – Fagmiljøene har ansvaret for hvordan eksamen skal være. Hvis ikke de er interessert i å innføre digital eksamen, vil det aldri skje noe, mener han.
Må ha drahjelp: Runar Bjørkvik Mæland ved SP UiO understreker viktigheten av å få med fagmiljøene i arbeidet. –⁠ Fagmiljøene har ansvaret for hvordan eksamen skal være. Hvis ikke de er interessert i å innføre digital eksamen, vil det aldri skje noe, mener han.

Bommet totalt på digitalt mål

Tre av fire eksamener ved UiO skulle avholdes digitalt fra årsskiftet. Likevel vil studentene ved seks av åtte fakulteter fremdeles skrive skoleeksamenene sine for hånd dette semesteret. Har du noen gang hatt digital skoleeksamen?

Til tross for studentenes gjentatte krav om digital eksamen, føres fortsatt de fleste skoleeksamenene ved Universitetet i Oslo (UiO) med penn og papir.

Universitas belyste problemet allerede i mai 2013. Daværende fungerende leder av Studentparlamentet (SP UiO), Solveig Figenschou Thoresen, kalte eksamenene på UiO for gammeldagse og la skylda på ledelsens manglende handlingsvilje.

UiO-rektor Ole Petter Ottersen uttalte den gang at «det hadde vært hyggelig om de (SP UiO, journ.anm.) fulgte med i timen», med klar henvisning til universitetets uttalte målsetning om 75 prosent digitale eksamener innen utgangen av 2014. En målsetning ledelsen ikke har klart å følge opp.

Urealistiske mål

Studie- og læringsmiljøansvarlig i SP UiO, Runar Bjørkvik Mæland, mener ledelsen har vært for opptatt av å sette tallfestede mål og viet for lite oppmerksomhet til å se på hva som har vært praktisk mulig å gjennomføre.

Ledelsens mål har ikke hatt rot i virkeligheten.»

Runar Bjørkvik Mæland, studie- og læringsmiljøansvarlig i SP UiO.

–⁠ Ledelsens mål har ikke hatt rot i virkeligheten. De har blitt tatt ut av lufta uten hensyn til hvordan man faktisk skulle kunne oppnå dem.

Les også ukas leder: Hovmod står for fall

Han mener målene ble satt ut fra hva som ser fint ut på papiret.

Nye mål

Universitetet har nå iverksatt «UiO Digital eksamen» for å få fart på digitaliseringen. Prosjektet tar sikte på å innføre pc-baserte eksamener ved utgangen av 2016, og blir dermed å regne som en utsettelse av planen fra 2013 hvor målsetningen var at tre av fire eksamener skulle være digitale innen utgangen av 2014.

I virkeligheten gjennomføres kun skoleeksamenene ved Det juridiske fakultet (JUS) og delvis ved Det medisinske fakultet (MED) digitalt. Ved de gjenværende seks fakultetene avholdes skoleeksamen nesten utelukkende fortsatt med penn og papir.

Fagmiljøene må med

Mæland mener det virker som at universitetsledelsen har lært av prosessen.

–⁠ Ledelsen har gått vekk fra å sette seg mål i form av tall og prosentandeler og heller fått et mer realistisk syn på hva som må på plass først. Det er klart bedre å finne tekniske løsninger og få med fakultetene, mener han.

Så langt har UiO gjennomført pilotprosjekter ved JUS og MED. Prosjektet som nå er satt i gang har som mål å finne løsninger som gjør det mulig å øke bruken av digitale skoleeksamener også ved de andre fakultetene. Både fakultetene selv, fagmiljøene og studentene skal involveres i arbeidet.

–⁠ Per dags dato er det svært få skoleeksamener som avholdes digitalt. At Ottersen har vært opptatt av at studentene må være direkte involvert i prosjektet er kjempebra. Vi er en utålmodig stemme som er opptatt av framdrift, sier Mæland.

Han understreker at SP UiO har jobbet for dette i flere år.

–⁠ Derfor treffer dette veldig godt med vår satsing, sier Mæland, som selv sitter i prosjektets styringsgruppe.

–⁠ På gli

En innføring av digital eksamen kan være gunstig for flere enn studentene. I prosjektbeskrivelsen til «UiO Digital eksamen» trekkes det fram hvordan en slik ordning både vil føre til økt relevans og kvalitet for studentene, og samtidig en enklere hverdag både for de vitenskapelig ansatte og administrasjonen ved UiO.

Etter å ha arbeidet med prosjektplanen i høst, går nå prosjektet inn i neste fase: Å legge frem ressursbehovene for digitaliseringen. Mæland mener ting nå begynner å skje etter en litt treg start.

–⁠ Jeg har tro på at ledelsen er opptatt av prosjektet og ser verdien i det. Det har tatt litt tid å finne ut nøyaktig hvordan man skal jobbe, men nå virker det som om ting er på gli. Det er satt av ressurser til å få i gang arbeidet, så jeg har tro på at det kan begynne å skje ting ganske raskt nå, sier Mæland.

Rektor Ole Petter Ottersen har ikke svart på Universitas' henvendelser.

Lisa Maria Johnsen (23). UiO, Farmasi

–⁠ Nei, men jeg skulle ønske jeg hadde. Når man sitter og skriver for hånd i seks timer blir man veldig sliten etter hvert, og det kan fort bli rotete.

Martin Hovin (23), UiO, Robotikk

–⁠ Ja, jeg hadde det i datamaskinarkitektur. Men jeg har hatt eksamen i programmeringsfag for hånd. Det sier seg selv at det blir tungvint.

Mari Holmedahl (20). UiO, Offentlig administrasjon og ledelse

–⁠ Jeg skal ha i ex.fac. nå til våren. Jeg tror digital eksamen vil gjøre ting enklere med tanke på retting, raskere sensur og sikkerhet.

Samuel Askjer (21). UiO, Psykologi

–⁠ Nei, aldri, men jeg kunne tenkt meg det. Jeg er generelt positivt innstilt til digitalisering, så jeg tror det kunne vært en god idé