Skal Mæhle studen­tenes kake

Den nye velferdstingslederen Sigrid Mæhle Grimsrud vil gi studentene billigere kultur.

HVEM:

Sigrid Mæhle Grimsrud

VERV: Leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Grimsrud har studiebakgrunn fra Europstudier på Universitetet i Oslo. Det viste seg imidlertid å være mote hun brant for.

–⁠ Jeg pendlet til London én gang i uken i tre måneder for å gå på et motekurs. Det ga mersmak og etter det søkte jeg meg inn på en bachleor i mote- og produksjon på Høyskolen i Oslo og Akershus.

–⁠ Hva slags bakgrunn har du fra studentpolitikken?

–⁠ Fra før har jeg sittet i programutvalget på Europastudier, og i studentparlamentet på HiOA. I tilegg var jeg en periode leder for Velferdstingets kulturstyre. Det er gjennom dette engasjementet jeg har skjønt hvor mye påvirkningskraft studenter egentlig har.

–⁠ Hva slags leder kommer du til å bli?

–⁠ Jeg har lært å takle press og ta nye utfordringer på strak arm gjennom studiene mine. Som leder er jeg opptatt av å være lydhør. Det er et stort ansvar å være talerør for over 65 000 studenter i Oslo og Akershus, men jeg føler meg trygg omringet av så mange dyktige kolleger i Arbeidsutvalget. Det er alltid mange baller i lufta og vi jobber med så store områder at det er lett å drømme seg bort i alle mulighetene. Men jeg mener det er et sunnhetstegn at en leder er litt distré.

–⁠ Tar du med deg noe fra Kajas Rosselands tid som leder av Velferdstinget?

–⁠ Kaja var veldig flink til å gjøre VT synlig. VT var veldig dominert av Blindernstudenter tidligere, og det var bra med bakgrunn fra BI. Som student ved både UiO og HiOA har jeg fått verdifull kunnskap jeg kan ta med videre som ny leder i Velferdstinget.

–⁠ Hva vil du gjøre annerledes enn forrige styre?

–⁠ Det er vanskelig å kritisere forrige lederskap. Alle har jobbet godt, de har manglet en representant som hadde 100 prosent stilling, så de har gjort sitt beste og klart det bra. Det er selvsagt saker det må jobbes videre med, men det er sånn det skal være.

–⁠ Hvordan kommer du til å utvikle Velferdstinget fremover som leder?

–⁠ Mitt fokus nå blir å styrke organisasjonen innenfra, jobbe med kommunikasjonen og opprettholde det gode samholdet innad slik at vi blir en sterk stemme når det skal settes dagsorden. Jeg skal også sørge for at vi taler studentenes sak i kommunevalget.

–⁠ Har du noen store visjoner?

–⁠ Jeg har mange ideer som skal arbeides videre med. En av dem er et kulturkort for studenter som kan gi rabatter i kulturlivet.