Integreringskritikk: Katharina Schmidt er ikke fornøyd med integreringen av utenlandske studenter.
Integreringskritikk: Katharina Schmidt er ikke fornøyd med integreringen av utenlandske studenter.

Inter­na­sjo­nale studenter får ikke kontakt

Opptil 30 prosent av utenlandske studenter har sjelden eller aldri kontakt med sine norske medstudenter.

Det viser en ny rapport fra Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

–⁠ Jeg er her ikke bare for å studere, men også for å bli kjent med kulturen, sier Katharina Schmidt, en tysk student ved Norges Idrettshøgskole.

Les også: –⁠ Her er ni av ti beboere utenlandske

Hun mener det er viktig å få kontakt med de lokale studentene, men tror at språket gjør samhandlingen mellom norske og utenlandske studenter vanskelig.

–⁠ Det er mange nordmenn som snakker perfekt engelsk, men allikevel merker jeg at de er veldig sjenerte. Jeg tror de føler på en språkbarriere, sier hun.

Ønsker seg språkkurs

Schmidt ønsker seg norskundervisning gjennom hele semesteret. Hun får støtte til forslaget fra Rachelle Esterhazy, studentparlamentsmedlem for Internasjonalista ved Universitetet i Oslo (UiO). Hun mener lærestedene bør tilby studentene bedre norskopplæring.

–⁠ Språket er kjernen av problemet, sier hun.

Les også: –⁠ Nordmenn må tørre å debattere

Esterhazy mener også at terskelen for å bli med på sosiale aktiviteter utenfor utdanningsinstitusjonene blir lavere dersom de utenlandske studentene lærer seg norsk.

–⁠ Forskjellig innstilling

Katharina Schmidt bor i Kringsjå studentby, der 65 prosent av beboerne var internasjonale studenter i starten av 2014.

Schmidt synes ikke Kringsjå er den ideelle plassen å bli kjent med norske studenter.

–⁠ I noen av boligene er det nesten ingen nordmenn, kanskje bare én per etasje, sier hun.

Schmidt hevder også at innstillingen til norske og utenlandske studenter er forskjellig.

–⁠ Alle de internasjonale studentene ønsker å bli kjent med folk ettersom de ikke kjenner noen her fra før.

Hun har inntrykk av at de norske studentene allerede har etablerte miljøer i Oslo og at det derfor ikke virker så viktig for dem å få seg nye venner.

Enklavedannelser

Esterhazy i Internasjonalista tror festglade Erasmus-studenter presser nordmenn til å flytte til roligere steder, og at det dermed skapes enklaver av utenlandske studenter.

–⁠ Jeg er enig i at det øker segregeringen, men jeg har ingen forslag til hvordan det skal løses. Det er ikke en løsning å tvinge folk med så forskjellige levesett til å bo sammen, sier hun.

Nødvendig med informasjon

Esterhazy har likevel inntrykk av at utenlandske studenter stort sett blir godt mottatt, men ser at det finnes stort forbedringspotensial.

Som eksempel nevner hun at det legges ut for lite informasjon på engelsk om arrangementer som også internasjonale studenter kunne vært interessert i.

Katharina Schmidt etterlyser flere internasjonale arrangementer.

«Det må nesten være organiserte aktiviteter for at internasjonale og norske studenter skal tilbringe tid med hverandre.»

Katharina Schmidt, om forholdet mellom norske og utenlandske studenter.
Krever internasjonale arrangementer

Kaia Marie Rosseland, leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus, mener det er vanskelig for norske og utenlandske studenter å møtes.

–⁠ Norske og internasjonale studentene er for segregerte. Det er for mange arrangementer som bare går på norsk og som ikke tilrettelagt for internasjonale studenter.

Hun mener det er viktig at utdanningsinstitusjonene legger ut informasjon til studentene på engelsk.

–⁠ Et tiltak jeg kan se for meg er at SiO kan skape nye arenaer for at norske og utenlandske studenter kan møtes, sier hun.

Rosseland tror ikke det sosiale kommer til å være avgjørende for om utenlandske studenter velger å komme til Norge.

–⁠ Så lenge utdanningsinstitusjonene leverer gode tilbud og Norge gjør seg attraktivt, har ikke samværet mellom norske og utenlandske studenter så mye å si, sier hun.

–⁠ Det må nesten være organiserte aktiviteter for at internasjonale og norske studenter skal tilbringe tid med hverandre, sier hun.