«Sikkert og ubestridt»: Idrettshøgskolens etikkråd slår fast at det er «sikkert og ubestridt» at den ene studenten ikke samtykket til eller kjente til publiseringen av et kapittel i veilederens bok. Videre slår utvalget fast at det ikke er tvil om at et av kapitlene i veilederens bok «i det alt vesentlige er direkte avskrift av X’ masteravhandling».
«Sikkert og ubestridt»: Idrettshøgskolens etikkråd slår fast at det er «sikkert og ubestridt» at den ene studenten ikke samtykket til eller kjente til publiseringen av et kapittel i veilederens bok. Videre slår utvalget fast at det ikke er tvil om at et av kapitlene i veilederens bok «i det alt vesentlige er direkte avskrift av X’ masteravhandling».

Veileder plagierte studenter

En ansatt ved Idrettshøgskolen plagierte to studentoppgaver i en lærebok publisert i fjor.

Alvorlig sak: Rektor Kari Bø ved Norges idrettshøgskole understreker at skolen har tatt plagiatsaken på største alvor. – Vi gjør alt vi kan for å unngå at noe lignende skjer igjen, forteller hun.
Alvorlig sak: Rektor Kari Bø ved Norges idrettshøgskole understreker at skolen har tatt plagiatsaken på største alvor. –⁠ Vi gjør alt vi kan for å unngå at noe lignende skjer igjen, forteller hun.

Den ansatte brukte studentenes oppgaver uten samtykke i en fagbok som ble publisert i fjor. Det var den ene studenten som oppdaget begge tilfellene av plagiat. Studenten varslet rektor Kari Bø, som tok saken videre til Etikkutvalget ved Norges idrettshøgskole (NIH). Dette fremgår av Etikkutvalgets rapport, som Universitas har fått innsyn i.

Les også: Plagierte egne kollegaer

I rapporten står det blant annet at det er «sikkert og ubestridt» at den ene studenten ikke samtykket til eller kjente til publiseringen av et kapittel i veilederens bok. Videre slår utvalget fast at det ikke er tvil om at et av kapitlene i veilederens bok «i det alt vesentlige er direkte avskrift av X’ masteravhandling».

Studenten bak oppgaven ble oppført som medforfatter på kapittelet, uten å ha blitt spurt om dette på forhånd.

Dypt beklagelig

–⁠ Det er dypt beklagelig at dette har skjedd, sier rektor Kari Bø ved NIH. Hun omtaler plagiatsaken som alvorlig, og understreker at Idrettshøgskolen har tatt den på alvor.

–⁠ Vi gjør alt vi kan for å unngå at noe lignende skjer igjen. Vi har foretatt en gjennomgang i alle ledd for å sikre at vi blir bedre, sier rektoren.

Les også: Lærebokforfattere beskyldes for å plagiere plagiat

Hun mener saken har vært vanskelig både for veilederen og studenten som klaget saken inn.

«Det er veldig tøft å klage inn en veileder som man har hatt et godt forhold til. Det er viktig at studenter oppfordres til å ta opp slike saker.»

Kari Bø, rektor ved Norges idrettshøgkole

–⁠ Det er veldig tøft å klage inn en veileder som man har hatt et godt forhold til. Det er viktig at studenter oppfordres til å ta opp slike saker, sier Bø.

Flere tilfeller

Et annet kapittel i boken inneholder plagiat av en annen studentoppgave. Også denne oppgaven er skrevet av en student som den ansatte ved NIH var veileder for. Ifølge utvalgets rapport skal omtrent fem sider av kapittelet være direkte avskrift av studentoppgaven.

Etikkutvalget trekker det frem som særlig alvorlig at en veileder har plagiert sine egne studenter.

«… en veileder har et særlig ansvar for å gå foran som et godt eksempel på hvordan en forsker skal forholde seg til andres forskningsarbeid, inkludert studenters oppgaver. Det særlige ansvaret som veileder er også viktig å understreke fordi studenter normalt vil ha en svakere posisjon for å kunne si fra ved overtramp enn mer etablerte forskere.», heter det i rapporten.

Beholder jobben

Rektoren forteller at veilederen får beholde jobben, men at vedkommende har fått en såkalt tjenestlig tilrettevisning. Den ansatte slipper altså unna med en advarsel.

–⁠ Personen har plagiert to studenter som vedkommende var veileder for. Hvorfor fikk ikke veilederen en strengere straff?

–⁠ Vi hadde en grundig diskusjon i styret om hva vi skulle gjøre. Saken har vært en stor belastning for begge parter, så det har vært en lang straff for veilederen før vi kom frem til den avgjørelsen, sier Bø.

Slurv og uredelighet

Etikkutvalget omtaler veilederens opptreden i saken som «slurvete», «uryddig» og «vitenskapelig uredelig». Ifølge utvalget er den ansattes bruk av studentenes oppgaver et «markert avvik fra forskningsetikk og god forskningspraksis».

Bruken av den ene studentens oppgave i et av lærerbokens kapitler omtales som en kombinasjon av plagiat, og et klart brudd på reglene for medforfatterskap.

Veilederen ønsket ikke å kommentere saken til Universitas.