Enige: Tord Øverland, leder for Studentparlamentet ved HiOA, og Velferdstingsleder Kaia Marie Rosseland er enige i at tildelingsordningen er en treg prosess. Men foreløpig er det bare Øverland som ønsker å endre ordningen.
Enige: Tord Øverland, leder for Studentparlamentet ved HiOA, og Velferdstingsleder Kaia Marie Rosseland er enige i at tildelingsordningen er en treg prosess. Men foreløpig er det bare Øverland som ønsker å endre ordningen.

Vil beholde pengene selv

Studentleder Tord Øverland ved HiOA har fått nok av Velferdstingets tildelingsbyråkrati. Han mener HiOA-studentene bør få beholde pengene selv.

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) betaler 350.000 kroner hvert år til Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT). Studentparlamentet ved HiOA er deretter nødt til å sende inn en søknad til VT for å få store deler av beløpet tilbake for å dekke sine utgifter. I år fikk de 150.000 kroner tilbake.

Les også: Fordelte studentmillioner etter planen

Leder av studentparlamentet ved HiOA, Tord Øverland, er lei det han kaller unødvendig papirarbeid, søknadsskriving og lange telefonsamtaler i forkant av det årlige tildelingsmøtet.

–⁠ Det er dumt at vi må bruke så mye tid på å skrive søknader fremfor å få gjennomslag og være synlige for studentene. Øverland mener pengene i stedet burde gå direkte fra utdanningsinstitusjonene til studentdemokratiene.

Mener ordningen er uforutsigbar

Øverland er kritisk til at aktivitetsnivået til Studentparlamentet ved HiOA bestemmes av studentrepresentanter fra andre utdanningsinstitusjoner som sitter i Velferdstinget.

«Hva gjør representanter fra andre utdanningsinstitusjoner kvalifisert til å mene noe om våre budsjetter?»

Tord Øverland, leder for studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

–⁠ Hva gjør representanter fra andre utdanningsinstitusjoner kvalifisert til å mene noe om våre budsjetter?

Han legger også til at finansieringen fra VT er uforutsigbar og at det er knyttet stor usikkerhet til hvor mye penger som blir gitt. Noe av usikkerheten skyldes at VTs frist for å søke midler går ut før studentparlamentet på HiOA rekker å ha sitt første parlamentsmøte på høsten.

Utskiftning skaper usikkerhet

Leder for VT, Kaia Marie Rosseland har forståelse for innvendingene til Øverland, og er enig i at tildelingsordningen er en treg prosess.

–⁠ Ordningen tar mye tid, men det er også fordi vi forsøker å gjøre en god og grundig jobb.

At representantene i VT bare sitter ett år av gangen bidrar til uforutsigbarhet, ifølge Rosseland.

–⁠ Dermed er det flere utskiftninger foran hvert tildelingsmøte.

Rosseland åpner for nye løsninger, men legger vekt på at den eksisterende ordningen er den som bør følges inntil videre.

Positiv HiOA-ledelse

–⁠ Det er på det første høstmøtet vi vedtar en handlingsplan. Vi vet med andre ord ikke hvilket aktivitetsnivå studentparlamentet mener vi bør legge oss på før søknadsfristen har gått ut. Da blir det vanskelig for oss å søke midler fra VT, sier Øverland.

Han mener at VTs driftsbudsjett, kulturstyre og andre tiltak fortsatt bør finansieres gjennom semesteravgiften, men at studendemokratiene bør ut av tildelingsordningen.

–⁠ Hovedgrunnen er at det er utdanningsinstitusjonens ansvar å finansiere studentorganene, sier han.

Øverland forteller at ledelsen ved HiOA er positive til at Høgskolen heller gir penger direkte til studentparlamentet.

Forstår bekymringen

Leder for Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs, stiller seg også kritisk til uforutsigbarheten rundt VT-tildelinger.

Hun vil ikke ty til drastiske løsninger, men er enig i at dette er en viktig sak.

–⁠ Vi er nå i dialog med UiO, hvor vi skal se nærmere på finansieringen av studentparlamentet i fremtiden, sier hun.