Stryker mer enn andre: I løpet av våren strøk 11,6 prosent av BI-studentene i Norge. Foto: Hans Dalane-Hval
Stryker mer enn andre: I løpet av våren strøk 11,6 prosent av BI-studentene i Norge. Foto: Hans Dalane-Hval

BI-studentene stryker mest

Studentene på Handelshøyskolen BI stryker dobbelt så ofte som studentene ved UiO.

BI-studenter stryker mer enn studenter flest. Det viser nye tall fra Database for statistikk om høyere utdanning. I løpet av våren strøk 11,6 prosent av BI-studentene i Norge.

Høyskolen har ledet an i strykstatistikken i flere år. De to siste årene var andelen som strøk 10,3 prosent.

Les også: Ingeniørstudenter stryker med vilje

Det var ikke mulig å få et intervju med ledelsen i BI. I en epost understreker Kjersti Gummerson, administrasjonssjef for programområdet Bachelor ved Handelshøyskolen BI, at strykprosenten gjelder samlet for alle studentene – også enkeltkursdeltakere og årsenheter.

–⁠ De høyeste strykprosentene og det høyeste antallet studenter er på førsteårskursene, noe som trekker opp snittet i forhold til påfølgende år i studiene, der strykprosenten er lavere, skriver hun.

Har innført flere tiltak

Gummerson skriver videre i eposten at BI legger stor vekt på tett oppfølging og krav til studieprogresjon.

–⁠ Flere tiltak har blitt iverksatt de senere årene, blant annet innføring av progresjonskrav.

Karakteren F blir av BI beskrevet som en «prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.»

I Oslo er det ellers kun småskolene Den norske Eurytmihøyskolen og Høyskolen for ledelse og teologi som har høyere strykprosent enn BI, med henholdsvis 19,2 og 12,4 prosent. Ved Høgskolen i Oslo og Akershus strøk 8,4 prosent av studentene.

Tannleger stryker mest på UiO

Ved Universitetet i Oslo (UiO) er det studentene ved Det odontologiske fakultet som stryker mest, med sine 13,1 prosent. Det er over dobbelt så ofte som UiO-studentene generelt, som i gjennomsnitt har en strykandel på 5,9 prosent.

Les også: BI-studenter må konte i eksamensperioden

Dekan Pål Barkvoll ved Det odontologiske fakultet forklarer den høye strykprosenten med at studentene på odontologi ikke virker å forstå viktigheten av basalfagene på studiet.

–⁠ Studentene stryker ikke i kliniske emner, men i basalfagene. Utfordringen vår er å få studentene til å forstå at basalfagene er viktige for å bli gode klinikere.

Som en illustrasjon forteller Barkvoll om studenten som kom inn på kontoret hans og sa at de hadde lært om kjønnssykdommer i en forelesning.

–⁠ Studenten forstod ikke relevansen for en tannlege. Og da måtte jeg fortelle studenten at man også kan få kjønnssykdommer i munnen, sier han lettere oppgitt.

Bekymret

Dekanen bekymrer seg over den høye strykprosenten. Fakultetet er i gang med å finne løsninger for å få ned andelen studenter som stryker.

–⁠ Sammen med medisin utarbeider vi en ny studieplan for de to første årene av studieløpet. Den skal ha med smakebiter fra kliniske emner tidligere enn før, slik at studentene skjønner hvordan basalfagene henger sammen med det kliniske, sier han.

I tillegg er det innført en mentorordning for studenter på første semester.

Lite motiverte for basalfag

Charlotte Askvig, leder i Odontologisk studentutvalg, mener det er en god idé å ha kliniske fag tidligere i studieløpet.

–⁠ Jeg tror det er riktig at studenter sliter med å se relevansen av basalfag, mens kliniske fag er veldig motiverende fordi de er så yrkesrettet.

Hun mener eldre studenter burde fortelle yngre studenter om viktigheten av basalfagene for kliniske studiene som kommer senere.

–⁠ Vi må prøve å motivere de nye studentene til å lese og legge inn litt ekstra arbeid i de første årene.

Hva tror du er grunnen til at BI-studenter stryker så mye mer enn andre?

Kristine Opdal

Internasjonal markedsføring

–⁠ Mange begynner på BI fordi de ikke kommer inn på andre handelshøyskoler, så kanskje er det noe med studentene. Dessuten har BI et sterkt rykte i næringslivet, og da kan det være at studenter ikke tror de trenger å få så gode karakterer.

Espen Birkeland

Finans

–⁠ Det er kanskje fordi BI krever et lavere snitt for å komme inn på studiet enn andre steder. Kanskje studentene på BI ikke jobber like mye som andre studenter, og derfor ikke er like forberedt.

Marita Viken

Regnskap

–⁠ Jeg tror grunnen kan være at det ikke er noen krav for å få studieplass på BI. Samtidig stiller BI høye krav til studentene som går her. Det er ikke noen selvfølge å få ståkarakter selv om vi betaler for studiene.

Sebastian Rundqvist

Økonomi og entreprenørskap

–⁠ Menneskene på BI er nok like som alle andre steder. Men kanskje må BI-studenter jobbe mer for å ha råd til å betale skolepengene. Ikke alle har en pappa som betaler. Så er det sosiale livet veldig annerledes her. Det er flere sosiale eventer, og kanskje føler studentene at de må være med på alt.