Tar personvern på alvor: Håvard Kolle Riis, leder for Universitetsbibliotekets digitale tjenester er bekymret for personvernsutfordringene knyttet til e-bøker, og tror problemene vil øke i omfang fremover.
Tar personvern på alvor: Håvard Kolle Riis, leder for Universitetsbibliotekets digitale tjenester er bekymret for personvernsutfordringene knyttet til e-bøker, og tror problemene vil øke i omfang fremover.

Regist­rerer studen­tenes lesevaner

Ekstern programvare logger leserdata gjennom tusenvis av UiOs e-bøker.

Den nye utgaven av programvaren Adobe digital reader loggfører informasjon om brukerens lesevaner, inkludert hva som blir lest – når og hvor lenge (se faktaboks).

Programvaren kreves for å få tilgang til en av Universitetsbibliotekets (UB) e-bok- samlinger med tusenvis av bøker innen alt fra humaniora og statsvitenskap til medisin, dersom man befinner seg utenfor Universitetets nettverk eller vil skrive ut mer enn én side.

Vi er på mange ulike plattformer og forholder oss til mange eksterne leverandører. Det er stadig vanskeligere å garantere brukerne konfidensiell behandling utenfor våre systemer.

Universitetsbibliotekets digitale tjenester

–⁠ Vi er på mange ulike plattformer og forholder oss til mange eksterne leverandører. Det er stadig vanskeligere å garantere brukerne konfidensiell behandling utenfor våre systemer, sier Håvard Kolle Riis, leder for UBs digitale tjenester.

Stadig vanskeligere

Han sikter til UBs service-erklæring som garanterer studentene konfidensiell behandling.

–⁠ Dette løftet blir stadig vanskeligere å overholde. Kanskje vi ikke har gjort en god nok jobb med dette så langt, men det er noe vi er veldig opptatt av, sier han.

Riis forteller det finnes få alternativer.

–⁠ Vi kan velge å kjøpe bøker fra selskaper som ikke stiller slike krav, men da vil brukerne reagere, sier Riis.

Sikkerhetsglipp

Oppdateringen som kom i september hadde, i tillegg til registreringen av lesevanene, et alvorlig sikkerhetshull. Informasjonen Adobe hentet inn ble i over én måned sendt til deres servere ukryptert. Det gjorde det svært enkelt for utenforstående og fange opp personlig informasjon om lesestoff og lesevaner.

–⁠ Det helt konkrete problemet med å sende data i klartekst var en feil fra Adobes side. Det skal være rettet nå. Likevel fortsetter de å lagre informasjon om brukerne våre og det er ikke bra, sier Riis.

Bør vurdere andre løsninger

Kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet, Ove Skåra, ser på registreringen som problematisk.

–⁠ Det er et viktig prinsipp at man skal kunne tilegne seg kunnskap på biblioteker uten at noen får vite hva det er man leser, uansett informasjonen skal brukes til, sier han.

Skåra forteller at nye e-bokløsninger gir andre personvernutfordringer enn tidligere.

–⁠ Skal man benytte visse teknologier, følger det med en del rettighetsbeskyttelse. Det er fint at Adobe har rettet opp sikkerhetshullet, selv om det ikke skulle vært der i første omgang. Vi har tillit til at UB håndterer de øvrige personvernsutfordringene, men de bør vurdere alternative e-bokleverandører eller formater, sier Skåra.

Hemmelighetsfulle

Adobe har holdt kortene tett til brystet. Det var lenge uklart hva dataene de samler inn blir brukt til.

Da Universitas snakket med Riis, fortalte han at selskapet ikke ville ut med hensikten bak innsamlingen. I utenlandsk media har det vært spekulert i hvorvidt dataene kunne bli solgt til forlag eller andre kommersielle aktører

Adobes nordiske pressekontakt, Jes Schyum, avkrefter imidlertid at dataene brukes kommersielt, verken av Adobe selv, eller av andre.

–⁠ Alle opplysninger innsamlet fra brukeren er til formål som lisensvalidering og for å gjøre det lettere å ivareta forskjellige lisensmodeller til utgivere og distributører, sier han.

Kinkig løsning

I siste instans er det brukeren som laster ned programvaren, som sitter med ansvaret, påpeker Skåra i Datatilsynet. Likevel tilhører det unntaket at folk leser vilkårene når de installerer ny programvare.

–⁠ Vi har observert at aktører i lignende situasjoner har gått tydelig ut og informert om hva det innebærer å bruke Adobe digital reader. UB vil ha alt å vinne på å være tilsvarende tydelig overfor sine brukere, sier Skåra.

Riis ved UB oppfordrer studentene til å lese e-bøkene online via UiO sitt nett, siden bruken da ikke logges.

–⁠ Vi har en jobb å gjøre når det kommer til å informere brukerne våre om hva de godtar når de går utenfor våre systemer, sier Riis.

Utfordringen er å formidle dette på en måte brukerne får med seg, forteller han.

Presses på plattformer

Riis sier at UB vil ta kontakt med e-bokleverandørene for å kartlegge hvilke alternativer som finnes, men legger til at UB har liten tyngde i internasjonale forhandlinger.

Han viser til at faglige hensyn som regel trumfer det meste.

–⁠ På den andre siden blir brukerne indirekte presset til å bruke plattformer som lagrer data på en uheldig måte. En del av disse bøkene får man ikke andre steder, samtidig som de etterspørres av studenter og forskere. Det er derfor vi kjøper dem inn, sier Riis.