For få lærere: Ingeniørstudentene (f.v.) Lars Kvinge, Silje Agnes Grøslie Wennesland, Vegard Line og Viggo Tellefsen har fått beskjed om å lage store grupper fordi det ikke finnes nok veiledere, og flere av dem er assistenter for andreårsstudentene fordi det er for få lærere.
For få lærere: Ingeniørstudentene (f.v.) Lars Kvinge, Silje Agnes Grøslie Wennesland, Vegard Line og Viggo Tellefsen har fått beskjed om å lage store grupper fordi det ikke finnes nok veiledere, og flere av dem er assistenter for andreårsstudentene fordi det er for få lærere.

Sliter med lærer­mangel

Landets ingeniørutdanninger sliter med å få tak på nok lærere. HiOA har opprettet 16 nye stillinger for å møte det økende behovet.

Ingeniørutdanning blir stadig mer populært, men utdanningsinstitusjonene har problemer med å dekke behovet for lærere til det ettertraktede studiet.

I en ringerunde Universitas har tatt til flere av landets ingeniørutdanninger oppgir seks av ni at de sliter med å få nok lærere (se faktaboks).

Fakultet for teknikk, kunst og design (TKD) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er blant fakultetene som sliter med å tiltrekke seg nok undervisere.

–⁠ Det er en utfordring å rekruttere til enkelte av utdanningene, spesielt på Institutt for bygg- og energiteknikk, sier seksjonssjef for økonomi ved TKD, Stine Kihl.

–⁠ Foreløpig har vi ikke problemer med å finne forelesere, sier hun.

I langtidsplan og budsjett for 2015 til 2017 har fakultet vedtatt å opprette 16 nye stillinger.

Konkurrerer mot næringslivet

Ifølge dekan Petter Øyan ved TKD ligger utfordringen i å finne førsteamanuensiser, siden det er høy etterspørsel etter ingeniørkompetanse i næringslivet.

–⁠ Deler av næringslivet er i stand til å betale mer enn vi er i stand til å betale. Likevel har jeg en følelse av at noen av ryktene om lønningene i næringslivet er noe overdrevet, sier han.

Seksjonssjef ved økonomi, Stine Kihl, nevner også lønn som en mulig faktor.

–⁠ Etter en fullført bachelor kan en ingeniør forvente om lag 480.000 kroner i årslønn i privat sektor. En ingeniør med master får enda høyere lønn. Deretter er det en relativt bratt stigningskurve i lønnsutvikling, sier hun.

Merker mangelen

Ingeniørstudent Vegard Line har lagt merke til mangelen på ansatte.

–⁠ Forrige semester jobbet vi mye på lab. Da var det én labingeniør, og det ble mye stress. Labingeniøren måtte løpe gjennom de forskjellige labene, sier han.

Line går det siste året på bachelor i «ingeniørfag – elektronikk og informasjonsteknologi» sammen med Lars Kvinge, Viggo Tellefsen Wivestad og Silje Agnes Grøslie Wennesland.

De fire studentene har fått beskjed om å lage store grupper fordi det ikke finnes nok veiledere.

–⁠ Vi har fått beskjed om å lage store grupper i hovedprosjektet vi driver med for tiden. Før kunne man være fra to og oppover – nå er det et minimumskrav med fire per gruppe, sier Line.

TKD har ifølge dem brukt studentassistenter for studentene som går på andre året.

–⁠ Mange av oss er for eksempel assistenter fordi det ikke er nok lærere, sier han.

Pedersen synes det er uheldig, men ser samtidig lyspunkter ved det å jobbe i team.

–⁠ I en jobbsituasjon jobber man nødvendigvis ikke individuelt. Man blir satt på prøve ved å måtte samarbeide med flere.

Må fylle stillingene

Dekan Petter Øyan ved TKD sier fakultet har stillinger som må fylles. Han har følgende kommentar til det studentene forteller:

–⁠ Jeg vet vi har noen utfordringer knyttet til at vi har fått et stort opptak av studenter. Mange sa ja til tilbudet. Vi forsøker å gi alle et fullverdig og godt undervisningstilbud, sier han.

Øyan forteller at TKD jobber kontinuerlig med å få på plass nok undervisere.

–⁠ Men jeg kan ikke si at vi mangler et bestemt antall ansatte, sier han.

Fordel med praktisk erfaring

De fire ingeniørstudentene ved HiOA er alle enige om at lønn kan være en forklaring på hvorfor utdanninga sliter med å få nok lærere.

–⁠ Men for meg er lønn andreprioritet. Jeg tror jeg kommer til å utdanne meg videre for så å ta en jobb som virker kul, sier Wivestad.

De skjønner også at nyutdannede velger privat sektor fremfor offentlig sektor.

–⁠ Det er jo ikke alle som vil jobbe som lærer eller foreleser. Jeg kunne ikke tenkt meg å forelese med det første. Det skal bli deilig å komme seg ut av klasserommet, sier Wennesland.