Lovet 3000: Høyre sa i valgkampen at de ville bygge 3000 studentboliger i året, og da Erna Solberg besøkte NSO før sommeren sa hun at «sånn som boligmarkedet er nå, særlig i de største utdanningsstedene, er det behov for et taktskifte i byggingen av studentboliger.» Men i statsbudsjettet for 2015 er det bare satt av penger til 1500 nye studentboliger årlig.
Lovet 3000: Høyre sa i valgkampen at de ville bygge 3000 studentboliger i året, og da Erna Solberg besøkte NSO før sommeren sa hun at «sånn som boligmarkedet er nå, særlig i de største utdanningsstedene, er det behov for et taktskifte i byggingen av studentboliger.» Men i statsbudsjettet for 2015 er det bare satt av penger til 1500 nye studentboliger årlig.

Innfrir ikke bolig­løftet

I fjorårets valgkamp lovet Høyre å bygge 3000 studentboliger. Nå nøyer de seg med halvparten.

–⁠ Vi skal bygge 3000 studentboliger i året for å få unna den køen som er nå. I tillegg ønsker vi å stimulere til at private utbyggere kan forplikte seg til å bygge boliger til studenter.

Det sa Høyres daværende talsmann for høyere utdanning, Svein Harberg, til Universitas under fjorårets valgkamp.

Les også vår leder om saken: Bevarer det uholdbare

I årets statsbudsjett legger regjeringen til rette for 1500 boliger. Det er bare halvparten av det som ble lovet under valgkampen. Det er også 500 færre boliger enn Frp lover i sitt partiprogram.

Les også: Innfrir ikke boligkravet

–⁠ Vi opplever at regjeringen er enig med oss om at det er vanskelig for studentene å få studentboliger – likevel skjer dette, sier Anders Kvernmo Langset, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO).

Han peker på at støttepartiene Venstre og KrF også har vedtatt å bygge minst 2000 boliger i året.

–⁠ Pussig politikk

Da Norsk studentorganisasjon (NSO) fikk besøk av statsministeren i mars, sa hun følgende:

«Sånn som boligmarkedet er nå, særlig i de største utdanningsstedene, er det behov for et taktskifte i byggingen av studentboliger.»

–⁠ Statsbudsjettet er på ingen måte et taktskifte, sier Langset.

Les også: Rekordmange i bustadkø

Han mener årets budsjett er pussig politikk fra en regjering som vil satse på kunnskap og kompetanse.

–⁠ Regjeringen har enda noen år igjen av perioden, men så langt ser det ikke lyst ut. Alt i alt går studentene i minus. Vi vil havne i samme boligklemme til neste år som i år, sier han.

Et løftebrudd

Heller ikke Kaia Marie Rossland, leder i Velferdstinget i Oslo og Akershus, vil kalle 1500 nye boliger et taktskifte.

–⁠ De har ikke nådd opp til forventningene til det de kan kalle et taktskifte.

Jeg hadde håpet at det virkelig skulle satses på studentboliger, sier Rosseland.

Hun er fornøyd med at regjeringen ønsker å bygge flere studentboliger, men skulle helst sett at økningen var større.

–⁠ Det er et løftebrudd med tanke på at de ikke har gjort 100 prosent det de har sagt. Det syntes jeg er synd, sier Rosseland.

Ingen garanti

Kunnskapsminister Isaksen er enig i at behovet for studentboliger er stort, og forstår at lederne i NSO og VT ville sett et høyere antall boliger i statsbudsjettet.

–⁠ Derfor bygger vi 200 flere studentboliger i år. Vi vil fortsette en jevn og trutt opptrapping, uten at jeg kan garantere hvor mange vil skal bygge, sier han, og legger til at man tidligere har hatt litt rykk og napp-opptrapping med studiefinansieringen, mener kunnskapsministeren.

–⁠ Er en økning på 200 studentboliger et taktskifte?

–⁠ Om det ikke er et taktskifte, kan det i alle fall kalles et godt steg i riktig retning.

Isaksen mener det sjelden har det blitt bygget like mange boliger i et år det ikke er valg.

–⁠ Vi legger oss på et klart høyere nivå enn tidligere. Ambisjonen er å øke antall studentboliger senere, sier Isaksen.

–⁠ Vil studentene havne i boligklemme også til neste år?

–⁠ Det er ikke sånn at 1500 boliger er løsningen på hele boligproblemet, det har jeg full forståelse for sier han.

–⁠ Kjedelig å komme med alt

Medlem av utdanningskomiteen på Stortinget, Sivert Haugen Bjørnstad (Frp), mener regjeringen kommer til å bygge 2000 studentboliger i året innen den første regjeringsperioden er over i 2017.

«Vi følger et fireårs program, og det vil bygges flere studentboliger etter hvert. Det hadde vært kjedelig å komme med alle på en gang.»

Sivert Haugen Bjørnstad, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet

–⁠ Vi følger et fireårsprogram. Det vil bygges flere studentboliger etter hvert. Det hadde vært kjedelig å komme med alle på en gang.

Bjørnstad avviser at studentboligene ble nedprioritert i årets budsjett.

–⁠ Den blir ikke nedprioritert – tvert imot. Vi har kommet med flere boliger enn hva den forrige regjeringen gjorde.

Han mener det er vanskelig å være misfornøyd med regjeringsbudsjettet for studentenes del.

–⁠ Budsjettet bedrer studentenes økonomi og hverdag generelt. I løpet av de to årene har vi gitt en stor økning til studentene. Først og fremst med basisstøtten til lånekassen og med nye studentboliger.