Kjemper: Kaia Marie Rosseland forsøker å få tilskudd til 4000 nye studentboliger årlig.
Kjemper: Kaia Marie Rosseland forsøker å få tilskudd til 4000 nye studentboliger årlig.

Støtter SiO-tacoen

Leder for Velferdstinget, Kaia Marie Rosseland, vil forbedre SiO-studentenes boligtilbud. Kantine-tacoen er hun derimot fornøyd med.

Kaia Marie Rosseland har bachelor i økonomi og administrasjon fra BI. Siden starten av året har hun vært leder for Velferdstinget, som er det øverste politiske organ i velferdsspørsmål for studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO).

–⁠ En av Velferdstingets hovedprioriteringer er studentenes mattilbud. Hvordan stiller du deg til den beinharde taco-kritikken til rektor Peter Tornquist ved Norges musikkhøgskole? Må tacoen forbedres?

Les også: Oppvaskmøte etter taco-slakt

–⁠ Personlig synes jeg ikke det er noe galt med tacoen. Det eneste SiO-tacoen mangler sammenliknet med vanlig fredags-taco, er ost. Men vi arbeider for å forbedre kantinetilbudet. For eksempel har informasjonsansvarlig reist på «SiO Mat og Drikke»-turné, for å teste mat og kaffe.

–⁠ Har Velferdstinget noen nye og spennende prosjekter på gang?

–⁠ Akkurat nå jobber vi med tildelingssøknadene hvor studentmediene, studentdemokratiene og kulturinstitusjonene tildeles penger. Vi venter i spenning på statsbudsjettet, og jobber med lokalvalgprogrammene til neste kommunevalg.

–⁠ Studentenes helse- og trivselsundersøkelse viste at Oslo-studentene oftere har psykisk problemer enn andre studenter. Hvordan vil du løse det?

–⁠ Det er viktig med forebyggende tiltak, og gode helsetjenester er avgjørende. I tillegg må det satses på studentkultur og studentaktivitet, siden dette har mye å si for studentenes trivsel.

–⁠ Du prøver med prosjektet #boligkravet å få tilskudd til 4000 nye studentboliger årlig. Hvordan jobbes det for å nå målet?

–⁠ Vi hadde en underskrift-kampanje tidligere i år. Vi har også hatt debatter og lobbymøter med politikere. I tillegg kommer vi med innspill til partienes lokale parti-programmer.

–⁠ Hvordan står det til med Oslo-studentenes kulturtilbud?

–⁠ Kulturtilbudet for studenter er bra, men det kan forbedres. Vi jobber for å skape en mer helhetlig studentby, på tvers av institusjonene. Vi ønsker at flere studenter skal aktivt bruke og føle tilhørighet til studentbyen Oslo.

–⁠ Du har selv gått på BI, men nå har du kontor midt på Blindern. Hva er den største forskjellen?

–⁠ Blindern er større, men BI er finere. I tillegg er studentene forskjellige. En stereotypisk BI-jente har Louis Vuitton-veske og er ganske pyntet. BI-gutten har blazer og seilesko. På Blindern ser den stereotypiske studenten mer avslappa og litt radikal ut. Nå snakker jeg veldig overfladisk, da.

–⁠ Hvordan føles det å være Oslos mektigste student?

–⁠ Det føles veldig bra. Jeg hadde blitt et lykkelig menneske om jeg kunne hatt en slik type jobb resten av livet, men med andre arbeidsoppgaver og bedre lønn.