Glad for syketiltak: Kaia Marie Rosseland, leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus, er glad for at regjeringen nå vil gi studenter mulighet til kombinere sykestipend fra Lånekassen med sykepenger fra deltidsjobben. Foto: Hans Dalane-Hval
Glad for syketiltak: Kaia Marie Rosseland, leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus, er glad for at regjeringen nå vil gi studenter mulighet til kombinere sykestipend fra Lånekassen med sykepenger fra deltidsjobben. Foto: Hans Dalane-Hval

Jubler for budsjett­gjen­nom­slag

Snart blir det mulig å kombinere sykestipend fra Lånekassen med sykepenger fra deltidsjobben.

–⁠ Når vi vet at så mange studenter jobber og at halvparten av inntektene deres stammer fra betalt arbeid, er det urimelig å si at de ikke kan kombinere sykepenger med sykestipend, sier stortingsrepresentant Henrik Asheim i Høyre.

Etter dagens regler er studenter med rett på sykepenger fra folketrygden utelukket fra sykestipendordningen i perioder der de mottar sykepenger. Det gjelder uansett størrelse på sykepengebeløpet.

I regjeringens kommende statsbudsjett vil de gjøre det mulig å kombinere ordningene. Statsbudsjettet legges frem for Stortinget 8. oktober.

Asheim viser til at ordningen har vært ønsket av representanter for studentdemokratiene.

–⁠ Dette er et problem som studentorganisasjoner har tatt opp flere ganger. De ønsket å rydde opp i det som har vært en urettferdig ordning, som fører til at studentene får dårligere råd av å bli syke, sier stortingsrepresentanten.

Fornøyd med forslaget

Leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus, Kaia Marie Rosseland, er svært fornøyd med forslaget.

–⁠ Det er kjempebra at regjeringen tar tak i det som har vært et unødvendig hull i systemet, sier Rosseland.

Hun mener forslaget viser at regjeringen ønsker å gjøre tiltak som er til det beste for studentene.

–⁠ Det er et riktig grep av regjeringen fordi det er et enkelt, effektivt og treffsikkert tiltak. Ordningen vi har hatt frem til nå har vært et unødvendig onde for studentene. Det er bra at de ønsker å tette hullene i systemet, sier velferdstingslederen.

Budsjettforslaget vil, slik sykestipendordningen er konstruert, medføre at bevilgningsbehovet i 2015 reduseres med 610 000 kroner. Men i 2016 beregner regjeringen at den vil økes med 12,7 millioner kroner som følge av forslaget. En student som for eksempel kun mottar basisstøtte fra Lånekassen på 9 785 kroner per måned og får en månedlig ytelse i sykepenger på 4 000 kroner, vil kunne få 5 785 kroner omgjort til sykestipend per måned.