I jobb: Tannlege-studenter ved Odontologisk Institutt i Oslo setter teori i praksis med pasienter som benytter seg av noen av de billigere tannhelse-tilbudene på markedet. Foto: Nicolay Woldsdal
I jobb: Tannlege-studenter ved Odontologisk Institutt i Oslo setter teori i praksis med pasienter som benytter seg av noen av de billigere tannhelse-tilbudene på markedet. Foto: Nicolay Woldsdal

Studenter dropper tannlegen

Studenter går sjeldnere til tannlegen, til tross for at tilbudet er rustet opp. –⁠ Kan føre til store og dyre problemer, advarer tannlegestudent.

Stadig færre studenter går jevnlig til tannlege. 35 prosent av landets studenter går ikke regelmessig eller sjeldnere enn annethvert år til tannsjekk. Det kommer fram i Studentenes Helse og Trivselsundersøkelse (SHoT) for 2014.

Andelen som holder seg hjemme fra tannlegekontoret har dermed steget fra 29 prosent til 35 prosent siden forrige undersøkelse i 2010.

Skrekkelig dyrt

Blant begrunnelsene for å droppe tannlegetimen er blodige priser og tannlegeskrekk. Mange studenter mener også at de har god tannhelse.

Tannlegestudent Jørgen Helgevold Universitetet i Oslo (UiO) advarer mot konsekvensene av å utsette tannlegebesøk.

–⁠ Det er viktig med regelmessig besøk til tannlegen for at det skal ha en preventiv effekt. Det handler om å forhindre at små problemer kan utvikle seg til større, dyrere problemer, sier han.

–⁠ Lett å glemme

Avdelingstannlege Tom Asbjørn Barkvoll, på Odontologisk fakultet ved UiO, mener den tradisjonelle oppveksten i Norge er preget av foreldrene som passer på, og tannleger som sier lite annet enn «null hull».

«Det er en viss logikk i at unge nedprioriterer og utsetter tannlegebesøk. Men det kan få dyre følger i framtiden.»

Tom Asbjørn Barkvoll, avdelingstannlege ved Odontologisk fakultet ved UiO.
 • Frekvens for studenters tannlegebesøk i Oslo
 • Minst hvert halvår: 3 prosent ved UiO, 3 prosent ved HiOA og 3 prosent ved Rest SiO
 • Årlig: 31 prosent ved UiO, 33 prosent ved HiOA og 33 prosent ved Rest SiO
 • Minst annethvert år: 29 prosent ved UiO, 26 prosent ved HiOA og 27 prosent ved Rest SiO
 • Sjeldnere: 11 prosent ved UiO, 11 prosent ved HiOA og 10 prosent ved Rest SiO
 • IKKE regelmessig og sjeldnere enn annethvert år: 26 prosent ved UiO, 27 prosent ved HiOA og 27 prosent ved Rest SiO
 • Sjeldnere/ikke regelmessig: 37 prosent ved UiO, 38 prosent ved HiOA og 37 prosent ved Rest SiO
 • Kilde:Studentenes Helse og Trivselsundersøkelse (SHoT) for 2014
 • –⁠ Så kommer dagen studentene må betale selv. Det er en viss logikk i at unge nedprioriterer og utsetter tannlegebesøk. Men det kan få dyre følger i framtiden.

  Barkvoll tror mange studenter forandrer vaner når de flytter ut hjemmefra.

  –⁠ Det lett å glemme at man ofte endrer både livsstil og kosthold, noe som kan føre til dårligere tannhelse. Det er det som er bekymringsverdig, sier han.

  Utvidet tilbud

  I lys av tallene fra den forrige undersøkelsen har SiO forbedret tannhelsetilbudet til studentene.

  –⁠ I fjor ble det vedtatt å redusere prisene på tannhelse-tilbud med 20 prosent for å oppfordre flere unge til å dra til tannlegen, sier leder ved SiO helse, Kari Jussie Lønning.

  I tillegg har SiO utvidet tilbudet ved å holde åpent på kveldstid to ganger i uken og starte samarbeidsavtaler med de to tannklinikkene, «Lillo» og «Valkyrien».

  Kaia Marie Rosseland, leder for Velferdstinget, ser likevel behovet for videre satsing.

  –⁠ Terskelen for å benytte seg av tilbudet må bli lavest mulig, uansett om det er økonomi, tidsbruk eller tannlegeskrekk som er årsaken til at man ikke har benyttet seg av tilbudet i større grad, sier Rosseland.

  Tannlegestudent Helgevold mener tilbudene til studenten bør bli synligere.

  –⁠ SiO kunne reklamert mer for tannhelsetilbudet, slik at studenter blir klar over hva som finnes.

  Bør ikke bli en trend

  –⁠ SiO Helse har forbedringsplaner i sikte, sier Lønning.

  –⁠ Tallene foreslår at studenter generelt nedprioriterer tannhelse, men det er flere årsaker til dette som også blir tatt opp i undersøkelsen, legger hun til.

  Lønning mener det er vanskelig å vite om resultatene fra undersøkelsen beviser dårlig tannhelse blant studenter.

  –⁠ Men det er klart at hvis det blir en trend hvor tannhelse blir nedprioritert, så er det bekymringsfullt for fremtiden, sier Lønning.