Ønsker inkludering: Jose Manuel Arencibia Aleman og Kristina Klakegg mener Universitetet i Oslo bør bli mer inkluderende overfor de internasjonale studentene. De to er med i Internasjonalista, som er representert med to representanter i Studentparlamentet i Oslo.
Ønsker inkludering: Jose Manuel Arencibia Aleman og Kristina Klakegg mener Universitetet i Oslo bør bli mer inkluderende overfor de internasjonale studentene. De to er med i Internasjonalista, som er representert med to representanter i Studentparlamentet i Oslo.

Inter­na­sjo­nale studenter fremst i køen

Fire av ti studentboliger i Oslo huser nå internasjonale studenter. Fremskrittspartiets ungdom mener norske studenter blir skadelidende.

Dette semesteret har halvparten av studentboligene til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) blitt tildelt internasjonale studenter. Den totale andelen internasjonale studenter i studentboligene vil nå øke fra 37 prosent til opp mot 40 prosent, ifølge SiO. Samtidig som internasjonale studenter kaprer en høyere andel av studentboligene, er boligkøen rekordlang. Mer enn 15 000 studenter står nå i kø for å få seg studentbolig på landsbasis.

–⁠ Nødvendig garanti

–⁠ Jeg hadde aldri kommet til Oslo for å studere hvis det ikke var for boliggarantien, sier Jose Manuel Arencibia Aleman.

Han er fra Spania og tar master i økonomi ved Universitet i Oslo (UiO). Sammen med norske Kristina Klakegg er han med i Internationalista, som er de internasjonale studentenes egen liste ved Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (UiO).

Aleman mener boliggarantien er nødvendig.

–⁠ Det er vanskelig for internasjonale studenter å finne bolig siden vi ikke kan norsk og ikke har kontaktnettverk når vi kommer hit, sier han.

–⁠ Får alle fordelene

Formann Atle Simonsen i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) reagerer på at andelen er så høy.

«Det er bra med internasjonale studenter, og jeg har stor forståelse for at noen av dem prioriteres i boligkøen. Men jeg synes ikke så mange burde få forrang.»

Atle Simonsen, formann i Fremskrittspartiets Ungdom

–⁠ Det er bra med internasjonale studenter, og jeg har stor forståelse for at noen av dem prioriteres i boligkøen. Men jeg synes ikke så mange burde få forrang.

Han peker på at flere av studentene tar med seg kunnskapen hjem igjen etter de er ferdige med å studere.

–⁠ Det blir for dumt hvis de får alle fordelene med å studere her, mens norske studenter blir sittende igjen med svarteper, sier han.

–⁠ Men det er vanskeligere for utenlandske studenter å komme seg inn på boligmarkedet?

–⁠ Jo, og det er logisk at noen blir tildelt bolig. Men vi kunne for eksempel hatt en ordning der internasjonale studenter fikk bolig i seks måneder før de så måtte finne seg en bolig på egen hånd.

Ønsker internasjonalisering

Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), Kaia Marie Rosseland, er Oslo-studentenes stemme i Studentsamskipnaden i Oslo. Hun mener det er viktig å legge til rette for studenter som kommer fra utlandet.

–⁠ Vi ønsker mer internasjonalisering. Det skjer både ved at norske studenter reiser ut, og ved at utenlandske studenter kommer hit. Det er viktig at vi gjør vår del av jobben og tar vare på de studentene som kommer hit, sier hun.

Les også: Rekordmange i bustadkø

Forandret prioriteringslista

I 2013 endret VT reglene for hvem som blir prioritert i studentboligkøen.

Daværende leder Birgit Skarstein tok til orde for at boliggarantien for internasjonale studenter burde være utdanningsinstitusjonenes ansvar.

–⁠ Vi mener det er riktig å prioritere internasjonale studenter i køen, men ikke i et ubegrenset antall og fullstendig til fortrengsel for øvrige førsteårsstudenter, sa hun i forbindelse med regelendringen.

–⁠ Taper ikke øknomisk

Den nye prioriteringslista førte til at det utelukkende er internasjonale studentene som har avtale med utdanningsstedet om at de er garantert bolig, som blir prioritert først.

–⁠ Deretter blir førsteårsstudenter prioritert, sier nåværende leder Rosseland.

Hun forteller at institusjonen som har en slik avtale, betaler en viss sum til SiO når de reserverer bolig for sine internasjonale studenter.

–⁠ SiO taper derfor ikke økonomisk dersom noen av studentene likevel ikke skulle dukke opp, sier hun.

–⁠ Vil det være aktuelt å endre prioriteringslisten?

–⁠ Vi er fornøyde med prioriteringen slik den ser ut nå. Det må være plass til både internasjonale og norske studenter i studentboligene. Men den nåværende og den tidligere regjeringen har ikke gjort nok. Det må bygges flere studentboliger.

Les også: Ut med ikke-studenter

Bidrar med perspektiver

Også leder av Studentparlamentet i Oslo, Marianne Andenæs, støtter dagens ordning.

–⁠ Tallet viser at det er stor mangel på studentboliger og at regjeringen bør prioritere boligsituasjonen til studentene.

Hun er enig i at internasjonale studenter bør prioriteres i boligkøen fordi det er vanskeligere for dem å skaffe seg bolig enn for norske studenter.

–⁠ Finnes det en smertegrense for hvor mange internasjonale studenter som bør tildeles studentboliger?

–⁠ Det er noe man må ta hvis det er blir et scenario. Etter vår mening er det foreløpig ikke et problem.

Andenæs mener internasjonale studenter bidrar positivt til studentmiljøet i helhet.

–⁠ De har perspektiver og innsikter som kommer både utdanningsinstitusjonene og medstudentene til gode.