Én av ti studenter sliter med angst i eksa­mens­tida

Studenter som sliter med psykiske lidelser møter en studenthelsetjeneste med sprengt kapasitet.

–⁠ Det er et skremmende tall når så mange studenter opplever dette, sier Jonas Ohlgren Østvik, Velferds- og likestillingspolitisk ansvarlig i Norsk Studentorganisasjon.

En ny undersøkelse utført i mai av Sentio for Universitas og Norsk studentorganisasjon (NSO), avdekker at hver tiende student i Norge alltid, svært ofte eller ofte sliter med angst i hverdagen i denne perioden.

–⁠ Det er godt over 20 000 studenter, og er på ingen måte bra. Det er tydelig at man er nødt til å gjøre noe, sier Østvik.

I undersøkelsen svarer også én av fire studenter at de alltid, svært ofte eller ofte har vært nervøse og urolige de siste to ukene.

Kun 13 psykologer

Under eksamensperioden kan studenter oppleve eksamensangst. SiO Helse tilbyr støttegrupper for disse der målet er å få en bedre innsikt og forståelse av angsten.
Under eksamensperioden kan studenter oppleve eksamensangst. SiO Helse tilbyr støttegrupper for disse der målet er å få en bedre innsikt og forståelse av angsten.

Av de 70 ansatte i Oslos studenthelsetjeneste SiO Helse, jobber 13 som psykologer. Anne Karine Lie, som er seksjonsleder for SiO helse avdeling sentrum, kan fortelle at psykologene på denne avdelingen per dags dato ikke er mange nok til å ta unna den massive pågangen.

–⁠ Vi har veldig høy etterspørsel, og jobber med å lage et rettferdig og forutsigbart køsystem, sier Lie.

Lie mener dette er et problem som ikke kommer til å bli løst med det første. Likevel oppfordrer hun studenter som har problemer til å ta kontakt ettersom køene er enda lengre i offentlig helsesektor.

Helsetjenesten sprengt

Kaia Marie Rosseland, leder for Velfertstinget i Oslo og Akershus, argumenterer for et mer helhetlig studenthelsetilbud.

–⁠ Kapasiteten er sprengt. Psykologhjelp krever veldig mye og er dyrt. Det er derfor viktig med andre ting som fungerer rundt studentenes hverdag, som rådgivning og det sosiale miljøet. Det helhetlige tilbudet er også viktig med helsesøstre, rådgivere og psykologer, sier Rosseland.

–⁠ Mange som trenger hjelp med psykiske plager, blir avvist. Hva tenker du om det?

–⁠ For to år siden ble semesteravgiften satt opp for å utvide tjenesten ytterligere, men vi ser at den kapasitetsøkninga ble spist opp med en gang. Det er derfor man må gjøre tiltak nå og styrke tjenesten. For å kunne gjøre dette må man ha midler til det, sier Rosseland.

–⁠ Trenger en holdningsendring

NSOs velferds- og likestillingspolitiske ansvarlige Østvik argumenterer også for flere ressurser til studentsamkipnadene og for flere typer mulige løsninger og tilbud.

–⁠ Studenthelsetjenesten trenger bedre ressurser til både å jobbe forebyggende, slik at man får tak i de med de psykiske utfordringene før de blir betydelige, og sørge for at de med betydelige problemer oppsøker hjelp, sier Østvik.

–⁠ Setter man terskelen så lavt at flere benytter seg av det, så blir lettere å få snakket med noen. Vi mener samskipnadene må få såpass med ressurser at de klarer å ta imot flere studenter. Så må vi se på om det er mulig å få til lignende tiltak for hvordan vi kan nå flest mulig og være til stede, sier Østvik.

Han tror at det også kan hjelpe med en holdningsendring i studentmassen, og mener studentene er nødt til å fjerne tabuet rundt psykiske problemer.

Eksamensstress

For studenter som sliter med angst eller er nervøse og urolige kan eksamensstress være en ekstra påkjenning. Lars Jørgen Berglund er seksjonsleder og psykologspesialist ved SiO Helse på Blindern. Han kan fortelle at angst både kan ha positive og negative sider.

–⁠ Mild angst kan være nyttig gjennom å skjerpe oss, fordi det er først når angsten blir så omfattende at den hindrer oss i å løse våre problemer, eller fungere i hverdagen, at vi kan snakke om at angsten har blitt til en lidelse, sier Berglund.

Berglund driver med gruppeterapi for studenter som sliter med angst ved SiO Helse Blindern. Han forteller at hvis angsten kommer i veien for prestasjon, sosialt liv, eller jobb og utdanning, kan man oppsøke hjelp.

–⁠ Behandling kan lede til at man utvikler større innsikt i at angstopplevelsen er en sammensetning av tanker, følelser, kroppslige reaksjoner og handlinger, og at man kan trene på nye måter å mestre denne opplevelsen på, sier Berglund.

Sist endret: kl. 11:35 28.05.14

Vil styrke studenthelsetjenesten

Iselin Nybø og Abid Raja fra Venstre ønsker gjennom sitt representantforslag å kunne styrke helsetilbudet til studenter i hele landet.
Iselin Nybø og Abid Raja fra Venstre ønsker gjennom sitt representantforslag å kunne styrke helsetilbudet til studenter i hele landet.

Stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth, Iselin Nybø og Abid Raja fra Venstre har utarbeidet et representantforslag for å styrke studentvelferden. Nybø mener mer må gjøres for å sikre studenter et godt helsetilbud.

–⁠ Det er et stort behov og vi må styrke kapasiteten. Jeg mener det er behov for flere psykologer, leger og rådgivere i studenthelsetjenesten, sier Nybø.

Velferdstingsleder Rosseland støtter forslaget. Hun er enig i at kapasiteten i dag er for dårlig.

–⁠ Forslaget viser at politikerne ønsker å styrke studenthelsetjenesten og tar dette på alvor. Vi ser at tilbudet i dag har for liten kapasitet. Dette er noe Velferdstinget har jobbet med i lengre tid, sier Rosseland.

Abid Raja er opptatt av at studentenes psykiske helse også henger sammen med hvordan studentene har det der de studerer.

–⁠ Det er ikke bare lett å være student i dag, og det må derfor være mulig å gjøre mer for denne gruppen. Det kan være følelsesmessig krevende å finne seg til rette i en storby som nyinnflyttet student, sier Raja.