Refser Ottersen: Kritikken av UiO-rektor Ole Petter Ottersens håndtering av prorektorsaken øker i omfang. Flere mener at tilliten til Ottersen nå er svekket. Fra venstre: Historieprofessor John Peter Collett, medisinprofessor og styremedlem i Akademisk forum Johan F. Storm, jussprofessor Anne Robberstad, leder i Norsk Tjenestemannslag Ellen Dalen og tidligere studentrepresentant i UiOs valgstyre, Christian Strandenæs.
Refser Ottersen: Kritikken av UiO-rektor Ole Petter Ottersens håndtering av prorektorsaken øker i omfang. Flere mener at tilliten til Ottersen nå er svekket. Fra venstre: Historieprofessor John Peter Collett, medisinprofessor og styremedlem i Akademisk forum Johan F. Storm, jussprofessor Anne Robberstad, leder i Norsk Tjenestemannslag Ellen Dalen og tidligere studentrepresentant i UiOs valgstyre, Christian Strandenæs.

–⁠ Tilliten til Ottersen er svekket

• UiO-rektor Ole Petter Ottersens håndtering av prorektorsaken stemples som «fryktelig skuffende«, «arrogant» og «uryddig«.

• Ottersen nekter å svare på kritikken fra sine egne.

• – Når det foreligger flere grove saksbehandlingsfeil kan ikke rektor la være å uttale seg til pressen, sier jussprofessor Anne Robberstad ved UiO.

–⁠ I et demokratisk samfunn, og ved Universitetet i Oslo der rektor Ottersen er opptatt av valg og demokrati, må man ha en åpen debatt og ikke gjøre opp ting på kammerset, sier historieprofessor John Peter Collett, til Universitas. Han er ansatt ved Universitetet i Oslo (UiO), der det i april ble kjent at Ruth V. Fjeld trakk seg som prorektor. Etter UiOs valgreglement skulle dette ført til nyvalg av både rektor og prorektor, men på et møte 6. mai valgte universitetsstyret å overse disse reglene. Ottersen hevdet at Fjeld trakk seg av personlige årsaker, noe Fjeld selv er uenig i. Hun forteller at hun trakk seg blant annet på grunn av mangel på arbeidsoppgaver.

–⁠ Fryktelig skuffende

–⁠ Denne saken har blitt håndtert på en fryktelig skuffende måte. Jeg er bekymret over at universitetsstyret ikke tar hensyn til egne regler. Det er deres oppgave å passe på at valgreglementet blir overholdt, sier Collett.

Han får støtte av Johan F. Storm, medisinprofessor ved UiO og styremedlem i Akademisk forum.

–⁠ Dersom organer og ledere uten videre kan sette til side eller bryte gjeldende regler, kan det bane vei for økt vilkårlighet og maktbruk som svekker den demokratiske kontrollen, sier Storm, som tidligere har uttalt seg om saken til Uniforum.

–⁠ At ledelsen insisterte på å bruke ordet «personlig» når Fjeld har gjort det krystallklart overfor dem at hun ikke mener dette, er misvisende, sier han.

–⁠ Sår tvil om rektors motiver

Etter at Fjeld trakk seg, tok tidligere viserektor Ragnhild Hennum over prorektorjobben.

–⁠ Universitetsledelsen har brutt eget reglement, og rektoratet består nå av andre personer enn de som ble valgt, oppsummerer Ellen Dalen, leder i Norsk Tjenestemannslag (NTL) ved UiO.

–⁠ Det har også kommet motstridende informasjon om hva som var årsaken til at Fjeld trakk seg, og dette kan bidra til å så tvil om rektors motiver for å fravike reglementet, sier hun.

Valgstyre-leder Heidar sier til Universitas at valgstyrets oppgave var å gi universitetsstyret en anbefaling som ivaretok valget som velgerne hadde gjort for denne rektorperioden.

Trekker seg i protest

I forkant av møtet i universitetsstyret 6. mai, leverte Christian Strandenæs, studentrepresentant i UiOs valgstyre, en skriftlig dissens mot å overkjøre valgreglementet til det øvrige valgstyret. Denne dissensen kom ikke med i sakspapirene.

–⁠ Jeg kan ikke huske at Strandenæs ba om at dissensen skulle følge sakspapirene, sier lederen av UiOs valgstyre, Knut Heidar.

–⁠ Men den burde vært skriftlig fremlagt på styremøtet, og jeg må ta på min kappe at det ikke ble gjort. Men jeg orienterte muntlig om dissensen under styremøtet, sier han.

Strandenæs har nå valgt å trekke seg fra sitt verv i protest.

–⁠ Jeg trekker meg fordi mitt alternative forslag til vedtaket ikke ble lagt ved i presentasjonen til universitetsstyret, slik det skulle. Det er heller ikke innenfor valgstyrets mandat å anbefale universitetsstyret å fravike reglementet, sier han til Universitas.

Studentrepresentantene i universitetsstyret var de eneste som stemte mot forslaget om å innsette Ragnhild Hennum som prorektor uten nyvalg. En samlet masse av studentpolitikere ved UiO krever nå nyvalg.

–⁠ Det er arrogant av universitetsstyret å se bort fra demokratiske prinsipper, sier Gabrielle Gjerdset, leder av Studentparlamentet.

–⁠ Har bommet fundamentalt

Samtlige ansatte og studenter Universitas har snakket med i denne saken, mener nå at tilliten til Ottersen er svekket. Tross flere henvendelser, ønsker ikke rektor Ottersen å kommentere saken eller anklagene mot ham.

–⁠ Det foreligger flere grove saksbehandlingsfeil i denne saken, og da kan ikke rektor la være å uttale seg til pressen, sier jussprofessor Anne Robberstad.

Hun mener at UiOs valgstyre ikke kan bryte valgreglementet kun fordi de selv mener det er gode nok grunner for det.

–⁠ Universitetsreglementet har ikke like høy rang som loven selv, men er like bindende. Valgstyret har bommet fundamentalt på spørsmålet om de har adgang til å se bort fra reglementet, fordi de mener gode grunner talte for det, sier Robberstad til Universitas.

–⁠ Partisk fremleggelse

Da Fjeld leverte sin fratredelseserklæring til rektor Ottersen 24. april, informerte Ottersen universitetsdirektøren umiddelbart. Men Ottersen signerte ikke erklæringen før 30. april, da sakspapirene ble overlevert til valgstyret. Universitetsstyret fikk ikke se erklæringen før under selve styremøtet 6. mai.

–⁠ Det er viktig at styret får informasjonen de trenger for å uttale seg om saken. Vi synes det er en utfordring i Universitetsstyret, også når det gjelder fagforeningssaker, at det skjer en partisk fremleggelse og at sakspapirer kommer for sent, sier Ellen Dalen i NTL.

Fikk munnkurv av Ottersen

Fjeld har gitt Universitas tilgang til en liste på åtte punkter som spesifiserer hvordan fratredelsen skulle foregå. Fjeld ønsker ikke at innholdet i selve listen skal gjøres kjent, men forteller at Ottersen ba henne skrive under på listen, noe hun nektet å gjøre.

I Klassekampen kommer det frem at universitetsstyrets medlemmer bare fikk se alle saksdokumentene rett før avstemmingen. I samme avis står det at UiO-rektor Ole Petter Ottersen i forkant av styremøtet ringte rundt til styremedlemmene, og at han sendte en mail til Fjeld der han ba henne si «minst mulig» om sin avgang på styremøtet.

Arnt Maasø, førsteamanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO, reagerer på denne framgangen.

–⁠ Dette mener jeg fremstår uryddig og kan skape et inntrykk av at han vil styre kommunikasjonen for å unngå et omvalg, sier Maasø til Universitas.

Valgstyreleder Knut Heidar vil ikke uttale seg om hvorvidt UiOs valgstyre kjente til Ottersens ringerunde eller munnkurvmail til Fjeld. Han vil heller ikke si om valgstyrets anbefaling hadde vært annerledes dersom de kjente til dette.

–⁠ Skadelig ukultur

UiO-professor og styremedlem i Akademisk forum Johan F. Storm er imidlertid klar i sin dom over hva prorektorsaken kan være et symptom på:

–⁠ Bruk av tilslørende omskrivninger og glatte politikerfraser synes dessverre å være altfor utbredt og økende blant en del ledere på UiO. Det er etter mitt syn uttrykk for en skadelig ukultur

Johan F. Storm, medisinprofessor ved UiO
Mener Ottersen er redd for å bli satt i skyggen

John Peter Collett, historieprofessor ved UiO, sier Ole Petter Ottersen er en entusiastisk og utrettelig rektor, men som er svært opptatt av ikke å bli satt i skyggen av andre.

–⁠ Ottersen har siden han første gang ble valgt som rektor omgitt seg med et påfallende svakt og anonymt team i rektoratet, sier han, og trekker fram ansettelsen av Ruth V. Fjeld som et eksempel på dette.

–⁠ Han er vant til å vite best og være best. Ved å velge et lederteam som verken har tyngde eller autoritet, omgir han seg med personer som ikke setter ham selv i skyggen, sier Collett.

Han mener Fjelds avgang skyldtes at hun ikke var i stand til å fylle rollen som prorektor.

–⁠ Før valget i fjor valgte Ottersen en prorektorkandidat uten relevant erfaring, som ingen kjente, og som ikke overraskende viste seg å være ute av stand til å fylle denne rollen. Det taler til Fjelds fordel at hun etter kort tid innså at det var slik, og at hun nå trekker seg, sier Collett.

Han mener derimot at det ikke taler til Ottersens fordel at han først velger en «ukvalifisert» prorektorkandidat, og deretter gir henne «liten kollegial og menneskelig støtte». Fjeld ønsker ikke å kommentere Colletts påstand om manglende egnethet. Heller ikke Ottersen vil kommentere saken.

–⁠ Bruk av tilslørende omskrivninger og glatte politikerfraser synes dessverre å være altfor utbredt og økende blant en del ledere på UiO. Det er etter mitt syn uttrykk for en skadelig ukultur, sier han.