Tar over: Ragnhild Hennum blir prorektor - uten valg. Hun var fra før viserektor. (Arkivfoto: Ketil Blom)
Tar over: Ragnhild Hennum blir prorektor - uten valg. Hun var fra før viserektor. (Arkivfoto: Ketil Blom)

–⁠ Et tegn på at valgets tid er over på Univer­si­tetet

For å hindre nytt rektorvalg, bryter universitetsstyret ved UiO eget reglement. Kun studentrepresentantene stemte mot, og nå raser gamle og nye studentpolitikere.

–⁠ Jeg syns det er utrolig rart at de går aktivt inn for å bryte reglementet, bare fordi det ville vært ubeleilig for rektoratet at de ikke ville ha fullført programmet sitt, sier Tobias Langhoff, som stilte som Torkil Vederhus sin viserektorkandidat ved fjorårets rektorvalg ved Universitetet i Oslo (UiO).

Forrige uke ble det klart at Ruth Vatvedt Fjeld trekker seg som prorektor ved UiO. I valgreglementet står det at dette skal føre til nytt valg av prorektor og rektor. Under en uanmeldt ekstrasak på styremøtet 6. mai blåser universitetsstyret i disse reglene – etter at valgstyret har foreslått nettopp å spesifikt fravike valgreglementet.

I stedet innsettes viserektor Ragnhild Hennum som ny prorektor uten noe nytt valg. Prorektor er rektors stedfortreder, og prosessen har blitt belyst i flere saker i Uniforum.

Studentrepresentantene imot

De to studentrepresentantene i universitetsstyret, Eva Holte Enoksen og Ådne Hindenes, var de eneste som stemte imot regelbruddet.

–⁠ Stemmegivningen vår var basert på at universitetsstyret må forholde seg til de demokratiske spillereglene ved UiO, sier Hindenes. Også Daniel Sandbakken Nilsen, en av to innstilte til å bli Enoksens og Hindesnes’ etterfølgere som studentrepresentanter i styret til høsten, mener det rette ville vært å følge vedtektene.

–⁠ Jeg er veldig skuffa over måten universitetsstyret har håndtert dette på, sier han, og varsler diskusjon til høsten dersom avgjørelsen kjøres gjennom.

–⁠ Da er vi nødt til å diskutere om universitetsstyret skal være helt autonomt, eller ha vedtekter det faktisk følger.

Undergraver universitetsdemokratiet

Torkil Vederhus, nåværende rektors Ole Petter Ottersens motkandidat i fjorårets rektorvalg, mener dette viser at styret ikke har stor nok respekt for valgordningen.

–⁠ Denne saken er et tegn på at valgets tid er over på Universitetet, sier Vederhus, som opplyser at han ikke er interessert i å stille igjen.

Vederhus sin viserektorkandidat fra 2013, Tobias Langhoff, og Gabrielle Gjerdset, leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, mener saken undergraver universitetsdemokratiet.

–⁠ Jeg syns også det er rart at viserektoren, som ikke har et valgt verv, kan overta et valgt verv, sier Langhoff.

Gjerdset er kritisk til at styret bare følger spillereglene når det passer for dem.

–⁠ Reglene er her for å beskytte universitetsdemokratiet, sier hun.

Knut Heidar, leder i valgstyret, mener imidlertid et nyvalg ville vært en overreaksjon.

– Å fravike fra et reglement er åpenbart et demokratitap. Men det er, slik situasjonen er nå, mindre problemfylt enn å avbryte det mandatet velgerne ga rektoratet i 2013, sier Heidar. Hans begrunnelse er at et nyvalg, enten det gir et avbrudd i rektoratperioden eller et helt nytt rektorat for den gjenværende delen av perioden, vil sette viktige ledelsesoppgaver ‘på vent’ i minst et halvt år.

Rektor Ole Petter Ottersen sier til Universitas at han ikke kan se hvordan saken kan bidra til å undergrave studentdemokratiet.

Hemmeligholdt

–⁠ Jeg syns det er veldig sært at saksgangen har vært ukjent for alle til saken ble framlagt for styret på selve valgdagen, sier Langhoff.

Han tror dette kan skyldes at de ville få saken ut av verden uten mye bråk, så de kunne fortsette sitt program uten avbrytelser.

Vederhus syns også det er merkelig at det hastet sånn.

–⁠ De kunne tatt det på et senere styremøte hvor det ville blitt ordentlig behandlet.

Skylder på økonomien

I sakspapirene fra styremøtet står det at en ytterligere overveielse bak avgjørelsen er at nyvalg er dårlig bruk av universitets ressurser. Både Gjerdset og Langhoff mener at økonomiske hensyn ikke kan gå foran demokratiske.

Vederhus mener et nyvalg ikke hadde trengt å være dyrt.

–⁠ Det hadde vært bedre med et billig valg enn ikke å ha valg, sier han.

Valgstyrelederen er uenig i dette.

–⁠ Skal man ha valg, må man ha valg. Man kan ikke gjøre det halvveis, sier Heidar.

Hovedpersonen ut mot kronargument

Blant valgstyrets hovedargumenter for at det skulle være forsvarlig å droppe nyvalg, er at det ikke var universitetspolitiske grunner til at prorektoren trakk seg. Fjeld selv er imidlertid usikker på om årsakene til at hun sluttet kan kalles «universitetspolitiske», og sier styret ikke har spurt henne om saken.

–⁠ Jeg syns valgstyret godt kunne kontaktet meg. De tok én side for god fisk. Men det hadde kanskje vært smart av dem å høre begge sidene av saken, sier Fjeld.

–⁠ Da rektor spurte meg om det var en universitetspolitisk grunn, sa jeg at det var uklart hva som lå i begrepet og ba om en avklaring. Det fikk jeg ikke, forteller hun.

Ifølge rektor Ole Petter Ottersen er både universitetsstyret og styret enige med ham i at årsaken ikke er universitetspolitisk.

Fjeld mener det er rart hun fikk så lite å gjøre i en så stor og viktig stilling.

–⁠ Jeg tok det opp med rektor, og det kom ingen endring. Da kunne jeg ikke bruke tiden min der, sier hun.

Det var flere oppgaver Fjeld trodde hun skulle få som hun aldri fikk.

–⁠ Doktorgradsutdanningen var jeg lovet, men fikk ikke det i gavnet, bare i navnet, sier hun.

Det var da rektoratet la fram rapporten om doktorgradsutdanningen uten at Fjeld hadde noe med det å gjøre, at hun leverte erklæringen om at hun ville gå av som prorektor.

–⁠ Da skjønte jeg at det var noe som ikke hang helt sammen, forteller hun.

En av grunnene til at hun ikke fikk like mange oppgaver som hun trodde, var at det ble innført en ekstra viserektorstilling rett før hun begynte.

–⁠ Viserektoren fikk hele forskningsdelen, som jeg trodde jeg skulle få. Prorektoren før meg hadde den delen, og de burde vært klarere på at jeg ikke skulle få den delen i så fall.

Fjeld mener hun ble valgt blant annet på grunn av likestilling, og at de trengte en kvinne.

–⁠ En viktig del av likestillingsprofilen ble borte når de ansatte en ekstra mannlig viserektor rett før jeg skulle begynne.

Rektor Ole Petter Ottersen ønsker ikke å kommentere Fjelds uttalelser.