Forventer at kinesiske myndigheter følger med: – Det er sannsynlig at den kinesiske ambassaden sjekker hvem som besøker arrangementet. Med mindre ambassaden selv sender kinesiske studenter dit for å følge med, sier Halvor Eifring, professor i kinesisk ved UiO.
Forventer at kinesiske myndigheter følger med: – Det er sannsynlig at den kinesiske ambassaden sjekker hvem som besøker arrangementet. Med mindre ambassaden selv sender kinesiske studenter dit for å følge med, sier Halvor Eifring, professor i kinesisk ved UiO.

Advarer kinesiske studenter mot Dalai Lama-møte

Kinesiske utvekslingsstudenter risikerer sanksjoner hvis de deltar på Dalai Lama-besøket hos Det norske studentersamfund, hevder Kina-eksperter.

–⁠ Det er kjent at den kinesiske ambassaden hele tiden følger med på landets utvekslingsstudenter, sier Halvor Eifring, professor i moderne kinesisk ved Universitetet i Oslo (UiO).

–⁠ Det samme gjelder norske forskere og kanskje også norske kinesiskstudenter.

Når Dalai Lama gjester Det norske studentersamfund (DNS) 8. mai, er det grunn til å tro at arrangementet blir fulgt med argusøyne av den kinesiske ambassaden. Den landsforviste, åndelige lederen av Tibet regnes som symbol for tibetansk frigjøringskamp.

Den norske regjeringen har nå bestemt seg for ikke å møte Dalai Lama, for å ikke forsure Norges forhold til gigantnasjonen ytterligere.

Følges av «shushu»

Eifring mener det ikke vil være bra for kinesiske studenter å bli sett på som fans av Dalai Lama.

–⁠ Det er sannsynlig at den kinesiske ambassaden sjekker hvem som besøker arrangementet. Med mindre ambassaden selv sender kinesiske studenter dit for å følge med, sier Eifring.

Den kinesiske ambassaden i Oslo vil ikke svare Universitas på hvorvidt dette er tilfelle, og ønsker heller ikke å kommentere saken for øvrig.

Harald Bøckman, Kina-professor på Senter for utvikling og miljø ved UiO, mener imidlertid kinesiske studenter har gode grunner til å holde seg hjemme.

–⁠ Ambassaden har en «onkel» – en såkalt «shushu» – som følger med på hva studentene foretar seg. Hvis kinesiske studenter dukker opp på arrangementet, vil de få anmerkning i boka, sier han.

Hvis den kinesiske ambassaden i Oslo ikke gjør jobben sin og følger godt nok med, vil også

Harald Bøckman, Kina-professor på Senter for utvikling og miljø ved UiO
Blir hjemme

Universitas har møtt en kinesisk utveklingsstudent som studerer ved Universitetet i Oslo. Hun ønsker ikke å stå fram med navn.

–⁠ Selv har jeg ikke tenkt meg på møtet, fordi jeg ikke er så veldig interessert. Men jeg kjenner en jente som ønsker å dra, men som er redd for hva myndighetene vil gjøre dersom de oppdager at hun har deltatt på møtet, sier hun.

Universitas har også vært i kontakt med flere kinesiske utvekslingsstudenter som ikke vil uttale seg i saken – heller ikke anonymt.

Utvekslingsstudenten vi har snakket med sier imidlertid at hun også har en bekjent som kanskje kommer til å dra på møtet, og som ikke er redd for konsekvensene.

–⁠ Hun har lyst til å høre om det Dalai Lama sier når han reiser rundt i verden, er det samme som kinesiske medier siterer han på.

–⁠ Tror du at ambassaden kommer til å følge med på hvem som deltar?

–⁠ Det finnes ikke bevis for at de følger med på møtet, så jeg er ikke sikker. Kanskje ambassaden vil begynne å følge med hvis forholdet mellom Norge og Kina blir ekstremt dårlig. Men nei, jeg tror ikke de kommer til å registrere hvem som dukker opp på dette møtet.

–⁠ Og hvis den kinesiske ambassaden i Oslo ikke gjør jobben sin og følger godt nok med, vil også de få anmerkninger fra Beijing.

Form for advarsel

Han er usikker på hva slags konsekvenser det kan få.

–⁠ Det er klart at anmerkning er en form for advarsel. Men det vil ikke få like store konsekvenser som i gamle dager. Da kunne det ødelegge karrieremulighetene til dem det gjaldt.

UiO-kollega Eifring mener at det i kinesisk sammenheng alltid er slik at det myndighetene vet, vil følge en person videre.

–⁠ De som dukker opp, risikerer sanksjoner. I verste fall vil det kunne gå utover familiemedlemmer i hjemlandet, selv om det neppe vil skje i akkurat denne saken, sier han.

–⁠ Verdt risikoen

Leder av kulturutvalget ved DNS, Håkon Søiland, synes det er synd hvis kinesiske utvekslingsstudenter risikerer anmerkning fra den kinesiske ambassaden.

–⁠ Det er ikke bra om kinesiske myndigheter straffer sine egne studenter for å være med på et studentarrangement. Dalai Lama kommer jo til Norge på et privatbesøk, og det er helt andre temaer enn forholdet til Kina som står i fokus, sier han.

Søiland er innforstått med at han selv kan risikere å bli nektet innreise til Kina fordi han er arrangør.

–⁠ For meg personlig er det ikke verdens undergang om jeg ikke får reise til Kina. Det er en risiko jeg er villig til å ta. Situasjonen er langt vanskeligere for de kinesiske utvekslingsstudentene, sier han.

–⁠ Lojale studenter

Bøckman mener kinesiske utvekslingsstudenter stort sett er lojale overfor de kinesiske myndighetene.

–⁠ Under studentopprøret i 1989 delte det kinesiske studentmiljøet i Oslo seg i to. De fleste gikk åpent ut og demonstrerte mot sine egne myndigheter, men en del holdt seg lojale, sier han.

–⁠ Senere har kommunistpartiet kommet sterkt tilbake og gjenvunnet hegemoniet. De har klart å få tilbake lojaliteten hos utenlandsstudenter rundt om kring i verden, fortsetter Bøckman.