Store visjoner: Styreleder Magnus Nystrand i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus er fornøyd med årets studentboligtildeling. Innen 2020 håper han på 3000 nye studentboliger i Oslo.
Store visjoner: Styreleder Magnus Nystrand i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus er fornøyd med årets studentboligtildeling. Innen 2020 håper han på 3000 nye studentboliger i Oslo.

Flest boliger til Oslo-studentene

Kunnskapsdepartementet skal bruke 359 millioner på å bygge 1260 nye studentboliger i 2014. To av ti nye boliger går til Oslo-studentene.

p>Styreleder Magnus Nystrand i Studentsamskipnaden i Oslo er storfornøyd med at den borgerlige regjeringen har prioritert Oslo-studentene.

–⁠ Vi vet tilskuddene er knappe, og at det er en dragkamp mellom ulike prioriteringssaker. Den nye regjeringen viser god forståelse for at pressområdene behøver mer satsing, sier Nystrand.

Les også: Slik kan du bo billig

Mangelen på studentboliger har lenge vært et problem. I høst stod hele 3500 studenter i boligkø i Oslo, og den nye regjeringen har lovet å bygge flere studentboliger enn før. Totalt skal det bygges 276 nye studentboliger i Oslo i 2014.

Ikke nok

Leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus, Kaia Marie Rosseland er ikke like fornøyd som Nystrand.

–⁠ Vi skulle gjerne sett en større satsing på boliger, spesielt ettersom dette er noe regjeringen har frontet som et av sine satsingsområder.

Samtidig er hun fornøyd med regjeringens boligbygging i Oslo.

–⁠ Jo mer sentralt, jo bedre. At Oslo har fått en så stor andel av tildelingen, viser at Kunnskapsdepartementet prioriterer der det trengs mest.

Storsatsing på Blindern

Pengene skal først og fremst disponeres på tre prosjekter, hvorav det mest omfattende vil være Blindernveien 6. Her har SiO fått bevilget penger til 170 hybelenheter, men håper på å bygge minst 350 nye boliger.

Les også: Oslo-leieprisene rett til værs

–⁠ Vi ønsker å bygge nær utdanningsinstitusjonene og kollektivknutepunkt. Sånn sett er Blindern ideelt, sier Nystand.

3000 boliger før 2020

SiO ønsker å bygge mange studentboliger, og så langt mener Nystrand de blåblå følger opp løftene fra valgkampen.

«Den nye regjeringen starter bra»

Magnus Nystrand, styreleder, Studentsamskipnaden i Oslo

–⁠ Den nye regjeringen starter bra. Vi satser på å bygge 3000 nye studentboliger fram mot 2020, men da vil vi trenge ytterligere tilskudd fra regjeringen, sier Nystrand.

–⁠ Regner dere med å kunne møte kravet om boligdekning for studenter som står i kø?

–⁠ Vi har en god plan. Det tar tid, men tilbudet vårt vil se betraktelig mye bedre ut innen 2020, sier Nystrand.

Bodø

105

Tromsø (og Svalbard)

50,5

Trondheim

174

Elverum

2

Oslo

276

Sogndal

50

Bergen

140

Drammen

50

Tønsberg

58

Haugesund

50

Halden

50

Kristiansand

60

Porsgrunn

50