–⁠ SiO-leger som ønsker reser­va­sjons­rett er dritt­sekker

Leder i Velferdstinget Kaia Marie Rosseland har vakt sterke reaksjoner med sitt utspill om reservasjonsrett. –⁠ Respektløst og stygt, mener KrF-politiker.

–⁠ Ordet jeg brukte er jo ikke så fint, men det gir en kort forklaring på en ellers lang forklaring og beskriver det vi mener. Man kan alltids bruke et snillere ord.

Slik forklarer Kaia Marie Rosseland, leder av Velferdstinget, sitt utspill under helgens Velferdsseminar. For første gang skulle representantene i år ta stilling til et regjeringsforslag om reservasjonsrett mot henvisning til abort. Under orienteringen om dette punktet ble det åpenbart hvor lederen stod i saken.

–⁠ Du er en drittsekk hvis du tar jobb som lege i SiO og ønsker å reservere deg mot abort, uttalte Rosseland.

Til nå har fastlegene tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) vært nødt til å henvise sine pasienter til abort, uavhengig av eventuelle samvittighetskvaler. Bent Høies nye lovforslag kan ha konsekvenser for studenthelsetjenestens fastlegetilbud. Etter forslag fra arbeidsutvalget vedtok Velferdstinget derfor å arbeide mot en innføring av reservasjonsrett.

–⁠ Når unge kvinner kommer til sin fastlege, ønsker vi at de skal bli møtt med en hjelpende hånd, ikke av moraliserende leger. Det motsatte er ekstremt synd når de fleste av pasientene til SiO er så unge, sier Rosseland.

–⁠ Respektløst og stygt

Rosselands uttalelse fikk 2. nestleder i Buskerud Kristelig Folkeparti (KrF), Hanne Marie Pedersen-Eriksen, til å se rødt. På Twitter omtalte hun Rosselands utspill som «respektløst og stygt». I ettertid har hun bekreftet sitt standpunkt til Universitas.

«Å kalle slike mennesker for drittsekker er stygt. Jeg kan også bruke ordet forkastelig»

Hanne Marie Pedersen-Eriksen, 2. nestleder i Buskerud KrF

– Å kalle slike mennesker for drittsekker er stygt. Jeg kan også bruke ordet forkastelig. Dette er mennesker som ønsker å hjelpe sine pasienter, men som kommer i en etisk skvis, tordner Pedersen-Eriksen.

Hun stiller seg ikke bare kritisk til Rosselands formulering. Hun mener også at uttalelsen kom fra feil hold til feil tid, og at den kan ha gjort det vanskeligere for tilhengere av reservasjonsretten å fremme sine synspunkter.

–⁠ Det er svært problematisk at lederen går så sterkt ut med sitt synspunkt før Velferdstinget har diskutert saken. Jeg mener hun legger helt feil premisser for en allerede vanskelig debatt, sier Pedersen-Eriksen.

–⁠ Friskt og på sin plass

Leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (UiO), Gabrielle Legrand Gjerdset, støtter Rosselands utspill. Hun fulgte seminaret og sier at hun bare har registrert positive reaksjoner.

–⁠ Utspillet var friskt og på sin plass. I et langt møte preget av mange store ord fikk hun salen til å kvikne. Jeg er personlig sterkt imot lovforslaget, men jeg har ikke noe mandat for å mene noe om akkurat dette på vegne av studentene på UiO, sier Gjerdset.

KrFU også kritisk

Leder av Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU), Emil André Erstad, stiller seg kritisk til Rosselands ordbruk. Han mener dette er en usaklig karakteristikk av meningsmotstandere.

–⁠ Debatten burde handle om å verne mindretallet i en vanskelig, etisk debatt. Istedenfor ser vi meningsmotstandere som karikerer hverandre. De fleste vil nok reagere på utspillet med oppgitthet, sier Erstad.

Avviser kritikken

Rosseland er ikke enig i at utspillet ødela for en sunn og konstruktiv debatt.

–⁠ Jeg valgte å formulere meg slik under orienteringen for å gi en forklaring på hvorfor vi hadde utformet punktet slik vi gjorde. Dersom utspillet mitt hadde blitt oppfattet som veldig upassende, ville nok noen sagt ifra under debatt eller spørsmålsrunde, sier Rosseland.

Hun tror heller ikke at ordbruken vil påvirke samarbeidet mellom Velferdstinget og SiO.

–⁠ Jeg tror ikke én setning vil ødelegge vårt solide samarbeid. Det er viktig å huske at Velferdstinget er studentenes politiske pressorgan. Vi står fritt til å utforme våre meninger uavhengig av SiO, påpeker Rosseland.

–⁠ Skjønner engasjementet

–⁠ Vi forholder oss til lovverket som eksisterer i dag. Nå er det ikke lov å ta ut reservasjon, så vi tar ikke stilling til dette før eventuelle lover blir vedtatt, uttaler styreleder Magnus Nystrand i SiO.

Ifølge Nystrand vil SiO lytte til Velferdstinget dersom det blir innført reservasjonsrett. Han mener det er sentralt å samarbeide med en så viktig interesseorganisasjon.

–⁠ Jeg ville ikke brukt samme begrep, men jeg skjønner engasjementet. Velferdstingets leder får selv stå for sitt ordvalg og hvordan de ønsker å fronte saken. Som styreleder har jeg stor tillit til legene i SiO, sier Nystrand.

Ingen av SiO-legene Universitas var i kontakt med tirsdag, ønsket å uttale seg i saken.