Forsvarer nytt IT-system

Ansatte og studenter gjør opprør mot UiOs valg av nytt IT-system. Universitetsledelsen mener det vil gjøre arbeidsdagen lettere.

Universitetsledelsen er ikke i tvil om at Microsoft var det beste alternativet i valget nytt IT-system ved Universitetet i Oslo (UiO).

–⁠ Vi kom fram til at løsningen fra Microsoft var systemet som klart best oppfylte kriteriene vi hadde til brukervennlighet, sier viserektor Ragnhild Hennum valg av nytt IT-system ved Universitetet i Oslo (UiO).

Forrige uke skrev Universitas om studenter og ansatte som var imot avgjørelsen og som startet underskriftskampanje mot IT-omleggingen. Kritikerne har pekt på prinsipielle aspekter ved å innføre løsninger som er lukkede for brukerne. De mener UiO er forpliktet til å etterstrebe åpne standarder.

– Ønsket av ansatte

Det var universitetsledelsen, med vurdering fra IT-direktøren i Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT), som fattet beslutningen.

Om vi skulle ha åpen eller ikke-åpen standard var ikke det mest sentrale kriteriet

Ragnhild Hennum, viserektor ved UiO

–⁠ Vi har vurdert mange løsninger. Vi sto igjen med tre alternativer, hvorav to av dem var åpen standard. Spørsmålet om vi skulle ha åpen eller ikke-åpen standard, var ikke det mest sentrale kriteriet. Vi må tenke på hva som gjør arbeidsdagen lettere, sier viserektor Hennum.

Hennum skjønner at en del ser på dette som et prinsipielt spørsmål, men fastholder at Microsoft-løsningen er den beste.

–⁠ Et godt og brukervennlig system veide tyngst. Et slikt system var ønsket av svært mange ansatte, og løsningen brukes allerede av store deler av universitets- og høyskolesektoren både i Norge og Europa, sier hun.

Billigere løsning

Hennum opplyser at implementeringen av systemet vil koste tilsvarende to årsverk og påpeker at summen er en éngangskostnad innenfor USITs budsjett.

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe skyter inn at systemet vil føre til besparelser:

–⁠ Vi har beregnet at å innføre Outlook og Exchange vil koste cirka én million kroner mindre i året på grunn av lavere lisensutgifter, sier hun.

Det nye systemet er forventet å ha samme kostnader for drift og lagring som nåværende IT-system.